PPIC định nghĩa: Kế hoạch sản xuất và kiểm soát hàng tồn kho – Production Planning and Inventory Control

PPIC: Kế hoạch sản xuất và kiểm soát hàng tồn kho

PPIC có nghĩa là gì ? PPIC là viết tắt của Kế hoạch sản xuất và trấn áp hàng tồn dư. Nếu bạn đang truy vấn phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Kế hoạch sản xuất và trấn áp hàng tồn dư, sung sướng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Kế hoạch sản xuất và trấn áp hàng tồn dư trong ngôn từ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của PPIC được sử dụng thoáng đãng trong những ngành công nghiệp như ngân hàng nhà nước, máy tính, giáo dục, kinh tế tài chính, cơ quan và sức khỏe thể chất. Ngoài PPIC, Kế hoạch sản xuất và trấn áp hàng tồn dư hoàn toàn có thể ngắn cho những từ viết tắt khác .

PPIC = Kế hoạch sản xuất và kiểm soát hàng tồn kho

Tìm kiếm định nghĩa chung của PPIC? PPIC có nghĩa là Kế hoạch sản xuất và kiểm soát hàng tồn kho. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của PPIC trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của PPIC bằng tiếng Anh: Kế hoạch sản xuất và kiểm soát hàng tồn kho. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.
Tìm kiếm định nghĩa chung của PPIC ? PPIC có nghĩa là Kế hoạch sản xuất và trấn áp hàng tồn dư. Chúng tôi tự hào để liệt kê những từ viết tắt của PPIC trong cơ sở tài liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong những định nghĩa của PPIC bằng tiếng Anh : Kế hoạch sản xuất và trấn áp hàng tồn dư. Bạn hoàn toàn có thể tải về những tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bè bạn của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok .

PPIC: Kế hoạch sản xuất và kiểm soát hàng tồn kho

Ý nghĩa của PPIC bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, PPIC được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Kế hoạch sản xuất và kiểm soát hàng tồn kho. Trang này là tất cả về từ viết tắt của PPIC và ý nghĩa của nó là Kế hoạch sản xuất và kiểm soát hàng tồn kho. Xin lưu ý rằng Kế hoạch sản xuất và kiểm soát hàng tồn kho không phải là ý nghĩa duy chỉ của PPIC. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của PPIC, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của PPIC từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Production Planning and Inventory Control

Ý nghĩa khác của PPIC

Bên cạnh Kế hoạch sản xuất và kiểm soát hàng tồn kho, PPIC có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của PPIC, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Kế hoạch sản xuất và kiểm soát hàng tồn kho bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Kế hoạch sản xuất và kiểm soát hàng tồn kho bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

Bên cạnh Kế hoạch sản xuất và kiểm soát hàng tồn kho, PPIC có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của PPIC, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Kế hoạch sản xuất và kiểm soát hàng tồn kho bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Kế hoạch sản xuất và kiểm soát hàng tồn kho bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

Xem thêm: Tướng Tinh Trong Tử Vi Là Gì, Ngũ Hành Các Sao Trong Vòng Tướng Tinh

PPIC định nghĩa:

    … Thêm
    Như đã đề cập ở trên, PPIC được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện thay mặt cho Kế hoạch sản xuất và trấn áp hàng tồn dư. Trang này là tổng thể về từ viết tắt của PPIC và ý nghĩa của nó là Kế hoạch sản xuất và trấn áp hàng tồn dư. Xin quan tâm rằng Kế hoạch sản xuất và trấn áp hàng tồn dư không phải là ý nghĩa duy chỉ của PPIC. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của PPIC, thế cho nên hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho toàn bộ những ý nghĩa của PPIC từng cái một .

    Source: https://blogchiase247.net
    Category: Hỏi Đáp

    Rate this post