Premises là gì

* danh từ – ( triết học ) tiền đề – ( số nhiều ) những cái kể trên, ( pháp lý ) gia tài kể trên – ( số nhiều ) sinh cơ, nhà cử, a vườn tược ! to be drunk ( consumed ) on the premises – uống ngay tại chỗ trong shop ( rượu … ) ! to be drunk to the premises – say mèm, say bí tỉ, say khướt ! to see somebody off the premises – tống tiễn ai đi * ngoại động từ – nói ( cái gì ) coi như tiền đề, viết ( cái gì ) coi như tiền đề, nói ( cái gì ) coi như khởi đầu, viết ( cái gì ) coi như khởi đầu, đặt thành tiền đề = to premise that … + đặt thành tiền đề là … * Chuyên ngành kỹ thuật * Lĩnh vực : thiết kế xây dựng – tiên đề

Cụm Từ Liên Quan :

Bạn đang xem:

Bạn đang xem : Premises là gì

business premises policy //

Bạn đang đọc: Premises là gì

* Chuyên ngành kinh tế tài chính – đơn bảo hiểm cơ ngơi của doanh nghiệp – đơn bảo hiểm cơ ngơi doanh nghiệp

electric switchboard premises //

* Chuyên ngành kỹ thuật * Lĩnh vực : kiến thiết xây dựng – phòng bảng điện * Chuyên ngành kỹ thuật * Lĩnh vực : thiết kế xây dựng – phòng bảng điện

gas contamination of premises //

* Chuyên ngành kỹ thuật * Lĩnh vực : kiến thiết xây dựng – độ xâm nhập khí vào phòng – sự khí làm ô nhiễm nhà ở

kitchen premises block //

* Chuyên ngành kỹ thuật * Lĩnh vực : thiết kế xây dựng – blốc nhà bếp – khối nhà bếp * Chuyên ngành kỹ thuật * Lĩnh vực : kiến thiết xây dựng – blốc nhà bếp – khối nhà bếp

major premise //

* major premise * danh từ – đại tiền đề ( trong tam đoạn luận ) * Chuyên ngành kỹ thuật – tiền đề lớn

premises //

* premises * danh từ – ngôi nhà hoặc những toà nhà khác có nhà phụ, đất đai …, cơ ngơi – business premises – cơ ngơi kinh doanh thương mại = the firm is looking for larger premises + công ty đang đi tìm những cơ ngơi lớn hơn = he was asked to leave the premises immediately + người ta nhu yếu anh ta phải lập tức rời khỏi khu nhà – ( pháp lý ) những chi tiết cụ thể về gia tài, tên người … đã được ghi rõ trong phần đầu của một hợp đồng hợp pháp = off the premises + ngoài ranh giới của dinh cơ = to see somebody off the premises + tiễn ai ra khỏi nhà = on the premises + trong nhà … = there is always a manager on the premises + khi nào cũng có một quản đốc ở trong toà nhà ( tại chỗ ) = alcohol may not be consumed on the premises + rượu không được phép uống tại chỗ * Chuyên ngành kinh tế tài chính – cơ sở ( kinh doanh thương mại … ) – cơ sở ( kinh doanh thương mại ) – dinh cơ – nhà cửa * Chuyên ngành kỹ thuật – biệt thự cao cấp – buồng – phòng – gia tài * Lĩnh vực : kiến thiết xây dựng – dinh cơ

service premises //

* Chuyên ngành kỹ thuật * Lĩnh vực : thiết kế xây dựng – khối Giao hàng – khu dịch vụ

spectator”s premises //

* Chuyên ngành kỹ thuật – chỗ của người theo dõi * Lĩnh vực : kiến thiết xây dựng – quầy của người theo dõi

stage with ancillary premises //

* Chuyên ngành kỹ thuật * Lĩnh vực : kiến thiết xây dựng – tổng hợp sân khấu ( sân khấu và những buồng ship hàng )

utility premises //

* Chuyên ngành kỹ thuật * Lĩnh vực : kiến thiết xây dựng – phương tiện đi lại hoạt động và sinh hoạt ( nhà cử, a vườn tược … )

Xem thêm:

Xem thêm : Tủ Ats Là Gì – Cấu Tạo, Chức Năng Và Nguyên Lý Hoạt Động

weigher”s premises //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -buồng cân *Lĩnh vực: y học -phòng cân

customer premise access facility (cpaf) //

* Chuyên ngành kỹ thuật * Lĩnh vực : điện tử và viễn thông – phương tiện đi lại truy nhập nhà riêng thuê bao

customer premise equipment (cpe) //

* Chuyên ngành kỹ thuật * Lĩnh vực : điện tử và viễn thông – thiết bị thuộc nhà riêng thuê bao

customer premises (cp) //

* Chuyên ngành kỹ thuật * Lĩnh vực : điện tử và viễn thông – Tư gia người mua, Nơi ở của người mua

off premises extensions (opx) //

* Chuyên ngành kỹ thuật * Lĩnh vực : điện tử và viễn thông – đường dây phụ bên ngoài nhà

off-premises station (ops) //

* Chuyên ngành kỹ thuật * Lĩnh vực : điện tử và viễn thông – trạm đặt ngòai tòa nhà

on-premises stations (onps) //

* Chuyên ngành kỹ thuật * Lĩnh vực : điện tử và viễn thông – những trạm tại tòa nhà khách hàng

premises distribution system (pds) //

* Chuyên ngành kỹ thuật * Lĩnh vực : điện tử và viễn thông – mạng lưới hệ thống phân bổ tại nhà người mua

premises information system (premis) //

* Chuyên ngành kỹ thuật * Lĩnh vực : điện tử và viễn thông – mạng lưới hệ thống thông tin tại gia

subscriber premises network (spn) //

* Chuyên ngành kỹ thuật * Lĩnh vực : điện tử và viễn thông – mạng tư gia thuê bao

Xem thêm:

Xem thêm : Psu Là Gì – Nguồn Máy Tính

user premises equipment division (uped) //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -đoạn thiết bị tại gia thuê bao

wireless user premises equipment (tr-416) (wupe) //

* Chuyên ngành kỹ thuật * Lĩnh vực : điện tử và viễn thông – Thiết bị vô tuyến tư gia người dùng ( TR-416 )
Chuyên mục: Chuyên mục : Hỏi Đáp

Rate this post