prop tiếng Anh là gì?

prop tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng prop trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ prop tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm prop tiếng Anh
prop
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ prop

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: prop tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

prop tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ prop trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ prop tiếng Anh nghĩa là gì.

prop /prop/

* danh từ
-(ngôn ngữ nhà trường) (từ lóng), (viết tắt) của proposition, mệnh đề
– (hàng không) (từ lóng) (viết tắt) của propeller
– (sân khấu), (từ lóng), (viết tắt) của property, đồ dùng sân khấu (trang trí, phục trang, dàn cảnh…)

* danh từ
– cái chống, nạng chống
– (nghĩa bóng) người chống đỡ, người đứng mũi chịu sào; cột trụ
=the prop and stay of the home+ cột trụ trong gia đình
– (số nhiều) cẳng chân

* ngoại động từ
– chống, chống đỡ; đỡ lên, đỡ dựng lên
=to prop a ladder [up] against the wall+ dựng thang dựa vào tường
– (+ up) (nghĩa bóng) làm chỗ dựa cho, chống đỡ cho, đứng mũi chịu sào cho, làm cột trụ cho (một tổ chức, một gia đình…)

* nội động từ
– đứng sững lại (ngựa)

Thuật ngữ liên quan tới prop

Tóm lại nội dung ý nghĩa của prop trong tiếng Anh

prop có nghĩa là: prop /prop/* danh từ-(ngôn ngữ nhà trường) (từ lóng), (viết tắt) của proposition, mệnh đề- (hàng không) (từ lóng) (viết tắt) của propeller- (sân khấu), (từ lóng), (viết tắt) của property, đồ dùng sân khấu (trang trí, phục trang, dàn cảnh…)* danh từ- cái chống, nạng chống- (nghĩa bóng) người chống đỡ, người đứng mũi chịu sào; cột trụ=the prop and stay of the home+ cột trụ trong gia đình- (số nhiều) cẳng chân* ngoại động từ- chống, chống đỡ; đỡ lên, đỡ dựng lên=to prop a ladder [up] against the wall+ dựng thang dựa vào tường- (+ up) (nghĩa bóng) làm chỗ dựa cho, chống đỡ cho, đứng mũi chịu sào cho, làm cột trụ cho (một tổ chức, một gia đình…)* nội động từ- đứng sững lại (ngựa)

Đây là cách dùng prop tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ prop tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

prop /prop/* danh từ-(ngôn ngữ nhà trường) (từ lóng) tiếng Anh là gì?
(viết tắt) của proposition tiếng Anh là gì?
mệnh đề- (hàng không) (từ lóng) (viết tắt) của propeller- (sân khấu) tiếng Anh là gì?
(từ lóng) tiếng Anh là gì?
(viết tắt) của property tiếng Anh là gì?
đồ dùng sân khấu (trang trí tiếng Anh là gì?
phục trang tiếng Anh là gì?
dàn cảnh…)* danh từ- cái chống tiếng Anh là gì?
nạng chống- (nghĩa bóng) người chống đỡ tiếng Anh là gì?
người đứng mũi chịu sào tiếng Anh là gì?
cột trụ=the prop and stay of the home+ cột trụ trong gia đình- (số nhiều) cẳng chân* ngoại động từ- chống tiếng Anh là gì?
chống đỡ tiếng Anh là gì?
đỡ lên tiếng Anh là gì?
đỡ dựng lên=to prop a ladder [up] against the wall+ dựng thang dựa vào tường- (+ up) (nghĩa bóng) làm chỗ dựa cho tiếng Anh là gì?
chống đỡ cho tiếng Anh là gì?
đứng mũi chịu sào cho tiếng Anh là gì?
làm cột trụ cho (một tổ chức tiếng Anh là gì?
một gia đình…)* nội động từ- đứng sững lại (ngựa)

Rate this post