Quản lý tài chính công là gì? Nguyên tắc, Nội dung và thực trạng hiện nay

Quản lý tài chính công là gì ? Hiểu tổng lực về quản lý tài chính công Nước Ta

4.6
/
5
(
5
bầu chọn
)

Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu chi bằng tiền do Nhà nước tiến hành nhằm phục vụ việc thực hiện các chức năng của nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội. Vậy Quản lý tài chính công là gì và có những đặc điểm cụ thể như thế nào? Cùng Luận Văn 24 trả lời những câu hỏi này nhé.

1. 2 Khái niệm 

1.1. Tài chính công là gì?

Tai-chinh-cong-la-giTài chính công là gì?

Tài chính công được định nghĩa là toàn bộ hoạt động thu chi bằng tiền do nhà nước tiến hành, thực thi. Tài chính công phản ánh các mối quan hệ kinh tế được phát sinh qua quá trình xây dựng và sử dụng các hệ thống quỹ công. 

Mục đích chính của tài chính công là ship hàng cho triển khai những tính năng của nhà nước và bảo vệ yếu tố quyền lợi chung, cung ứng nhu yếu thiết yếu của xã hội .
Yếu tố chủ yếu trong tài chính công là Ngân sách chi tiêu nhà nước. Trong đó, nguồn thu của Ngân sách chi tiêu nhà nước là từ những nghành kinh tế tài chính, xã hội .
Xem thêm tài liệu tài chính tương quan

1.2. Quản lý tài chính công là gì? 

Quan-ly-tai-chinh-cong-la-gi_Quản lý tài chính công là gì?

 • Quản lý tài chính công (TCC) là một nội dung của quản lý tài chính và là một mặt của quản lý xã hội nói chung, do đó trong quản lý TCC các vấn đề kể trên cũng là các vấn đề cần được nhận thức đầy đủ.
 • Trong hoạt động TCC, chủ thể quản lý TCC là Nhà nước hoặc các cơ quan Nhà nước được Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của Nhà nước. Chủ thể trực tiếp quản lý TCC là bộ máy tài chính trong hệ thống các cơ quan Nhà nước.
 • Đối tượng của quản lý TCC là các hoạt động của TCC. Nói cụ thể hơn đó là các hoạt động thu, chi bằng tiền của TCC; hoạt động tạo lập và sử dụng các quỹ TCC diễn ra trong các bộ phận cấu thành của TCC. Đó cũng chính là các nội dung chủ yếu của quản lý TCC.
 • Hoạt động tài chính không chỉ chịu sự chi phối bởi bản thân hoạt động của con người chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động tài chính, mà còn chịu sự chi phối bởi môi trường kinh tế – xã hội khách quan mà tài chính đang tồn tại và vận động.
 • Do đó, trong quản lý tài chính nói chung và quản lý TCC nói riêng, để đạt tới các mục tiêu đã định, một mặt phải tác động vào môi trường kinh tế – xã hội khách quan mà tài chính đang tồn tại và vận động, mặt khác phải tác động vào các hoạt động của con người đang chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động tài chính để điều khiển các hoạt động tài chính phù hợp với các yêu cầu khách quan của sự phát triển kinh tế – xã hội và ý muốn chủ quan của người quản lý nói chung và của Nhà nước nói riêng.

2. Phương pháp quản lý tài chính công 

Phuong-phap-quan-ly-tai-chinh-congPhương pháp quản lý tài chính công

2.1. Phương pháp tổ chức 

Phương pháp tổ chức triển khai được sử dụng để triển khai ý đồ của chủ thể quản lý trong việc sắp xếp, sắp xếp những mặt hoạt động giải trí của TCC theo những khuôn mẫu đã định và thiết lập cỗ máy quản lý tương thích với những mặt hoạt động giải trí đó của TCC .

2.2. Phương pháp hành chính 

Phương pháp hành chính được sử dụng khi những chủ thể quản lý TCC muốn những yên cầu của mình phải được những khách thể quản lý tuân thủ một cách vô điều kiện kèm theo. Đó là khi những chủ thể quản lý ra những mệnh lệnh hành chính

2.3. Phương pháp kinh tế

Phương pháp kinh tế tài chính được sử dụng trải qua việc dùng quyền lợi vật chất để kích thích tính tích cực của những khách thể quản lý, tức là ảnh hưởng tác động tới những tổ chức triển khai và cá thể đang tổ chức triển khai những hoạt động giải trí TCC .

3. Chức năng

Chuc-nang-tai-chinh-congChức năng tài chính công

3.1. Chức năng tạo lập nguồn vốn

Chức năng tạo lập nguồn vốn là một trong những công dụng thiết yếu của tài chính nói chung và tài chính công nói riêng .
Trong quy trình tiến độ tạo lập nguồn vốn, chủ thể chính là Nhà nước và đối tượng người dùng của quy trình là những nguồn tài chính trong xã hội mà Nhà nước trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia điều phối. Chức năng này của tài chính công mang đặc trưng tương quan tới quyền lực tối cao chính trị của Nhà nước .

3.2. Chức năng phân phối và phân bổ

Trong công dụng phân phối và phân chia, chủ thể là Nhà nước – đơn vị chức năng tập trung chuyên sâu quyền lực tối cao chính trị ; đối tượng người tiêu dùng phân phối và phân chia gồm có :

 • Tài chính công trong ngân sách Nhà nước
 • Quỹ tiền tệ khác của Nhà nước
 • Nguồn thu từ các đơn vị kinh tế, các pháp nhân trong xã hội do nhà nước đóng vai trò tham gia điều tiết

Tài chính công triển khai sự phân loại nguồn lực tài chính công giữa những chủ thể Nhà nước, chủ thể tham gia những quan hệ kinh tế tài chính với Nhà nước trong quy trình thực thi tính năng thiết yếu của Nhà nước .

Ngoài chức năng phân phối, tài chính công còn có chức năng phân bổ. Thông qua chức năng này, các nguồn nhân lực tài chính công được phân bổ theo ý định có chủ đích của Nhà nước.

3.3. Chức năng giám đốc, điều chỉnh

 • Với tư cách là một công cụ quản lý trong tay Nhà nước, Nhà nước vận dụng chức năng giám đốc và điều chỉnh của tài chính công để kiểm tra bằng tiền đối với quá trình vận động của các nguồn tài chính công và điều chỉnh quá trình đó theo các mục tiêu mà Nhà nước đề ra. 
 • Chủ thể của quá trình giám đốc và điều chỉnh là Nhà nước. Đối tượng của sự giám sát đốc và điều chỉnh là quá trình vận động của các nguồn tài chính công trong sự hình thành vừa sử dụng các quỹ tiền tệ.
 • Giám đốc bằng đồng tiền là vai trò khách quan của tài chính nói chung. Tài chính công cũng thực hiện sự giám đốc bằng đồng tiền đối với mọi sự vận động cả các nguồn tài chính công, thông qua đó biểu hiện các hoạt động của các chủ thể thuộc Nhà nước.
 •  Còn chức năng điều chỉnh của tài chính công được thực hiện trên cơ sở các kết quả của giám đốc, là sự tác động có ý chí của Nhà nước nhằm điều chỉnh các bất hợp lý trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ thuộc tài chính công.

4. Đặc điểm của quản lý tài chính công

Dac-diem-tai-chinh-congĐặc điểm tài chính công

4.1. Đối tượng quản lý 

 • Đối tượng của quản lý tài chính công là các hoạt động của TCC. Tuy nhiên, các hoạt động của TCC lại luôn gắn liền với các cơ quan Nhà nước – các chủ thể của TCC. Các cơ quan này vừa là người thụ hưởng nguồn kinh phí của TCC, vừa là người tổ chức các hoạt động của TCC. Do đó, các cơ quan này cũng trở thành đối tượng của quản lý TCC.
 • Lấy chất lượng, hiệu quả đã đạt được của các hoạt động TCC làm cơ sở để phân tích đánh giá động cơ, biện pháp tổ chức, điều hành hoạt động TCC của các cơ quan Nhà nước là đòi hỏi và là nguyên tắc của quản lý TCC. Chỉ có như vậy mới đảm bảo cho các nguồn lực tài chính của Nhà nước được sử dụng hợp lý và có hiệu quả, tránh được tình trạng thất thoát, lãng phí, tham nhũng công quỹ.
 • Quản lý TCC thực chất là quản lý các quỹ công, quản lý các hoạt động tạo lập (thu) và sử dụng (chi) các quỹ công, do đó sự kết hợp chặt chẽ giữa quản lý yếu tố con người với quản lý yếu tố hoạt động tài chính là đặc điểm quan trọng của quản lý TCC.

4.2. Việc sử dụng các phương pháp quản lý TCC

 • Như đã đề cập ở trên, trong quản lý tài chính công có thể sử dụng nhiều phương pháp quản lý khác nhau (tổ chức, hành chính, kinh tế) và nhiều công cụ quản lý khác nhau (pháp luật, các đòn bẩy kinh tế, thanh tra – kiểm tra, đánh giá…). 
 • Mỗi phương pháp, công cụ có đặc điểm riêng, có cách thức tác động riêng và có các ưu, nhược điểm riêng. Nếu như phương pháp tổ chức, hành chính có ưu điểm là đảm bảo được tính tập trung, thống nhất dựa trên nguyên tắc chỉ huy, quyền lực thì lại có nhược điểm là hạn chế tính kích thích, tính chủ động của các cơ quan tổ chức hoạt động TCC.
 • Ngược lại, các phương pháp kinh tế, các đòn bẩy kinh tế có ưu điểm là phát huy được tính chủ động, sáng tạo nhưng lại có nhược điểm là hạn chế tính tập trung, thống nhất trong việc tổ chức các hoạt động TCC theo cùng một hướng đích.
 • Do đó, trong quản lý TCC, tuỳ theo đặc điểm của đối tượng quản lý cụ thể mà có thể lựa chọn phương pháp này hay phương pháp khác làm phương pháp nổi bật trên nguyên tắc chung là phải sử dụng đồng bộ và kết hợp chặt chẽ các phương pháp và công cụ quản lý.
 • Tuy nhiên, do đặc điểm của hoạt động TCC là luôn gắn liền với quyền lực của Nhà nước, nên trong quản lý TCC phải đặc biệt chú trọng tới các phương pháp, công cụ mang tính quyền uy, mệnh lệnh để đảm bảo tính tập trung, thống nhất. Đó là các phương pháp tổ chức, hành chính, các công cụ pháp luật, thanh tra, kiểm tra. Đây cũng là một đặc điểm quan trọng của quản lý TCC.

4.3. Quản lý nội dung vật chất của TCC

 • Nội dung vật chất của TCC là các nguồn tài chính, các quỹ tiền tệ thuộc sở hữu Nhà nước mà Nhà nước có thể chi phối và sử dụng trong một thời kỳ nhất định. Các nguồn tài chính đó có thể tồn tại dưới dạng tiền tệ hoặc tài sản, nhng tổng số nguồn lực tài chính đó là biểu hiện về mặt giá trị, là đại diện cho một lượng của cải vật chất của xã hội.
 • Về lý thuyết cũng như thực tiễn, sự vận động của các nguồn tài chính phải ăn khớp với sự vận động của của cải vật chất mới đảm bảo cho sự phát triển cân đối của nền kinh tế. Điều đó càng có ý nghĩa và cần thiết bởi vì tổng nguồn lực tài chính mà Nhà nước nắm giữ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn lực tài chính của toàn xã hội.
 • Do đó, trong quản lý tài chính công, không những phải quản lý nguồn tài chính đang tồn tại cả dưới hình thức tiền tệ, cả dưới hình thức tài sản, mà còn phải quản lý sự vận động của tổng nguồn lực TCC – sự vận động về mặt giá trị – trên cơ sở tính toán để đảm bảo cân đối với sự vận động của các luồng của cải vật chất và lao động – sự vận động về mặt giá trị sử dụng – trong đời sống thực tiễn.

5. 4 Nguyên tắc quản lý tài chính công ở nước ta

Nguyen-tac-quan-ly-tai-chinh-cong-o-nuoc-taNguyên tắc quản lý tài chính công ơt nước ta

5.1. Tập trung dân chủ 

Trong quản lý tài chính công, tập trung chuyên sâu dân chủ là nguyên tắc số 1. Yếu tố này được biểu lộ qua quản lý ngân sách nhà nước, quản lý tài chính so với những cơ quan hành chính và quản lý tài chính nhà nước .
Nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ bảo vệ cho những nguồn lực xã hội, kinh tế tài chính được phân phối hài hòa và hợp lý .
Để bảo vệ tính dân chủ, hàng loạt những khoản thu-chi trong tài chính công cần được luận bàn và công khai minh bạch minh bạch với mục tiêu mang tới những giá trị quyền lợi cho hội đồng .

5.2. Hiệu quả 

Quản lý tài chính công tại nước ta vô cùng chú trọng nguyên tắc hiệu suất cao trên mọi nghành nghề dịch vụ : kinh tế tài chính, chính trị và xã hội. Trong quy trình thực thi nội dung tiêu tốn công cộng, Nhà nước luôn hướng tới và đặt yếu tố quyền lợi, nâng cao chất lượng đời sống của hội đồng lên số 1 .
Bên cạnh đó, hiệu suất cao kinh tế tài chính và hiệu suất cao xã hội cũng là những thước đo quan trọng và quyết định hành động trực tiếp đến những yếu tố tiêu tốn công .

5.3. Thống nhất 

Tài chính công nước ta được thống nhất thực thi theo những văn bản pháp lý và lao lý đã được trải qua và phát hành. Toàn bộ mạng lưới hệ thống hình thành, sử dụng, thanh tra kiểm tra, quyết toán, giải quyết và xử lý vướng mắc đều được thực thi theo luật và được bảo vệ tính đúng chuẩn, minh bạch, bình đẳng ; hạn chế tối đa những yếu tố xấu đi, rủi ro đáng tiếc khi quyết định hành động những khoản tiêu tốn công .

5.4. Công khai, minh bạch 

Trong những hoạt động giải trí động viên, phân phối nguồn lực tài chính công, nguyên tắc công khai minh bạch, minh bạch là yếu tố số 1 nhằm mục đích bảo vệ tính thống nhất và hiệu suất cao cho tiến trình .
Ở mức độ lý tưởng, tài chính công cần minh bạch trước hội đồng và sẵn sàng chuẩn bị công khai minh bạch những số liệu tương quan về thu chi trong quản lý tài chính công, hạn chế và triệt tiêu những yếu tố thất thoát, tham nhũng, bảo vệ tối ưu quyền lợi hội đồng .

6. Nội dung quản lý tài chính công – Cải cách tài chính công hiện nay

Noi-dung-quan-ly-tai-chinh-congNội dung quản lý tài chính công

6.1. Thứ nhất 

Nội dung được đề cập tới tiên phong trong cải cách tài chính công lúc bấy giờ là yếu tố thay đổi những chính sách phân cấp quản lý tài chính và ngân sách. Đồng thời bảo vệ yếu tố thống nhất của mạng lưới hệ thống tài chính vương quốc và vai trò chỉ huy ngân sách TW. Bên cạnh đó, hướng tới phát huy sự tích cực dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo của địa phương trong quản lý ngân sách và tài chính .

6.2. Thứ hai 

Nội dung thứ hai nhu yếu bảo vệ quyền tự quyết về ngân sách địa phương của Hội đồng nhân dân những cấp, tạo điều kiện kèm theo cho chính quyền sở tại địa phương dữ thế chủ động giải quyết và xử lý việc làm mang đặc thù địa phương ; quyền quyết định hành động phân chia ngân sách cho đơn vị chức năng thường trực của Sở, Bộ, Ban, Ngành và quyền dữ thế chủ động của những đơn vị chức năng sử dụng ngân sách theo khoanh vùng phạm vi dự trù được phê duyệt và được thực thi theo những pháp luật của Nhà nước .

6.3. Thứ ba

Thương Mại Dịch Vụ công cần triển khai thay đổi chính sách phân chia ngân sách cho cơ quan hành chính, gỡ bỏ chính sách cung ứng kinh phí đầu tư dựa theo chất lượng hoạt động giải trí ; chuyển sang trấn áp đầu ra, chất lượng chỉ tiêu theo tiềm năng của những đơn vị chức năng nhận nguồn cung tài chính công đặt ra. Đồng thời, thay đổi mạng lưới hệ thống định mức tiêu tốn một cách đơn thuần hơn .

6.4. Thứ tư

Tiến hành thiết kế xây dựng những bước tiến mới về chính sách tài chính so với khu vực dịch vụ công .

 • Đưa ra các định nghĩa, quan niệm đúng về dịch vụ công. Đảm bảo yếu tố trách nhiệm của Nhà nước, thông qua tài chính công thực thi các yếu tố dịch vụ công để nâng cao chất lượng vật chất và văn hóa tinh thần cho người dân. Đồng thời, Nhà nước cần xây dựng các hệ quy chiếu, quy định để kiểm soát, đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu, chất lượng của các đơn vị nhận đầu tư từ Nhà nước.
 • Gỡ bỏ hình thức cấp phát tài chính với các đơn vị có khả năng tự lực hoặc tự lực 1 phần về tài chính như: bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu,… trên cơ sở xác định các nhiệm vụ và mức độ cần thiết hỗ trợ tài chính từ ngân sách Nhà nước.

6.5. Thứ năm

Thực hiện một số ít chính sách tài chính mới như :

 • Cho thuê đơn vị sự nghiệp công, cho thuê đất để xây dựng cơ sở dịch vụ công như bệnh viện, trường học,…
 • Khuyến khích đầu tư nước ngoài phát triển các trường học, bệnh viện, trung tâm nghề chất lượng cao tại các thành phố, khu công nghiệp. 
 • Thực hiện cơ chế khoán với một số loại dịch vụ công như: xây dựng công viên, vệ sinh đô thị, cung cấp nước phục vụ nông nghiệp,…

6.6. Thứ sáu

Tiến hành thay đổi công tác làm việc truy thuế kiểm toán với những cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp với mục tiêu nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm và hiệu suất cao sử dụng kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước theo mục tiêu : dân chủ, công khai minh bạch và minh bạch tuyệt đối về tài chính công .

7. Thực trạng quản lý tài chính công ở Việt Nam

Thuc-trang-quan-ly-tai-chinh-cong-o-Viet-NamThực trạng quản lý tài chính công ở Việt Nam

7.1. Kết quả đáng ghi nhận

 • Hệ thống thuế đổi mới theo hướng thích nghi với cơ chế thị trường và được đánh giá là phù hợp với thông lệ quốc tế. Tính đến nay nguồn thu thuế đã cơ bản đảm bảo được các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển, đẩy mạnh xuất khẩu.
 • Ngân sách Nhà nước đã chuyển hướng sang đầu tư phát triển, ưu tiên nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, thay vì hàng loạt các yếu tố, chính sách bao cấp như trước. Giải quyết thành công cơ cấu lại nợ nước ngoài, tỷ lệ nợ nước ngoài được khống chế ở mức an toàn theo thông lệ quốc tế, tạo điều kiện giữ vững an ninh tài chính quốc gia.
 • Huy động nguồn vốn ODA và sử dụng hiệu quả hơn để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Giải quyết các vấn đề hộ đói- nghèo và dịch bệnh của đất nước thời gian qua.
 • Thu hút vốn đầu tư nước ngoài hiệu quả, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển và sử dụng nguồn lao động hiệu quả. 

7.2. Hạn chế cần khắc phục trong tương lai

 • Chất lượng và hiệu quả của các phương pháp cải cách tài chính công còn hạn chế, có dấu hiệu thiếu ổn định.
 • Nhu cầu vốn đầu tư tăng nhưng mức độ đáp ứng vốn còn rất nhiều hạn chế
 • Nguồn ODA và vốn đầu tư nước ngoài tuy dồi dào nhưng chưa được khai thác tốt.

Như vậy, kết hợp quản lý, đảm bảo tính thống nhất giữa hiện vật và giá trị, giá trị và giá trị sử dụng là một đặc điểm quan trọng khác của quản lý Tài chính công. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì hoặc cần đến dịch vụ làm luận văn tài chính vui lòng liên hệ hotline 0988 55 2424 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

5/5

(1 Review)

Tôi là Thu Trà, hiện tại tôi là Quản lý nội dung của Luận Văn 24 – Chuyên cung ứng dịch vụ làm luận văn uy tín. Chúng tôi đặt quyền lợi của người mua là ưu tiên số 1. Website : https://blogchiase247.net/ – hotline : 0988552424 .

Rate this post