NHẠCLÝ #25❤️ QUÃNG LÀ GÌ TRONG ÂM NHẠC? KHÁI NIỆM, CÁCH TÍNH, CÁC LOẠI QUÃNG TRONG ÂM NHẠC

NHẠCLÝ #25❤️ QUÃNG LÀ GÌ TRONG ÂM NHẠC? KHÁI NIỆM, CÁCH TÍNH, CÁC LOẠI QUÃNG TRONG ÂM NHẠC.Quãng là gì – Quãng là gì trong âm nhạc là vấn đề được rất nhiều học sinh lớp 7, lớp 9 quan tâm tìm hiểu chẳng vậy mà google cũng gợi ý tìm kiếm quãng là gì…Cùng tìm hiểu nhé.

VIDEO

QUÃNG LÀ GÌ TRONG ÂM NHẠC ? KHÁI NIỆM, CÁCH TÍNH

Cùng tìm hiểu bài học trong video chia sẻ dưới đây.

QUÃNG LÀ GÌ ? ĐỊNH NGHĨA VỀ QUÃNG TRONG ÂM NHẠC

Quãng là khoảng cách giữa hai nốt nhạc. Ðể xác định một quãng ta phải biết được kích cỡ số học và chất lượng của nó.

Thí dụ : Đô-Mi : Có 3 bậc là đô, rê, mi, nên gọi là quãng 3

CÁC TÍNH CHẤT CỦA QUÃNG TRONG ÂM NHẠC

Ngoài tên gọi bằng số, những quãng nhạc còn có đặc thù đúng, trưởng, thứ, tăng, bội, giảm tuỳ theo số nửa cung được thêm hay bớt trong cùng một quãng nhạc .

Quãng 2 gồm 1 nguyên cung được gọi là q.2 Trưởng (đô-rê, rê-mi …).

Quãng 3 gồm 2 nguyên cung được gọi là q.3 Trưởng (đô-mi, fa-la, xon-xi, rê-fa# …).

Quãng 4 gồm 2 nguyên cung và 1/2 cung được gọi là q.4 đúng (đô-la, rê-xon …).

Quãng 5 gồm 3 nguyên cung và 1/2 cung được gọi là q.5 đúng (đô-xon, rê-la, mi-xi …).

Quãng 6 gồm 4 nguyên cung và 1/2 cung được gọi là q.6 Trưởng (đồ-lá, fa-rế …).

Quãng 7 gồm 5 nguyên cung và 2 nửa cung được gọi là q.7 Trưởng (đô-xí, fa-mí …).

Quãng 8 gồm 5 nguyên cung và 2 nửa cung được gọi là q.8 đúng (đồ-đố, rề-rế …).

KÍCH CỠ CƠ HỌC CỦA QUÃNG

Bằng cách đo lường và thống kê số lượng nốt nhạc trong một quãng mà tất cả chúng ta hoàn toàn có thể xác lập được kích cỡ số học của nó. Khi thống kê giám sát phải gồm có cả nốt tiên phong và nốt kết thúc. Ví dụ từ Ðô tới Mi tất cả chúng ta có một quãng 3 ( C-1, D-2, E-3 ). Trong phần tiếp nối bạn sẽ biết được mối quan hệ giữa số nốt và kích cỡ số học của quãng
Tuy nhiên, không phải tổng thể những quãng có cùng giá trị số học như nhau đều có kích cỡ giống nhau. Ðó là nguyên do tại sao tất cả chúng ta cần phải xác lập chất lượng của quãng bằng cách xác lập đúng chuẩn số cung và nửa cung trong quãng .

Hy vọng với chia sẻ trên đây về quãng là gì – quãng là gì trong âm nhạc sẽ giúp bạn nắm bắt kiến thức về quãng tốt hơn nhé !

Rate this post