quỷ tha ma bắt tiếng Đài Loan là gì?

Từ điển Việt Đài Từ điển Việt Đài online là bộ từ điển tra cứu từ vựng từ tiếng Việt sang tiếng Đài Loan và ngược lại, hoàn toàn có thể tra từ tiếng Đài Loan sang tiếng Việt .

Bạn đang chọn từ điển Việt-Đài, hãy nhập từ khóa để tra.

Định nghĩa – Khái niệm

quỷ tha ma bắt tiếng Hoa là gì?

Dưới đây là giải thích ý nghĩa từ quỷ tha ma bắt trong tiếng Hoa và cách phát âm quỷ tha ma bắt tiếng Đài Loan. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ quỷ tha ma bắt tiếng Đài Loan nghĩa là gì.

phát âm quỷ tha ma bắt tiếng Đài Loan
quỷ tha ma bắt

(phát âm có thể chưa chuẩn)
( phát âm hoàn toàn có thể chưa chuẩn )
Bấm để nghe phát âm

(phát âm có thể chưa chuẩn)
( phát âm hoàn toàn có thể chưa chuẩn )


該死的 《常用作感歎詞表示厭煩或不耐煩。》

Xem thêm từ vựng Việt Đài

Tóm lại nội dung ý nghĩa của quỷ tha ma bắt trong tiếng Đài Loan

該死的 《常用作感歎詞表示厭煩或不耐煩。》

Đây là cách dùng quỷ tha ma bắt tiếng Đài Loan. Đây là một thuật ngữ Tiếng Đài Loan chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Đài Loan

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ quỷ tha ma bắt tiếng Đài Loan là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Đài Loan nói tiếng gì?

Vũng chủ quyền lãnh thổ Đài Loan là nơi có nhiều dân tộc bản địa địa phương, do đó ngôn từ ở đây rất đa dạng và phong phú. Tuy có nhiều ngôn từ, nhưng người Trung Quốc đến định cư ở Đài Loan rất nhiều nên hiện phổ cập nhất là tiếng phổ thông ( Quan Thoại ) và tiếng Phúc Kiến. Ngoài ra cũng có một bộ phận người dùng tiếng Nhật và tiếng Anh .

Chúng ta có thể tra từ điển tiếng Hoa miễn phí mà hiệu quả trên trang Từ Điển Số.Com

Tiếng Quan Thoại (tiếng Phổ Thông): Là một ngôn ngữ khá phổ biến ở Đài Loan hiện nay, Tiếng Quan Thoại Đài Loan không bị ảnh hưởng nhiều bởi các ngôn ngữ khác. Nó hoàn toàn dễ hiểu với phần lớn người Trung Quốc đại lục. Tiếng Quan Thoại trở thành ngôn ngữ chính thức của Đài Loan hiện đại từ năm 1945.

Tiếng Quan Thoại ( tiếng Phổ Thông ) : Là một ngôn từ khá thông dụng ở Đài Loan lúc bấy giờ, Tiếng Quan Thoại Đài Loan không bị ảnh hưởng tác động nhiều bởi những ngôn từ khác. Nó trọn vẹn dễ hiểu với hầu hết người Trung Quốc đại lục. Tiếng Quan Thoại trở thành ngôn từ chính thức của Đài Loan tân tiến từ năm 1945 .

Từ điển Việt Đài

Nghĩa Tiếng Đài Loan: 該死的 《 常用作感歎詞表示厭煩或不耐煩 。 》

Rate this post