reacted tiếng Anh là gì?

reacted tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng reacted trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ reacted tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm reacted tiếng Anh
reacted
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ reacted

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: reacted tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

reacted tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ reacted trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ reacted tiếng Anh nghĩa là gì.

react /ri:’ækt/

* nội động từ
– tác động trở lại, ảnh hưởng trở lại, phản ứng lại
=tyranny reacts upon the tyrant himself+ sự bạo ngược tác hại trở lại ngay đối với kẻ bạo ngược
– (vật lý); (hoá học) phản ứng
– (+ against) chống lại, đối phó lại
– (quân sự) phản công, đánh trả lại lại
– (tài chính) sụt, hạ (giá cả)

Thuật ngữ liên quan tới reacted

Tóm lại nội dung ý nghĩa của reacted trong tiếng Anh

reacted có nghĩa là: react /ri:’ækt/* nội động từ- tác động trở lại, ảnh hưởng trở lại, phản ứng lại=tyranny reacts upon the tyrant himself+ sự bạo ngược tác hại trở lại ngay đối với kẻ bạo ngược- (vật lý); (hoá học) phản ứng- (+ against) chống lại, đối phó lại- (quân sự) phản công, đánh trả lại lại- (tài chính) sụt, hạ (giá cả)

Đây là cách dùng reacted tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ reacted tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

react /ri:’ækt/* nội động từ- tác động trở lại tiếng Anh là gì?
ảnh hưởng trở lại tiếng Anh là gì?
phản ứng lại=tyranny reacts upon the tyrant himself+ sự bạo ngược tác hại trở lại ngay đối với kẻ bạo ngược- (vật lý) tiếng Anh là gì?
(hoá học) phản ứng- (+ against) chống lại tiếng Anh là gì?
đối phó lại- (quân sự) phản công tiếng Anh là gì?
đánh trả lại lại- (tài chính) sụt tiếng Anh là gì?
hạ (giá cả)

Rate this post