Reed Là Gì Mô Tả Reed Bed Là Gì – Top Công Ty, địa điểm, Shop, Dịch Vụ Tại Bình Dương

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer Việt-Việt

reed
reed switch là gì

reed /ri:d/ danh từ (thực vật học) sậy tranh (để lợp nhà) (thơ ca) mũi tên (thơ ca) ống sáo bằng sậy thơ đồng quê (âm nhạc) lưỡi gà (số nhiều) nhạc khí có lưỡi gà (nghành dệt) khổ khuôn, goa broken reed người không thể nhờ cậy được; vật không thể dựa vào đượcto lean on a read dựa vào một cái gì không chắc chắn, nhờ cậy người nào không có thế lực ngoại động từ lợp tranh (mái nhà) đánh (cỏ) thành tranh (âm nhạc) đặt lưỡi gà (vào nhạc khí)

reed leaves là gìcây sậy

 laureed peat moor: rầm than bùn có lau sậy

lau sậyreed peat moor : rầm than bùn có lau sậy
lược bóc ( máy chải )
lược khổ
lưỡi gàGiải thích EN : A thin blade, leaf, or strip used as a vibrator, relay, or oscillator. Giải thích việt nam : Một dải, lá, hay tấm mỏng mảnh được dùng như một bộ rung, rơle, hay bộ tạo giao động. dry reed relay : rơle lưỡi gà khôdry reed switch : công tắc nguồn lưỡi gà khômagnetic reed switch : chuyển mạch lưỡi gàreed contact : công tắc nguồn kiểu lưỡi gàreed discharge valve : van đẩy kiểu lưỡi gàreed relay : rơle lưỡi gàreed relay system : hệ rơle lưỡi gàreed stop : bệ lưỡi gà ( số lượng giới hạn hành trình dài lưỡi gà ) reed switch : cầu dao lưỡi gàreed switch : chuyển mạch lưỡi gàreed valve : van lưỡi gà
sậyreed mat : chiếu đan bằng sậyreed peat moor : rầm than bùn có lau sậyreed reinforcement : cốt thép sậyreed roof : mái lợp bằng sậyLĩnh vực : cơ khí và khu công trình
cỏ tranhLĩnh vực : thiết kế xây dựng
hình trang trí gờ
lợp tranh
thanh cửa chắn
tranh lợp nhàLĩnh vực : dệt may
khổ bìa
khung goLĩnh vực : xe hơi
lưỡi gà ( trong van lưỡi gà ) dry reed contact
công tắc nguồn hai dây khôleasing reed
lwợc tách sợimagnetic reed switch
chuyển mạch cọng từmercury-wetted reed relay
rơle cọng từ thủy ngânreed contact

 tiếp điểm lá mềmreed contact relay

rơle tiếp điểm cộng từreed relay
rơle cầnreed relay
rơle cọng từreed relay crosspoint
giao điểm của rơle cọng từreed relay electronic exchange
tổng đài rơle cọng từ điện tửreed relay switch
công tắc nguồn rơle cọng từreed relay switching network
mạng chuyển mạch rơle cọng từ ( viễn thông ) reed relay system
hệ rơle cọng từreed roof
mái tranhreed roofing
mái lợp lá míareed slab wall
tường chắn ( đất ) reed slab wall
tường tấm ép ( bằng rơm, sậy, dăm bào )
dạ cỏ ( gia súc )
lau sậy
thuốc sợi ( được làm thơm để làm thuốc điếu )

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

reed

Từ điển WordNet

n .

tall woody perennial grasses with hollow slender stems especially of the genera Arundo and PhragmitesUnited States journalist who reported on the October Revolution from Petrograd in 1917; founded the Communist Labor Party in America in 1919; is buried in the Kremlin in Moscow (1887-1920); Reed, John ReedUnited States physician who proved that yellow fever is transmitted by mosquitoes (1851-1902); Reed, Walter Reeda vibrator consisting of a thin strip of stiff material that vibrates to produce a tone when air streams over it; vibrating reed

the clarinetist fitted a new reed onto his mouthpiece
a musical instrument that sounds by means of a vibrating reed ; beating-reed instrument, reed instrument

English Synonym and Antonym Dictionary

reedssyn. : John Reed Reed Walter Reed beating-reed instrument reed instrument vibrating reed

Rate this post