Award và Reward

Award và Reward

7 tháng 4 2010

Bạn Phong từ Việt Nam đặt câu hỏi: Có thể cho tôi biết sự khác nhau giữa Reward và Award?

Trước hết cả hai từ Reward và Award đều có thể được dùng như một động từ hoặc một danh từ, mặc dù có những khác biệt về ngữ pháp khi dùng các từ này.

Bạn đang đọc: Award và Reward

Reward

A reward – phần thưởng, tiền thưởng – được trao tặng cho ai đó vì đã làm việc gì tốt. Chẳng hạn do làm việc rất chăm chỉ, tích cực, hay đã đạt được chỉ tiêu, đạt điểm tốt trong kỳ thi hay cũng có thể do tìm được cái gì mà ai đó đã đánh mất.

Nghĩa cuối cùng thường rất hay được dùng tại Anh trên những tờ rơi hay quảng cáo dán tường tìm chó mèo lạc hay thậm chí tìm chìa khóa hay ví bị thất lạc, với từ REWARD được viết hoa.

Thực sự “reward” – phần thưởng – có thể bất cứ thứ gì như một hộp kẹo chocola v.v. nhưng thường là tiền mặt.

Sau đây là một vài ví dụ .

As a reward for passing my driving test, my Dad took me to London for the weekend.

The person who finds my cat will receive £100 as a reward.

I’m so pleased with your work I’m going to reward you with two days holiday.

Các bạn lưu ý tới cụm từ to be rewarded for something to reward someone with something.

Award

Tương tự, an award được tặng cho ai đó đã làm việc gì đó tốt nhưng thường là có tính chất trịnh trọng hơn và được trao tặng để chứng minh cho những người khác thấy là người kia đã làm tốt.

An award –phần thưởng, giải thưởng – thường là một chứng chỉ, huy chương hay cúp/tượng.

Thường thì an award được trao tặng trước nhiều người trong khi reward thường chỉ là giữa người trao và người nhận.

Sau đây là 1 số ít ví dụ .

Louie received an award for getting outstanding results in the maths exam. We would expect that the award was awarded in the school assembly or at a special presentation event. Vineet was awarded a gold medal for winning the marathon.

Và thường là việc trao phần thưởng, phần thưởng diễn ra trước những người theo dõi, đám đông .

An award cũng được dùng để chỉ một khoản tiền mà ai đó được yêu cầu phải trả cho một người khác, thường là tại tòa án. Ví dụ

Peter received an award of £5000 as compensation for the car accident. Peter được nhận £5000 tiền bồi thường cho vụ tai nạn xe hơi.

Xin lưu ý thể bị động thường được dùng trong trường hợp someone is awarded something và tương tự như với từ reward, thì “someone receives an award”.

Điều quan trọng cần nhớ là trong khi cả hai từ đều là trao tặng, thưởng một cái gì vì đã làm tốt thì award thường là trịnh trọng hơn, quan trọng hơn, những việc lớn hơn là reward và thường là trước khán giả, công chúng.

Rate this post