Tín dụng là gì? Tín dụng ngân hàng là gì? Đặc điểm và các loại tín dụng?

Tín dụng là gì ? Tín dụng tiếng Anh là gì ? Tín dụng ngân hàng nhà nước là gì ? Đặc điểm và những loại tín dụng ? So sánh tín dụng ngân hàng nhà nước và tín dụng thương mại ? So sánh và đặc thù của những loại tín dụng theo pháp luật mới nhất năm 2021 ?

Nhờ có tín dụng mà đã có thể giải quyết khá nhiều vấn đề liên quan đến tiền vốn của cá nhân cũng như doanh nghiệp. Nhưng khi nhắc đến tín dụng thì bản thân mỗi cá nhân cũng cần trang bị kiến thức để không hiểu sai dẫn đến làm sai mà ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình. Vậy tín dụng là gì? Những điều bạn cần biết về tín dụng.

tin-dung-la-gi-tin-dung-ngan-hang-la-gi-dac-diem-va-cac-loai-tin-dung

Tư vấn luật về tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại: 1900.6568

1. Tín dụng là gì?

Tín dụng là một phạm trù kinh tế và nó cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa. Tín dụng ra đời, tồn tại qua nhiều hình thái kinh tế – xã hội. Quan hệ tín dụng được phát sinh ngay từ thời kỳ chế độ công xã nguyên thủy bắt đầu tan rã. Khi chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất xuất hiện, cũng là đồng thời xuất hiện quan hệ trao đổi hàng hóa. Thời kỳ này, tín dụng được thực hiện dưới hình thức vay mượn bằng hiện vật – hàng hóa. Xuất hiện sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất, làm cho xã hội có sự phân hóa: giàu, nghèo, người nắm quyền lực, người không có gì….

Khi người nghèo gặp phải những khó khăn vất vả không hề tránh thì buộc họ phải đi vay, mà những người giàu thì câu kết với nhau để ấn định lãi suất vay cao, chính vì vậy, tín dụng nặng lãi sinh ra. Trong quá trình tín dụng nặng lãi, tín dụng có lãi suất vay cao nhất là 40-50 %, do việc sử dụng tín dụng nặng lãi không ship hàng cho việc sản xuất mà chỉ ship hàng cho mục tiêu tín dụng nên nền kinh tế tài chính bị ngưng trệ động lực tăng trưởng. Về sau, tín dụng đã chuyển sang hình thức vay mượn bằng tiền tệ.

2. Tín dụng tiếng Anh là gì?

Tín dụng xuất phát từ tiếng La tinh Creditium có nghĩa là tín nhiệm, tin tưởng.

Tín dụng trong tiếng Anh gọi là Credit. Theo ngôn ngữ dân gian Việt Nam, tín dụng là sự vay mượn.

Tín dụng là quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa người cho vay va người đi vay dựa trên nguyên tắc hoàn trả.

Tín dụng được định nghĩa rõ ràng là sự bộc lộ cho mối quan hệ vay và cho vay. Trong đó, người vay hoàn toàn có thể là cá thể hoặc tổ chức triển khai, còn người cho vay là ngân hàng nhà nước, hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính tín dụng nào đó. Sản phẩm vay hoàn toàn có thể là sản phẩm & hàng hóa hoặc tiền. Mối quan hệ vay và cho vay này có những lao lý và ràng buộc đơn cử như vay tín chấp hay vay thế chấp ngân hàng. Bên cạnh đó, tín dụng thì luôn gắn với lãi suất vay. Những khoản vay tín dụng đều được áp lãi suất vay theo lao lý của bên cho vay mà người vay muốn vay phải gật đầu thực thi .

Xem thêm: Mẫu hợp đồng vay vốn, hợp đồng tín dụng với ngân hàng mới nhất năm 2022

3. Tín dụng ngân hàng là gì?

Tín dụng ngân hàng nhà nước là mối quan hệ tín dụng giữa ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng ( TCTD ) với cá thể, tổ chức triển khai có nhu yếu vay tiền. Khi đó, bên cho vay sẽ chuyển giao gia tài cho bên vay trong một khoảng chừng thời hạn theo thoả thuận được cam kết trong hợp đồng. Các cá thể, doanh nghiệp vay cần cần giao dịch thanh toán đủ gốc, lãi khi đến thời hạn. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng nhà nước : – Tín dụng ngân hàng nhà nước là quan hệ chuyển nhượng ủy quyền vốn giữa ngân hàng nhà nước với những chủ thể kinh tế tài chính khác trong xã hội, trong đó ngân hàng nhà nước giữ vai trò vừa là người đi vay vừa là người cho vay. – Đây là quan hệ tín dụng gián tiếp mà người tiết kiệm chi phí, trải qua vai trò trung gian của ngân hàng nhà nước, thực thi góp vốn đầu tư vốn vào những chủ thể có nhu yếu về vốn. – Nguồn vốn của tín dụng ngân hàng nhà nước là nguồn vốn kêu gọi của xã hội với khối lượng và thời hạn khác nhau, do đó nó hoàn toàn có thể thoả mãn những nhu yếu vốn phong phú về thời hạn cũng như khối lượng và mục tiêu sử dụng. – Sự tin cậy đóng một vai trò quan trọng đến sự sống sót và tăng trưởng của quan hệ tín dụng ngân hàng nhà nước. Xuất phát từ đặc trưng của hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước là kinh doanh thương mại trên nghành tiền tệ nên gia tài thanh toán giao dịch trong tín dụng ngân hàng nhà nước hầu hết là dưới hình thức tiền tệ. Tuy nhiên trong một số ít hình thức tín dụng, như cho thuê kinh tế tài chính thì gia tài trong thanh toán giao dịch tín dụng cũng hoàn toàn có thể là những gia tài khác như gia tài cố định và thắt chặt. Về cơ bản, trong những ngân hàng nhà nước thương mại lúc bấy giờ tín dụng được chia thành 02 mảng chính :

Xem thêm: Tín dụng hoàn lại là gì? Đặc điểm và điều kiện sử dụng tín dụng hoàn lại?

  • Tín dụng cá nhân: Phục vụ các khách hàng cá nhân, nhu cầu phục vụ đời sống như: vay mua nhà, mua ô tô, du học, kinh doanh, phục vụ đời sống cá nhân …..

  • Tín dụng doanh nghiệp: Phục vụ các khách hàng doanh nghiệp, nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh như: cho vay bổ sung vốn lưu động, mua sắm tài sản, thanh toán công nợ khác (trừ trường hợp vay trả nợ ngân hàng khác).

4. Đặc điểm và các loại tín dụng

So với những hình thức khác, tín dụng ngân hàng nhà nước mang đến nhiều ưu điểm điển hình nổi bật. Cụ thể :

  • Tín dụng ngân hàng nhà nước phân phối được mọi đối tượng người dùng người mua trong nền kinh tế tài chính quốc dân bằng hình thức cho vay tiền tệ, rất thông dụng và linh động .
  • Bên cho vay đa phần kêu gọi vốn bằng những thành phần trong xã hội, chứ không phải trọn vẹn từ vốn cá thể như những hình thức khác .
  • Nguồn vốn bằng tiền cung ứng được nhu yếu của nhiều đối tượng người dùng vay .
  • Thời hạn cho vay linh động, thời gian ngắn, trung hạn và dài hạn. Ngân hàng hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh nguồn vốn với nhau nhằm mục đích cung ứng nhu yếu về thời hạn cho người mua .
  • Thỏa mãn một cách tối đa nhu yếu về vốn của cá thể, tổ chức triển khai trong nền kinh tế tài chính vì hoàn toàn có thể kêu gọi nguồn vốn dưới nhiều hình thức và khối lượng lớn .

Phân loại tín dụng:

*) Căn cứ vào thời hạn tín dụng, tín dụng được chia thành:

– Tín dụng thời gian ngắn Là loại tín dụng có thời hạn không quá 12 tháng, thường được dùng để cho vay bổ trợ vốn lưu động của những doanh nghiệp và nhu yếu thanh toán giao dịch cho hoạt động và sinh hoạt cá thể. – Tín dụng trung hạn Là loại tín dụng có thời hạn trên 12 tháng đến 60 tháng, dùng để cho vay vốn shopping gia tài cố định và thắt chặt, nâng cấp cải tiến và thay đổi kĩ thuật, lan rộng ra và thiết kế xây dựng những khu công trình qui mô nhỏ của những doanh nghiệp và cho vay thiết kế xây dựng nhà ở hoặc shopping hàng tiêu dùng có giá trị lớn của cá thể. – Tín dụng dài hạn

Xem thêm: Liên minh tín dụng là gì? Ưu nhược điểm của liên minh tín dụng?

Là loại tín dụng có thời hạn trên 60 tháng, được sử dụng để cho vay dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng mới, nâng cấp cải tiến và lan rộng ra sản xuất có qui mô lớn.

*) Căn cứ vào đối tượng tín dụng

Theo tiêu thức này, tín dụng được chia làm hai loại : – Tín dụng vốn lưu động Là loại tín dụng được cấp nhằm mục đích hình thành vốn lưu động cho những doanh nghiệp hoặc những chủ thể kinh tế tài chính khác. – Tín dụng vốn cố định và thắt chặt Là loại tín dụng được cấp nhằm mục đích hình thành vốn cố định và thắt chặt của những doanh nghiệp hoặc những chủ thể kinh tế tài chính khác. Loại tín dụng này được thực thi dưới hình thức cho vay trung và dài hạn.

*) Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn tín dụng

Xem thêm: Sự khác biệt giữa Liên minh tín dụng và Ngân hàng

Theo tiêu thức này, tín dụng được chia làm hai loại : – Tín dụng sản xuất và lưu thông sản phẩm & hàng hóa Là loại tín dụng cấp cho những doanh nghiệp và chủ thể kinh tế tài chính khác để thực thi sản xuất kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ. – Tín dụng tiêu dùng Là loại tín dụng cấp cho những cá thể để phân phối nhu yếu tiêu dùng

*) Căn cứ vào chủ thể tín dụng

Dựa vào chủ thể trong quan hệ tín dụng được chia thành hình thức tín dụng sau : – Tín dụng thương mại

Xem thêm: Tín dụng bằng chữ kí là gì? Các hình thức tín dụng bằng chữ kí

Là quan hệ tín dụng giữa những doanh nghiệp được thực thi dưới hình thức mua và bán chịu sản phẩm & hàng hóa hoặc ứng tiền trước khi nhận sản phẩm & hàng hóa. – Tín dụng ngân hàng nhà nước Là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng nhà nước và những doanh nghiệp, cá thể, tổ chức triển khai xã hội. – Tín dụng nhà nước Là hình thức tín dụng biểu lộ mối quan hệ giữa Nhà nước với những doanh nghiệp, cá thể, tổ chức triển khai xã hội. Nhà nước vừa là người đi vay, vừa là người cho vay.

*) Căn cứ vào tính chất bảo đảm tiền vay

– Tín dụng bảo vệ bằng gia tài Là loại tín dụng được bảo vệ bằng những loại gia tài của người mua, bên bảo lãnh hoặc hình thành từ vốn vay. – Tín dụng bảo vệ không bằng gia tài Là loại tín dụng được bảo vệ dưới hình thức tín chấp, cho vay theo chỉ định của nhà nước và hộ nông dân vay vốn được bảo lãnh của những tổ chức triển khai đoàn thể, chính quyền sở tại địa phương.

*) Căn cứ vào lãnh thổ hoạt động tín dụng

Dựa vào tiêu thức này tín dụng được chia thành hai loại : – Tín dụng trong nước Là quan hệ tín dụng phát sinh trong khoanh vùng phạm vi chủ quyền lãnh thổ vương quốc. – Tín dụng quốc tế Là quan hệ tín dụng phát sinh giữa những vương quốc với nhau hoặc giữa một vương quốc với một tổ chức triển khai kinh tế tài chính – tín dụng quốc tế.

5. So sánh tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại

*) Giống nhau:

Đặc điểm : cùng là hình thức một bên ( người cấp tín dụng ) cho bên kia ( người hưởng tín dụng ) hưởng một khoản quyền lợi trải qua việc trong thời điểm tạm thời chiếm hữu vốn của bên cấp tín dụng. Mục đích : ship hàng sản xuất và lưu thông sản phẩm & hàng hóa qua đó thu được doanh thu.

*) Khác nhau:

Đặc điểm

Tín dụng ngân hàng

Tín dụng thương mại

Khái niệm

Là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng nhà nước, những tổ chức triển khai tín dụng khác, với những nhà doanh nghiệp và cá thể ( bên đi vay ). Trong đó những tổ chức triển khai tín dụng chuyển giao gia tài cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thoả thuận, và bên đi vay có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện kèm theo cả vốn gốc và lãi cho tổ chức triển khai tín dụng khi đến hạn giao dịch thanh toán. Là quan hệ tín dụng giữa những doanh nghiệp, được triển khai dưới hình thức mua bán chịu, mua và bán trả chậm hay trả góp hàng hoá. Đến thời hạn đã thoả thuận doanh nghiệp mua phải hoàn trả cả vốn gốc và lãi cho doanh nghiệp bán dưới hình thức tiền tệ.

Chủ thể

Phải có tối thiểu 01 bên là ngân hàng nhà nước với những chủ thể khác trong nền kinh tế tài chính. Giữa những doanh nghiệp với nhau

Đối tượng

Tiền tệ và hiện vật Hàng hóa

Công cụ

+ Huy động sổ tiền gửi tiết kiệm chi phí, chứng từ tiền gửi … ; + Cho vay hợp đồng tín dụng, tín chấp … Thương phiếu

Thời hạn

Trung hạn và dài hạn Ngắn hạn

Lãi suất

Cao hơn Thấp hơn

Tính chất tác động

Gián tiếp Trực tiếp

Tác dụng

Ngân hàng là chủ thể vừa đi vay ( so với chủ thể dư tiền ) và vừa cho vay ( so với chủ thể cần tiền ) => Ngân hàng luôn có nhiều công dụng tác động ảnh hưởng đến những chủ thể khác, là tác nhân cho dòng tiền lưu chuyển liên tục. Là quan hệ giữa những doanh nghiệp với nhau nên thường là có quen biết, thủ tục diễn ra mau lẹ, nhanh gọn. => Mở rộng mối quan hệ hợp tác lâu bền giữa những doanh nghiệp trong nền kinh tế tài chính.

Hạn chế

Thủ tục, trình tự phức tạp hơn. Giữa những doanh nghiệp nên yên cầu chữ tín của nhau nhiều ; quy mô vốn của người đi vay phải nhỏ hơn người cho vay

Kết luận: Tín dụng ngân hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển kinh tế của nước ta. Trong đó, hình thức tín dụng ngân hàng phổ biến nhất là thẻ tín dụng ngân hàng. Hy vọng những thông tin trong bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tín dụng ngân hàng là gì, cách phân loại tín dụng ngân hàng.

Rate this post