serious tiếng Anh là gì?

serious tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng serious trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ serious tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm serious tiếng Anh
serious
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ serious

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: serious tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

serious tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ serious trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ serious tiếng Anh nghĩa là gì.

serious /’siəriəs/

* tính từ
– đứng đắn, nghiêm trang, nghiêm nghị
=a serious young person+ một thanh niên đứng đắn
=to have a serious look+ có vẻ nghiêm trang, trông nghiêm nghị
– hệ trọng, quan trọng, không thể coi thường được; nghiêm trọng, trầm trọng, nặng
=this is a serious matter+ đây là một vấn đề quan trọng
=serious illness+ bệnh nặng, bệnh trầm trọng
=serious defeat+ sự thất bại nặng
=serious casualties+ tổn thương nặng
– đáng sợ, đáng gờm
=a serious rival+ một đối thủ đáng gờm
– thành thật, thật sự, không đùa
=are you serious?+ anh có nói thật không?
=a serious attempt+ một cố gắng thật sự
– (thuộc) tôn giáo, (thuộc) đạo lý

Thuật ngữ liên quan tới serious

Tóm lại nội dung ý nghĩa của serious trong tiếng Anh

serious có nghĩa là: serious /’siəriəs/* tính từ- đứng đắn, nghiêm trang, nghiêm nghị=a serious young person+ một thanh niên đứng đắn=to have a serious look+ có vẻ nghiêm trang, trông nghiêm nghị- hệ trọng, quan trọng, không thể coi thường được; nghiêm trọng, trầm trọng, nặng=this is a serious matter+ đây là một vấn đề quan trọng=serious illness+ bệnh nặng, bệnh trầm trọng=serious defeat+ sự thất bại nặng=serious casualties+ tổn thương nặng- đáng sợ, đáng gờm=a serious rival+ một đối thủ đáng gờm- thành thật, thật sự, không đùa=are you serious?+ anh có nói thật không?=a serious attempt+ một cố gắng thật sự- (thuộc) tôn giáo, (thuộc) đạo lý

Đây là cách dùng serious tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ serious tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

serious /’siəriəs/* tính từ- đứng đắn tiếng Anh là gì?
nghiêm trang tiếng Anh là gì?
nghiêm nghị=a serious young person+ một thanh niên đứng đắn=to have a serious look+ có vẻ nghiêm trang tiếng Anh là gì?
trông nghiêm nghị- hệ trọng tiếng Anh là gì?
quan trọng tiếng Anh là gì?
không thể coi thường được tiếng Anh là gì?
nghiêm trọng tiếng Anh là gì?
trầm trọng tiếng Anh là gì?
nặng=this is a serious matter+ đây là một vấn đề quan trọng=serious illness+ bệnh nặng tiếng Anh là gì?
bệnh trầm trọng=serious defeat+ sự thất bại nặng=serious casualties+ tổn thương nặng- đáng sợ tiếng Anh là gì?
đáng gờm=a serious rival+ một đối thủ đáng gờm- thành thật tiếng Anh là gì?
thật sự tiếng Anh là gì?
không đùa=are you serious?+ anh có nói thật không?=a serious attempt+ một cố gắng thật sự- (thuộc) tôn giáo tiếng Anh là gì?
(thuộc) đạo lý

Rate this post