Siêu hình trong triết học là gì?

Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới; về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy. Liên quan đến Triết học ta thường bắt gặp thuật ngữ “siêu hình”.

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vấn đề này thông qua bài viết Siêu hình trong triết học là gì.

Siêu hình trong triết học là gì?

Trong lịch sử dân tộc tăng trưởng của triết học, có hai giải pháp nhận thức trái chiều nhau : đó là giải pháp biện chứng và chiêu thức siêu hình .

Phương pháp được hiểu là hệ thống các nguyên tắc được sử dụng nhất quán trong hoạt động nói chung của con người. Phương pháp của triết học là phương pháp nhận thức thế giới hiện thực.

Như vậy siêu hình trong triết học được hiểu là giải pháp nhận thức quốc tế hiện thực. Phương pháp siêu hình với quan điểm cơ bản cho rằng, mọi sự vật và hiện tượng kỳ lạ của quốc tế vật chất đều sống sót cô lập lẫn nhau, cái này ở bên cạnh cái kia và nó luôn ở trong trạng thái tĩnh không có sự hoạt động và tăng trưởng. Nhưng nếu như có thừa nhận sự tăng trưởng thì chẳng qua chỉ là một quy trình tăng hoặc giảm về số lượng. Mặt khác, quan điểm này không thừa nhận xích míc bên trong bản thân những sự vật và hiện tượng kỳ lạ .
Đối lập với chiêu thức siêu hình là chiêu thức biện chứng. Phương pháp biện chứng là chiêu thức nhận thức quốc tế với quan điểm cơ bản cho rằng, sự sống sót của mọi sự vật và hiện tượng kỳ lạ của quốc tế khách quan nói chung đều ở trong những mối liên hệ, trong sự hoạt động và tăng trưởng theo những quy luật khách quan vốn có của nó .

So sánh phương pháp siêu hình và phương pháp biện chứng

Như đã trình diễn ở trên thì chiêu thức biện chứng và giải pháp siêu hình là hai chiêu thức của triết học. Hai giải pháp này có sự trái chiều. Cụ thể được biểu lộ ở những điểm sau đây :

– Phương pháp siêu hình

Phương pháp siêu hình là chiêu thức :
+ Nhận thức đối tượng người tiêu dùng ở trạng thái cô lập, tách rời đối tượng người dùng ra khỏi những chỉnh thể khác và giữa những mặt trái chiều nhau có một ranh giới tuyệt đối .
+ Nhận thức đối tượng người tiêu dùng ở trạng thái tĩnh tại ; nếu có sự đổi khác thì đấy chỉ là sự biến hóa về số lượng, nguyên do của sự biến hóa nằm ở bên ngoài đối tượng người dùng .

Phương pháp siêu hình làm cho con người “ chỉ nhìn thấy những sự vật riêng biệt mà không nhìn thấy mối liên hệ qua lại giữa những sự vật ấy, chỉ nhìn thấy sự tồn tại của những sự vật ấy mà không nhìn thấy sự phát sinh và sự tiêu vong của những sự vật ấy, chỉ nhìn thấy trạng thái tĩnh của những sự vật ấy mà quên mất sự vận động của những sự vật ấy, chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng”

Phương pháp siêu hình bắt nguồn từ chỗ muốn nhận thức một đối tượng người tiêu dùng nào trước hết con người cũng phải tách đối tượng người tiêu dùng ấy ra khỏi những mối liên hệ và nhận thức nó ở trạng thái không biến hóa trong một khoảng trống và thời hạn xác lập. Song phương pháp siêu hình chỉ có công dụng trong một khoanh vùng phạm vi nhất định bởi hiện thực không rời rạc và ngưng đọng như giải pháp này ý niệm .

– Phương pháp biện chứng

Phương pháp biện chứng là giải pháp :
+ Nhận thức đối tượng người tiêu dùng ở trong những mối liên hệ với nhau, tác động ảnh hưởng nhau, ràng buộc nhau .
+ Nhận thức đối tượng người dùng ở trạng thái hoạt động biến hóa, nằm trong khuynh hướng chung là tăng trưởng. Đây là quy trình đổi khác về chất của những sự vật, hiện tượng kỳ lạ mà nguồn gốc của sự đổi khác ấy là đấu tranh của những mặt trái chiều để xử lý xích míc nội tại của chúng .
Như vậy giải pháp biện chứng bộc lộ tư duy mềm dẻo, linh động. Nó thừa nhận trong những trường hợp thiết yếu thì bên cạnh cái “ hoặc là … hoặc là … ” còn có cả cái “ vừa là … vừa là … ” nữa ; thừa nhận một chỉnh thể trong lúc vừa là nó lại vừa không phải là nó ; thừa nhận cái chứng minh và khẳng định và cái phủ định vừa loại trừ nhau lại vừa gắn bó với nhau .
Phương pháp biện chứng phản ánh hiện thực đúng như nó sống sót. Nhờ vậy, giải pháp tư duy biện chứng trở thành công cụ hữu hiệu giúp con người nhận thức và tái tạo quốc tế .

Sự đối lập giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình trong lịch sử triết học chủ yếu về mặt nguyên tắc và phương pháp nhận thức thế giới khách quan. Trong việc nghiên cứu của khoa học tự nhiên, thì vấn đề phân chia thế giới hiện thực thành các thuộc tính, bộ phận, hệ thống tĩnh tại và tách rời nhau đều là những điều kiện cần thiết cho nhận thức khoa học. Nhưng sẽ không đúng, nếu từ đó rút ra kết luận cho rằng phép siêu hình là thế giới quan khoa học và đúng đắn nhất. Cần phải phân biệt một bên là phương pháp trừu tượng hoá tạm thời cô lập sự vật và hiện tượng khỏi mối liên hệ chung, tách khỏi sự vận động và phát triển để nghiên cứu chúng, với một bên là phép siêu hình với tư cách là thế giới quan của triết học.

Xem thêm: Yêu xa là gì

Nhưng nhìn chung, quan điểm siêu hình có tính phiến diện, máy móc không hề giúp con người phản ánh đúng thực chất của sự vật, hiện tượng kỳ lạ. Phương pháp biện chứng là giải pháp khoa học, là tư duy mềm dẻo, linh động được cho phép con người phản ánh đúng thực chất của sự vật, hiện tượng kỳ lạ .

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về Siêu hình trong triết học là gì. Chúng tôi hi vọng rằng những chia sẻ từ bài viết sẽ hữu ích và giúp quý bạn đọc hiểu rõ được nội dung này.

Nếu có vướng mắc về yếu tố này xin vui vẻ liên hệ chúng tôi để được giải đáp. Xin cảm ơn !

Rate this post