sober tiếng Anh là gì?

sober tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng sober trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ sober tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm sober tiếng Anh
sober
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ sober

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: sober tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

sober tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ sober trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ sober tiếng Anh nghĩa là gì.

sober /’soubə/

* tính từ
– không say rượu
– điều độ
– điềm tĩnh, điềm đạm
– đúng mức, khiêm tốn
=a sober estimate+ sự đánh giá đúng mức
– nhã, không loè loẹt (màu sắc)
=sober colour+ màu nhã
!as sober as a judge
– tỉnh táo, không thiên vị

* ngoại động từ
– làm hết say, làm tỉnh rượu, làm dã rượu
– làm (ai) bớt bồng bột, làm bớt táo bạo…
– làm (màu sắc) bớt loè loẹt

* nội động từ
– tỉnh rượu, hết say
– ((thường) + down) trấn tĩnh lại, tĩnh tâm lại

Thuật ngữ liên quan tới sober

Tóm lại nội dung ý nghĩa của sober trong tiếng Anh

sober có nghĩa là: sober /’soubə/* tính từ- không say rượu- điều độ- điềm tĩnh, điềm đạm- đúng mức, khiêm tốn=a sober estimate+ sự đánh giá đúng mức- nhã, không loè loẹt (màu sắc)=sober colour+ màu nhã!as sober as a judge- tỉnh táo, không thiên vị* ngoại động từ- làm hết say, làm tỉnh rượu, làm dã rượu- làm (ai) bớt bồng bột, làm bớt táo bạo…- làm (màu sắc) bớt loè loẹt* nội động từ- tỉnh rượu, hết say- ((thường) + down) trấn tĩnh lại, tĩnh tâm lại

Đây là cách dùng sober tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ sober tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

sober /’soubə/* tính từ- không say rượu- điều độ- điềm tĩnh tiếng Anh là gì?
điềm đạm- đúng mức tiếng Anh là gì?
khiêm tốn=a sober estimate+ sự đánh giá đúng mức- nhã tiếng Anh là gì?
không loè loẹt (màu sắc)=sober colour+ màu nhã!as sober as a judge- tỉnh táo tiếng Anh là gì?
không thiên vị* ngoại động từ- làm hết say tiếng Anh là gì?
làm tỉnh rượu tiếng Anh là gì?
làm dã rượu- làm (ai) bớt bồng bột tiếng Anh là gì?
làm bớt táo bạo…- làm (màu sắc) bớt loè loẹt* nội động từ- tỉnh rượu tiếng Anh là gì?
hết say- ((thường) + down) trấn tĩnh lại tiếng Anh là gì?
tĩnh tâm lại

Rate this post