Phân biệt ‘kind of, sort of, type of’

Những từ này hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa nhau về nghĩa. ” Kind of ” khá thông dụng trong khi ” sort of ” dùng trong văn nói nhiều hơn, còn ” type of ” hay Open ở văn viết .Kind of dùng để chỉ một nhóm có đặc thù tựa như nhau hoặc một loại xác lập. Ví dụ ” Vehicles use two kind of fuel – petrol and diesel ( Phương tiện giao thông vận tải dùng 2 loại nguyên vật liệu là xăng và dầu ) .
Còn type of dùng để chỉ sự phong phú của một thứ, ví dụ : Type of car, type of bread ….

Sort of chỉ một nhóm có cùng tính chất với nhau, ví dụ : “We both like the same sort of music” (Chúng tôi cùng thích một dòng nhạc).

Cả 3 thường có this hoặc that đứng trước và danh từ số ít theo sau. Một số ví dụ :
– His teacher does not tolerate this kind of mistake ( Thầy của anh ta không cho qua lỗi kiểu này ) .
– She is the sort of woman who always gets what she wants ( Cô ấy là kiểu người phụ nữ luôn có những gì mình muốn ) .
– What type of car do you drive ? ( Anh lái loại xe nào vậy ? )
Kinds of, sorts of, types of sẽ đi với these hoặc those. Ví dụ :

– My teacher does not tolerate these kinds of mistakes (Thầy giáo tôi không bỏ qua những lỗi kiểu này).

– I hate those sorts of people who only care about money ( Tôi ghét kiểu người chỉ biết chăm sóc tới tiền ) .
– Thes e types of cars are expensive to run. ( Những dòng xe thế này đắt lắm ) .
Trong văn nói, kind of và sort of còn được dùng để làm dịu, làm cho câu bớt nóng bức hoặc lịch sự và trang nhã hơn. Ví dụ ” She’s kind of strange ” ( Cô ấy hơi kỳ lạ ), ” I sort of think we should go home ” ( Tôi chợt nghĩ tất cả chúng ta nên về nhà ) .
Kind of và sort of khi sử dụng thường thì sẽ là một cụm danh từ, trong khi nếu dùng để mang ý dịu câu, nói tránh thì lại trở thành trạng từ và hoàn toàn có thể đứng trước những từ khác hoặc cuối câu .
Ví dụ :

– What sorts of shoes do you need? (Bạn cần kiểu giày nào?).

– It’s cold in here, kind of ( Ở đây lạnh đấy ) .
Tiếng Anh có sự độc lạ giữa văn viết và văn nói, do đó người học cần chú ý quan tâm sử dụng đúng từ trong từng trường hợp. Người Anh hoàn toàn có thể không nói như những gì dạy trong sách vở, nhưng khi họ viết thì sẽ tương tự như sách .

Hải Khanh

Rate this post