Sprint Backlog Tổng Quan – Học viện Agile

Sprint Backlog là gì ?

Sprint Backlog là list việc làm được Nhóm Phát triển sử dụng để quản trị quy trình tăng trưởng trong một Sprint. Sprint Backlog được Nhóm Phát triển tạo ra trong buổi Lập kế hoạch Sprint và update trong suốt Sprint. Sprint Backlog chứa list những khuôn khổ được tăng trưởng trong Sprint và những việc làm cần làm tương ứng với từng khuôn khổ để triển khai xong nó .

>> Chi tiết Sprint Backlog là gì? Hiểu đúng để làm đúng

Các cách quản trị Sprint Backlog thông dụng

 

Dạng Spreadsheet:

Trong đó, cột “ Hạng mục trong Product Backlog ” chứa list những hạng mục được tăng trưởng trong Sprint. Cột “ Công việc trong Sprint ” là list việc làm cần triển khai tương ứng với từng hạng mục Product Backlog. Cột “ Ước tính khối lượng việc làm bắt đầu ” chứa giá trị ước tính mà Nhóm Phát triển đã đưa ra ở đầu Sprint. Sau mỗi ngày thao tác, nhóm sẽ update lại những giá trị này tương ứng với lượng việc làm còn lại cần thực thi cho từng trách nhiệm. Ví dụ, sau 3 ngày thì Sprint Backlog hoàn toàn có thể được update như sau :

Các việc làm trong Sprint Backlog hoàn toàn có thể được update ( thêm, chỉnh sửa, vô hiệu, …. ) tùy theo tình hình tăng trưởng hiện tại .Nhóm Phát triển hoàn toàn có thể sử dụng công cụ chuyên nghiệp, excel hay những bảng vật lý để biểu lộ Sprint Backlog. Lý tưởng nhất vẫn là một bảng vật lý đặt ngay tại khoảng trống thao tác của Nhóm Phát triển để giúp những thành viên luôn luôn nắm rõ được tình hình tăng trưởng của Sprint .

Dạng Kanban:

Với dạng này, Sprint Backlog được trình diễn thành những mục chính như sau :

 • Cột tiên phong chứa những khuôn khổ Product Backlog .
 • Cột thứ hai chứa những việc làm tương ứng với từng khuôn khổ Product Backlog
 • Cột thứ ba chứa những việc làm đang được tiến hành. Lưu ý là ở đây tất cả chúng ta có một số lượng giới hạn những việc làm đang làm, có nghĩa là tại một thời gian thì nhóm không được phép triển khai đồng thời số việc làm vượt quá số lượng giới hạn đã lao lý .
 • Cột cuối cùng chứa các công việc được hoàn thành

Vai trò của những Nhà Phát triển so với Sprint Backlog

Sprint Backlog là một kế hoạch với chi tiết cụ thể vừa đủ để những biến hóa về quy trình tiến độ việc làm hoàn toàn có thể nhìn thấy được trong những cuộc họp Scrum Hằng ngày. Các Nhà Phát triển chỉnh sửa Sprint Backlog trong suốt Sprint và Sprint Backlog sẽ được update trong thời hạn đó. Sự update này xảy ra khi những Nhà Phát triển thao tác theo kế hoạch của họ và hiểu rõ hơn về những việc làm thiết yếu để đạt Mục tiêu Sprint .Mỗi khi có thêm việc mới, những Nhà Phát triển đưa vào Sprint Backlog. Khi việc làm mở màn hay kết thúc, giá trị ước đạt về thời hạn còn lại để hoàn tất việc làm được update. Khi có phần nào đó của kế hoạch là không thiết yếu, chúng sẽ bị bỏ đi. Chỉ có những Nhà Phát triển mới hoàn toàn có thể biến hóa Sprint Backlog trong Sprint. Sprint Backlog là một bức tranh thời hạn thực về việc làm mà những Nhà Phát triển lên kế hoạch để hoàn thành xong trong Sprint và nó cơ bản thuộc về những Nhà Phát triển

Phần tăng trưởng của Sprint Backlog

Phần tăng trưởng là phần mẫu sản phẩm Nhóm Phát triển tạo ra cuối mỗi Sprint .Phần tăng trưởng của Sprint Backlog cần có những đặc thù sau :

 • Sử dụng được : Tính năng đạt được sau mỗi Sprint là thật và sử dụng được ngay chứ không chỉ là một bản thiết kế hay một bản mẫu .
 • Có năng lực chuyển giao được : Phần tăng trưởng ở cuối mỗi Sprint cần phải có năng lực chuyển giao được. Điều này không có nghĩa là nó phải lập tức được chuyển giao ngay, mà có nghĩa là nó đạt được trạng thái chuẩn bị sẵn sàng chuyển giao .
 • Hoàn thành : Phần tăng trưởng phải tuân thủ theo Định nghĩa Hoàn thành đã được thống nhất trước đó .

Ý nghĩa của Phần tăng trưởng :

 • Sớm có được phản hồi : Các phản hồi này sẽ được ghi nhận để đưa ra những kiểm soát và điều chỉnh cho mẫu sản phẩm nếu thiết yếu .
 • Sớm thu được giá trị: Chúng ta sớm thấy được giá trị của sản phẩm và giá trị này cũng đến tay người dùng sớm hơn.

 • Tăng minh bạch : Sau những khoảng chừng thời hạn ngắn, tất cả chúng ta đã có được những mẫu sản phẩm thực sự “ hoàn thành xong ” mà tất mọi người đều hoàn toàn có thể nhìn thấy được, tương tác được .
 • Giảm rủi ro đáng tiếc : Phần tăng trưởng giúp giảm thiểu rủi ro đáng tiếc, xét về cả mặt kinh doanh thương mại lẫn kỹ thuật .

1 Sprint tốt cần bộc lộ qua Sprint Backlog với list việc làm được hoàn thành xong với hiệu quả tốt. Do đó hãy Agile ngay từ khi lên Sprint Backlog để nhóm của bạn đạt được tiềm năng chung nhanh nhất nhé !

Source: https://blogchiase247.net
Category: Hỏi Đáp

Rate this post