Quản trị doanh nghiệp bền vững

SSI luôn xác lập rằng hoạt động giải trí quản trị doanh nghiệp tốt là một trong những yếu tố quan trọng nhất bảo vệ sự tăng trưởng bền vững và kiên cố cho doanh nghiệp, giúp mang lại niềm tin và tối đa hóa quyền lợi của nhà đầu tư, từ đó góp phần vào sự tăng trưởng chung của toàn thị trường, của hội đồng và xã hội. Công tác quản trị của SSI được kiến thiết xây dựng và từng bước triển khai xong dựa trên những thông lệ quản trị công ty tốt nhất trong khu vực và trên quốc tế như thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN, song song với việc tuân thủ ngặt nghèo lao lý của Pháp luật Nước Ta về quản trị công ty đại chúng. Hoạt động quản trị rủi ro đáng tiếc và trấn áp tuân thủ cũng được chú trọng, tạo nên một chính sách quản trị thống nhất và xuyên thấu, nhắm giám sát, kiểm soát và điều chỉnh hoạt động giải trí của doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu suất cao .SSI tôn vinh Quản trị doanh nghiệp bền vững và kiên cốTại SSI, Hội đồng Quản trị chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cao nhất về kế hoạch tăng trưởng vững chắc của SSI. Tổng Giám Đốc và Ban Lãnh Đạo chịu nghĩa vụ và trách nhiệm kiến thiết xây dựng và tiến hành thực thi những tiềm năng và kế hoạch, đồng thời san sẻ và bảo vệ những yếu tố phát triền bền vững và kiên cố được hiểu và thống nhất triển khai trong toàn Công ty, từ những Khối và Bộ phận nhiệm vụ cho tới từng nhân viên cấp dưới .

Mô hình Quản trị doanh nghiệp SSI

Trong toàn cảnh số lượng thông tin tài khoản và giá trị thanh toán giao dịch ngày càng tăng nhanh, mạng lưới hệ thống chủ trương, quá trình về Quản trị rủi ro đáng tiếc của SSI liên tục được triển khai xong và update, tương thích với mức độ tăng trưởng của thị trường, thực tiễn kinh doanh thương mại cũng như những rủi ro đáng tiếc phát sinh từ những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại mới như Chứng khoán Phái sinh. Hoạt động Quản trị rủi ro đáng tiếc được thực thi thông suốt từ trên xuống dưới, khởi xướng từ Hội đồng Quản trị với việc thiết kế xây dựng kế hoạch kinh doanh thương mại cũng như đề ra hạn mức đồng ý rủi ro đáng tiếc cho từng loại rủi ro đáng tiếc tới từng bộ phận nhiệm vụ .

Công tác kiểm soát tuân thủ tại SSI được thực hiện thông qua sự giám sát của Ủy Ban Kiểm Toán đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc & Ban Lãnh đạo; của Hội đồng Quản trị đối với Ban Lãnh Đạo. Trong hoạt động hàng ngày, Ban Lãnh đạo có Bộ phận Kiểm soát Nội bộ để thực hiện công tác kiểm soát tuân thủ trong Công ty.

Bộ phận Kiểm soát Nội bộ thực hiện chức năng kiểm soát các bộ phận trong Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của nhân viên và bộ phận tuân thủ nghiêm túc mọi quy định của pháp luật có liên quan và các quy chế và quy trình nghiệp vụ.

Bộ phận Luật thực hiện chức năng tư vấn pháp luật và kiểm tra, giám sát việc ban hành các sản phẩm, quy trình, quy chế nội bộ cũng như các giao dịch của SSI đối với bên thứ ba đúng pháp luật và hạn chế rủi ro pháp lý. Bộ phận Luật cũng có trách nhiệm cập nhật các văn bản pháp quy mới ban hành cho Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo và các bộ phận có liên quan, nghiên cứu sự ảnh hưởng của các văn bản pháp luật trong giai đoạn dự thảo sắp được ban hành đến các hoạt động của SSI để có sự chuẩn bị thích hợp.

Về hoạt động giải trí huấn luyện và đào tạo quản trị công ty, những thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Tài Chính, Kế toán trưởng, và Thư ký Công ty đều đã triển khai xong khóa huấn luyện và đào tạo về Quản trị Công ty và được UBCKNN cấp chứng từ theo lao lý. Đại diện đảm nhiệm quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty cũng đã hoàn tất “ Chương trình ghi nhận thành viên HĐQT lần thứ 3 ” ( DCP3 ) do Viện Thành viên HĐQT Nước Ta tổ chức triển khai tháng 8/2019 .
Tại SSI, việc thực thi những chủ trương bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cổ đông cũng như bảo vệ sự bình đẳng giữa những cổ đông luôn được chú trọng số 1. Những quyền cơ bản của Cổ đông như quyền được chi trả cổ tức, quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông, quyền tham gia vào những quyết định hành động tương quan đến sự đổi khác cơ bản của SSI, v.v … được pháp luật rõ trong Điều lệ Công ty, và triển khai tốt trong nhiều năm trở lại đây .
Trong những năm vừa mới qua, SSI đã nỗ lực đa dạng hóa những kênh phân phối thông tin như website công ty, mạng lưới hệ thống email, những phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, báo cáo giải trình thường niên v.v …, tạo điều kiện kèm theo cho Cổ đông / Nhà Đầu tư tiếp đón thông tin một cách rất đầy đủ, đúng chuẩn, kịp thời, tránh tác động ảnh hưởng xấu đi tới những quyết định hành động góp vốn đầu tư. Hơn nữa, việc công bố thông tin song song bằng cả hai ngôn từ Anh – Việt đã được cải tổ rõ ràng, bảo vệ sự bình đẳng về mặt tiếp cận thông tin doanh nghiệp giữa những Cổ đông / Nhà Đầu tư trong và ngoài nước. Tháng 9/2015, SSI là công ty đại chúng tiên phong trên đầu tư và chứng khoán thực thi việc bỏ số lượng giới hạn tỉ lệ chiếm hữu của nhà đầu tư quốc tế tại Công ty, gỡ bỏ rào cản pháp lý ở đầu cuối trong đối xử bình đẳng giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư quốc tế .

Rate this post