Xác thực Single Sign On là gì và nó hoạt động như thế nào?

21 tháng 05, 2018 – 16891 lượt xemBài viết được dịch từ : auth0.com

Xác thực Single Sign On (SSO) ngày càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Ngày nay, hầu hết các trang web đều yêu cầu xác thực để truy cập tới các tính năng và nội dung của nó. Với số lượng các trang web và dịch vụ đang tăng lên, một hệ thống đăng nhập tập trung (centralized login system) trở nên cần thiết. Trong 2 phần của loạt bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách xác thực SSO (SSO authentication) được triển khai cho các ứng dụng và ví dụ sử dụng OpenID Connect (trong phần 2).

Các thuật ngữ

Khái niệm xác thực tập trung hay link danh tính điện tử được biết đến như thể federated identity ( link danh tính ). Các mạng lưới hệ thống federated identity giải quyết và xử lý những yếu tố :

  • Xác thực (authentication)
  • Phân quyền (authorization)
  • Trao đổi thông tin người dùng
  • Quản lý người dùng

Xác thực Single Sign On (SSO)

Sớm hay muộn thì những team tăng trưởng web cũng sẽ phải đương đầu với một yếu tố : bạn đã tăng trưởng một ứng dụng tại domain X và giờ đây bạn muốn tăng trưởng một ứng dụng mới tại domain Y sử dụng những thông tin đăng nhập giống với domain X. Trong thực tiễn, bạn muốn nhiều hơn thế : nếu người dùng đã đăng nhập vào domain X họ cũng sẽ tự động hóa đăng nhập vào domain Y. Đây là cái SSO xử lý .

Giải pháp cho kịch bản ở trên là chia sẻ thông tin session giữa các domain. Tuy nhiên, vì lý do bảo mật, trình duyệt buộc phải tuân theo chính sách same origin policy. Nội dung của chính sách này là chỉ những người tạo ra mới có quyền truy cập các cookie (hay bất kỳ dữ liệu lưu trữ cục bộ nào). Nói cách khác, domain X không thể truy cập các cookie từ domain Y và ngược lại. Đây chính là vấn đề mà SSO giải quyết: chia sẻ thông tin session trên nhiều domain khác nhau.

Các giao thức SSO chia sẻ thông tin session theo nhiều cách khác nhau, nhưng những thứ cơ bản thì giống nhau đó là: có một central domain (domain trung tâm) để thực hiện xác thực (authentication) và sau đó session được chia sẻ với các domain khác theo nhiều cách. Ví dụ, center domain có thể tạo một JSON Web Token đã được ký (được mã hóa sử dụng JWE). Token này có thể được truyền tới client và được sử dụng để xác thực người dùng cho domain hiện tại cũng như bất kỳ domain nào khác. Token có thể truyền tới domain gốc bằng cách điều hướng và chứa tất cả các thông tin cần thiết để xác minh người dùng cho domain đang yêu cầu xác thực. Khi token đã được ký, thì nó không thể bị chỉnh sửa bởi bất kỳ client nào.

Bất cứ khi nào người dùng tới một domain nhu yếu phải xác nhận, anh ta hay cô ta sẽ được chuyển đến domain xác nhận ( authentication domain ). Nếu người dùng đã đăng nhập tại domain xác nhận, anh ta hay cô ta sẽ ngay lập tức được chuyển hướng trở lại domain gốc với token để xác nhận những request tiếp theo .

Các giao thức khác nhau

Nếu bạn đã đọc về SSO online, chắc chắn bạn sẽ biết rằng có rất nhiều cách để triển khai SSO như: OpenID Connect, Facebook Connect. SAML, Microsoft Account (trước kia là Passport),… Lời khuyên của chúng tôi là chọn bất kỳ cái nào mà bạn cảm thấy đơn giản và dễ dàng nhất để thực hiện. Ví dụ, SAML tập trung sâu vào các doanh nghiệp, vì thế trong một số trường hợp nó là lựa chọn hợp lý nhất. Nếu bạn cần kết hợp nhiều hơn một giải pháp, đừng lo lắng: có nhiều framewok cho phép kết hợp nhiều giải pháp SSO khác nhau. Một trong số các framework đó là AuthO.

Kết luận

Các mạng lưới hệ thống phân tán ( decentralized system ) ngày càng trở lên phổ cập và xác nhận là một góc nhìn quan trọng của toàn bộ chúng. SSO xử lý một yếu tố lớn : làm thế nào để quản được số lượng người dùng đang tăng lên trên hàng loạt mạng lưới hệ thống gồm nhiều ứng dụng và dịch vụ. Các framework ví dụ điển hình như OpenID Connect và những dịch vụ ví dụ điển hình như Auth0 làm cho việc tích hợp Single Sign On vào những ứng dụng mới hoặc đã có của bạn trở nên thuận tiện hơn nhiều. Nếu bạn đang tiến hành xác nhận trên một ứng dụng hay dịch vụ mới hãy xem xét tích hợp SSO .Đăng ký thực tập Web front-end tại : http://bit.ly/2GTgkky

Tham khảo

Linh bài viết gốc https://auth0.com/blog/what-is-and-how-does-single-sign-on-work/

Rate this post