Thanh lý hợp đồng và những điều cần biết theo quy định pháp luật 2021

Thanh lý hợp đồng được sử dụng thông dụng trong các hoạt động thương mại, tuy nhiên thực tế đây là một khái niệm không còn được sử dụng như một thuật ngữ pháp lý. Thuật ngữ này từng được ghi nhận trong Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989 tuy vậy hiện nay thuật ngữ này không còn được sử dụng nữa. Dù vậy, thuật ngữ này vẫn còn được các chủ thể thương mại sử dụng trong thực tế. Bài viết sẽ tìm hiểu một số các vấn đề liên quan đến thanh lý hợp đồng. 

Thanh lý hợp đồng là gì?

Thanh lý hợp đồng là một khái niệm chỉ việc chấm hết một thanh toán giao dịch dân sự đơn cử là hợp đồng, thường được lập thành biên bản gọi là biên bản thanh lý. Biên bản này ghi nhận việc hoàn tất một việc làm, một nghĩa vụ và trách nhiệm được hai bên tham gia hợp đồng xác nhận khối lượng, chất lượng, và những phát sinh sau quy trình triển khai xong việc làm, nghĩa vụ và trách nhiệm đó .

Các trường hợp thanh lý hợp đồng

Theo lao lý của bộ luật dân sự năm ngoái thì chấm hết hợp đồng được lập trong những trường hợp sau :

– Thực hiện xong các nghĩa vụ trong hợp đồng 

– Chấm dứt theo thỏa thuận hợp tác tự do giữa những bên
– Một trong hai bên chủ thể có quyền và có nghĩa vụ và trách nhiệm của hợp đồng đồng chết hoặc chấm hết ( so với pháp nhân ) mà không có sự thừa kế quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm hoặc so với những thanh toán giao dịch dân sự không hề thừa kế .
– Đơn phương chấm hết hoặc hủy bỏ triển khai hợp đồng .
– Đối tượng của hợp đồng không còn nên những bên không hề thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng .

Ý nghĩa thanh lý hợp đồng

Về bản chất, chấm dứt hợp đồng được lập ra để ghi nhận sự hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng của các bên chủ thể tham gia hợp đồng. Việc chấm dứt hợp đồng có ý nghĩa quan trọng giúp các bên trong hợp đồng xác nhận việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng, là cơ sở quan trọng thể hiện ý chí của các bên rằng các nghĩa vụ trong hợp đồng đã được hoàn thành và hoàn thành đúng theo hợp đồng. Những quyền và nghĩa vụ mà các bên chủ thể tham gia hợp đồng đã được thực hiện và thỏa thuận sẽ chấm dứt. Như vậy, mục đích cơ bản của chấm dứt hợp đồng là để các bên giải phóng quyền và nghĩa vụ cho nhau, từ đó tránh xảy ra các tranh chấp liên quan đến hợp đồng. 

Biên bản thanh lý hợp đồng là gì

Biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản ghi nhận nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng đã được hoàn thành xong và được hai bên tham gia. 2 bên xác nhận việc hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm này. Biên bản chấm hết hợp đồng là văn bản ghi nhận sự kết thúc của hợp đồng có ý nghĩa là địa thế căn cứ để những bên sử dụng trong trường hợp có tranh chấp phát sinh tương quan đến hợp đồng đã chấm hết, là địa thế căn cứ chấm hết quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm những bên trong hợp đồng .

Đặc điểm của biên bản thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng có 1 số ít đặc thù sau :
– Phải được lập thành văn bản và có sự xác nhận của hai bên chủ thể tham gia hợp đồng chính .

– Có thể tồn tại dưới dạng một điều khoản của hợp đồng chính. Hợp đồng chính có thể quy định điều khoản về chấm dứt hợp đồng và các bên có thể không cần lập biên bản chấm dứt hợp đồng.

– Nội dung cơ bản của biên bản thanh lý sẽ gồm có sự công bố về việc hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên ; sự ghi nhận về số lượng ; chất lượng ; đặc thù nghĩa vụ và trách nhiệm đã được hoàn thành xong và công bố việc chấm hết những quyền ; và nghĩa vụ và trách nhiệm giữa những bên tham gia hợp đồng. Về cơ bản mua và bán sản phẩm & hàng hóa hay dịch vụ không có sự khác nhau khi chấm hết hợp đồng. Một số trường hợp đặc biệt quan trọng như hợp đồng đáp ứng thiết bị, xây đắp thiết kế xây dựng, … thì biên bản thanh lý hoàn toàn có thể cụ thể thêm nội dung đặc trưng với tên gọi riêng, còn được gọi là biên bản nghiệm thu sát hoạch với những lao lý bảo dưỡng, bh, tiền tạm giữ để Bảo hành …
Như vậy, thanh lý hợp đồng và một yếu tố thường thấy trong quan hệ dân sự tương quan đến hợp đồng. Tương ứng với khái niệm chấm hết hợp đồng theo pháp luật dân sự năm ngoái. Việc chấm hết có ý nghĩa quan trọng trong việc ghi nhận sự chấm hết quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm những bên tham gia hợp đồng cũng như hạn chế những tranh chấm phát sinh sau khi hợp đồng chấm hết .

Rate this post