thỏ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Ông ta nhồi bắp cải vào trong con thỏ rồi ông ta ăn sạch.

He stuffs the cabbage in the rabbit and the rabbit in the fox, and he eats all of them.

OpenSubtitles2018. v3

Điều trị bệnh sốt thỏ có thể gây ra thiếu máu không tái tạo.

The treatment for tularemia can cause aplastic anemia.

OpenSubtitles2018. v3

Phải nhanh đến hang thỏ.

We must hurry to the warren.

OpenSubtitles2018. v3

Chó săn hươu Scotland cạnh tranh trên khắp nước Hoa Kỳ về hình dáng và việc thu hút việc săn đuổi, ở các bang mà nó là hợp pháp, chúng được sử dụng trong săn đuôi thỏ và cho săn bắn chó sói đồng cỏ.

Scottish Deerhounds compete throughout USA in conformation and lure coursing, in states where it is legal, they are used in hare coursing and for coyote hunting.

WikiMatrix

Những con sói của Greenland và Ellesmere Island săn mồi trên bất kỳ loài dễ dàng có thể đạt được, với thỏ tạo thành một nguồn thực phẩm quan trọng.

The wolves of Greenland and Ellesmere Island prey on any easily obtainable species, with hare forming an important foods source.

WikiMatrix

Hầu hết mọi người đều tặng chocolate, giỏ hay thỏ vào lễ phục sinh.

Most of us think of chocolate and baskets as traditional Easter gifts.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là một con thỏ hung ác.

That was an angry bunny .

Tatoeba-2020. 08

Thỏ có màu trắng trong cùng một vị trí như một con thỏ Hà Lan nhưng các bộ phận màu nên là một sự pha trộn của màu cam với hai màu đen, màu xanh hoặc chocolate.

The coat of the Tri-Colour Dutch is white in the same places as a Dutch rabbit, but the coloured portions of the coat are a mix of orange with either black, blue or chocolate.

WikiMatrix

Nó tương tự như hình dáng của một con thỏ tai cụp Hà Lan (Holland Lop).

It is similar in appearance to a Holland Lop .

WikiMatrix

Thậm chí không có cả con thỏ dễ thương.

Not even a cute bunny.

OpenSubtitles2018. v3

Do không có loài săn mồi trên đảo Minorca, loài thỏ này đã trải nghiệm những gì được gọi là “quy luật đảo hoang”.

Due to the absence of predators on Minorca, this rabbit experienced what has been called the “island rule”.

WikiMatrix

Thỏ được đưa đến đảo Laysan và Lisianksi, nơi chúng gia tăng số lượng và ăn mất hầu hết thảm thực vật nơi đây, tuyệt diệt hoàn toàn một số loài thực vật.

Rabbits were introduced to Laysan and Lisianksi, where they multiplied and devoured most of the vegetation, permanently extinguishing several species.

WikiMatrix

… chỉ là một tay thỏ nông dân trồng cà rốt ngu xuẩn! .: Biên Dịch:

Just a stupid, carrot-farming dumb bunny,

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm: Yêu xa là gì

Nên tôi… tìm 2 con thỏ đã chạy mất.

So, I… Found the two rabbits that got away.

QED

Bố đã nói Bố có ý định hạ con thỏ lớn nhất để làm thức ăn trưa Giáng Sinh.

He said he intended to have the biggest jack rabbit in the territory for the Christmas dinner.

Literature

Em đã kể chị chuyện gì xảy đến với con thỏ của em chưa?

Have I ever told you what happened to my rabbit?

OpenSubtitles2018. v3

Đó là thỏ túi.

Oh, that’s rabbiroo.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là Thỏ Trắng, chạy nước kiệu từ từ trở lại một lần nữa, và nhìn lo lắng về như nó đã đi, như thể nó đã bị mất một cái gì đó, và cô ấy nghe nó lẩm bẩm với bản thân ́

It was the White Rabbit, trotting slowly back again, and looking anxiously about as it went, as if it had lost something; and she heard it muttering to itself’The

QED

” Eh! nó đã được khá ́neo đậu với thứ ́ th chim gettin ́lên ́ th ́thỏ scamperin ́ về ́th ́ CN risin’.

” Eh ! it was pretty on th’moor with th’birds gettin’up an’th ‘ rabbits scamperin’about an’th ‘ sun risin ‘ .

QED

Laura giữ một mép da thỏ trong lúc con dao bén ngót của Bố tách nó rời khỏi khối thịt.

Laura held the edge of the rabbit skin while Pa’s keen knife ripped it off the rabbit meat.

Literature

Anh nghĩ là kẻ đã bắt con bé hiểu nó rõ tới mức biết đem theo con thỏ ư?

You think whoever took Angela knew her well enough to take the bunny, too?

OpenSubtitles2018. v3

Đó là Connore trong bộ đồ thỏ hả?

– Is that Connor in the bunny suit?

OpenSubtitles2018. v3

Năm con sóc và một con thỏ cũng được tìm thấy đã chết trong vườn sở thú và được kiểm tra dương tính với căn bệnh này.

Five squirrels and a rabbit were also found dead on zoo grounds and tested positive for the disease.

WikiMatrix

Các con thỏ Alaska nặng 7-9 lbs.

The Alaska rabbit weighs 7-9 lbs.

WikiMatrix

Có chuyện gì, Chân Thỏ?

What is it, Fluffy?

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post