thứ bảy trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Thứ Bảy Trọn ngày 7 1⁄2

Saturday Full Day 7 1⁄2

jw2019

Thế hệ thứ bảy vẫn đang chiến đấu cho quyền lợi của mình.

The seventh generation are still fighting for their rights.

QED

Tối thứ Bảy, ngày 5 tháng Tư năm 2008, Phiên Họp Chức Tư Tế

Saturday Evening, April 5, 2008, Priesthood Session

LDS

Chiều Thứ Bảy, ngày 24 tháng Ba năm 2012, Buổi Họp Thiếu Nữ Trung Ương

Saturday Evening, March 24, 2012, General Young Women Meeting

LDS

Gỡ con dấu thứ bảy (1-6)

The seventh seal opened (1-6)

jw2019

Mời học Kinh Thánh vào thứ bảy đầu tiên của tháng 6

To start Bible studies on the first Saturday in June

jw2019

Thứ bảy, Laura tới nhà ông Nelson để coi xem có thư của bố gửi về không.

Saturday evening, Laura went to the Nelsons’ to see if a letter had come from Pa.

Literature

Russo đã mất tích từ hôm thứ bảy.

Russo had been missing since Saturday.

OpenSubtitles2018. v3

Đến ngày thứ bảy, họ đi xung quanh thành bảy lần.

On the seventh day, they marched around the city seven times.

jw2019

11 Ấn thứ bảy mở ra đây!

11 The seventh seal is opened!

jw2019

Ngày thứ Bảy sẽ hoàn hảo.

Saturday will be perfect.

OpenSubtitles2018. v3

10 phút: “Nhấn mạnh việc bắt đầu cuộc học hỏi Kinh Thánh vào thứ bảy đầu tiên”.

10 min: “Emphasize Starting Bible Studies on the First Saturday.”

jw2019

“Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm.

With the seventh day, God finished all the work that He had done.

WikiMatrix

Cỡ từ 2 giờ đến 3 giờ sáng thứ bảy.

Somewhere between 2:00 and 3:00 A.M. Saturday morning.

OpenSubtitles2018. v3

Các ngày mua sắm là ngày thứ ba và thứ bảy.

Friday and Tuesday are market days.

WikiMatrix

Thứ Bảy này chở em đi mua sắm ở Odessa nhé.

And take me to the mall this Saturday in Odessa.

OpenSubtitles2018. v3

Anh được nghỉ thứ năm và thứ sáu, nhưng phải làm việc tối thứ bảy và chủ nhật.

He has Thursday and Friday off, but Saturday and Sunday nights he has to work.

jw2019

Vì vậy dì mới đi nâng ngực hôm thứ Bảy tuần trước.

So I had my breast enlarged last Saturday.

OpenSubtitles2018. v3

Chiều Thứ Bảy ngày 28 tháng Ba năm 2015, Phiên Họp Phụ Nữ Trung Ương

Saturday Evening, March 28, 2015, General Women’s Session

LDS

b) “Ngày thứ bảy” là thánh theo nghĩa nào?

(b) In what sense is “the seventh day” sacred?

jw2019

Ông đã duy trì được ngôi vị quán quân của mình cho đến tuần thứ bảy.

He stayed with the club until November 7.

WikiMatrix

Sự hiện thấy thứ bảy mở màn cho những điều tiết lộ đột ngột nào?

What dramatic disclosures are made in the seventh vision?

jw2019

Việc phát hành album thứ bảy có lẽ là lúc anh rút lui một cách phô trương,

This 7th album may be your last chance to go out on top.

QED

Cứ vào thứ bảy cách tuần chúng tôi đến tiệm cắt tóc của bác Mike

Mike’s barbershop every other Saturday.

ted2019

mai là thứ bảy ngày sáu đúng không?

Tomorrow is Saturday, the 6th.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post