trà đá trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Trong túi kia mà có trà đá thì gọi là yêu đấy.

If there’s an iced tea in that bag, it could be love.

Bạn đang đọc: trà đá trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

OpenSubtitles2018. v3

Bạn bè thì phải khuyên nhủ nhau không nên uống trà đá Long Island, Alice.

Friends don’t let friends drink Long Island iced tea, Alice.

OpenSubtitles2018. v3

Chắc chắn là không giống vị trà đá.

This doesn’t taste like ice tea.

OpenSubtitles2018. v3

Trà đá trong ly của ông à?

Iced tea in your glass, there?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi có soda, trà đá.

We have sodas, iced tea.

OpenSubtitles2018. v3

Có nước trà đá không?

Can I have an iced-tea please?

OpenSubtitles2018. v3

Cô có chắc là không muốn dùng chút trà đá không?

Well, are you sure you wouldn’t like some iced tea?

OpenSubtitles2018. v3

Cho tôi một ly trà đá nữa.

I’d love another iced tea.

OpenSubtitles2018. v3

Trà đá, nước hoa quả cũng thế.

Iced tea, sometimes juice.

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ 1 ly trà đá, cám ơn.

Just an iced tea, thanks.

OpenSubtitles2018. v3

Một trà đá.

One ice tea.

QED

Hãy thử uống nước lọc, nước chanh, hay trà đá – với sữa .

Try water, lemonade, or iced tea – with milk .

EVBNews

Trà đá nhé?

Iced tea?

OpenSubtitles2018. v3

♫ Tôi có mang theo trà đá; ♫

♫ I brought the iced tea; ♫

ted2019

Dân Long Island chả biết làm trà đá gì cả.

The people of Long Island do not know how to make an iced tea.

OpenSubtitles2018. v3

Uống trà đá đi.

Just drink the iced tea.

OpenSubtitles2018. v3

Anh muốn uống ít trà đá không?

Would you like some iced tea?

OpenSubtitles2018. v3

Đi làm trà đá nha.

I’m gonna make some tea.

OpenSubtitles2018. v3

Cô làm một cái sandwich phô mai nướng, súp cà chua và một cốc trà đá.

She made a toasted cheese sandwich, some tomato soup, and a glass of iced tea.

Literature

Trà Đá Long Island cho một cô gái đang khát không?

Got a Long Island Iced Tea for a thirsty working woman?

OpenSubtitles2018. v3

Cô đã mang theo một bình Thermos đựng trà đá, và cô cho đá vào ba chiếc cốc Dixie màu đỏ và rót trà.

She’d brought a Thermos of ice tea, and she put ice in three red Dixie Cups and poured.

Literature

Trong đoạn quảng cáo đầu tiên dài một phút cho nhãn hiệu trà đá Brisk của hãng Lipton, anh xuất hiện trong hình dạng một nhân vật hoạt hình đất sét.

In the first, a one-minute spot for Lipton’s Brisk iced tea, he is a claymation figure.

WikiMatrix

Sữa cô đặc, sữa dừa hoặc sữa tươi nguyên kem thường được chêm vào tràđá trước khi dùng để thêm vị và tạo hình kem.

Evaporated milk, coconut milk or whole milk is generally poured over the tea and ice before serving to add taste and creamy appearance.

WikiMatrix

Loại trà sữa màu nâu pha đá và nước đậu nành.

Iced dirty chai with soy.

OpenSubtitles2018. v3

Trà chanh lạnh, ít đường, nhiều đá.

Iced lemon tea, less sugar, more ice.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post