Trade-Offs Là Gì ? Sự Đánh Đổi Trong Kinh Tế Nghĩa Của Từ Trade

Trade-Off là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Trade-Off – Definition Trade-Off – Kinh tế

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Trade-OffTiếng Việt Sự Trao Đỏi, (Sự) Cân Bằng; Hiệp Điệu; Cân Nhắc Lựa Chọn (Một Trong Hai)Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Trade-Off là gì?

Cân nhắc lựa chọn là một quyết định hành động trường hợp tương quan đến việc giảm bớt hay mất đi một chất lượng, số lượng hay thuộc tính của một bộ hay phong cách thiết kế để đổi lấy quyền lợi ở những góc nhìn khác. Nói một cách dễ hiểu, sự cân đối là khi thứ này tăng lên và thứ khác phải giảm .Bạn đang xem : Offs Là Gì ? Sự Đánh Đổi Trong Kinh Tế Nghĩa Của Từ TradeTrade-Off là Sự Trao Đỏi, (Sự) Cân Bằng; Hiệp Điệu; Cân Nhắc Lựa Chọn (Một Trong Hai).Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Trade-Off nghĩa là Sự Trao Đỏi, (Sự) Cân Bằng; Hiệp Điệu; Cân Nhắc Lựa Chọn (Một Trong Hai).

Trade-Off là Sự Trao Đỏi, (Sự) Cân Bằng; Hiệp Điệu; Cân Nhắc Lựa Chọn (Một Trong Hai).Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .nghĩa là Sự Trao Đỏi, (Sự) Cân Bằng; Hiệp Điệu; Cân Nhắc Lựa Chọn (Một Trong Hai).

Sự đánh đổi xuất phát từ những hạn chế của nhiều nguồn gốc, gồm có cả vật lý đơn thuần .Xem thêm : Diễn Viên Hài Kịch Nguyễn Đình Hồng Đào Sinh Năm Bao Nhiêu, Quang Minh Chúc Sinh Nhật Hồng Đào

Tradeoffs cũng thường đề cập đến các cấu hình khác nhau của một mục như điều chỉnh các dây trên một cây đàn guitar để có thể chơi các nốt khác nhau, cũng như phân bổ thời gian và sự chú ý cho các nhiệm vụ khác nhau.

Khái niệm về sự cân đối gợi ý một sự lựa chọn giải pháp hay kế hoạch được thực thi với sự hiểu biết vừa đủ về những lợi thế và bất lợi của mỗi thiết lập. Một ví dụ kinh tế tài chính là quyết định hành động góp vốn đầu tư vào CP, rủi ro đáng tiếc nhưng mang lại doanh thu tiềm năng lớn, so với trái phiếu, thường bảo đảm an toàn hơn nhưng có doanh thu tiềm năng thấp hơn .Thuật ngữ này cũng được sử dụng thoáng rộng trong toàn cảnh tiến hóa, trong đó những quy trình tinh lọc tự nhiên và tinh lọc giới tính được coi là những yếu tố quyết định hành động sau cuối. Trong sinh học, những khái niệm đánh đổi và ràng buộc thường có tương quan ngặt nghèo với nhau. Trong kinh tế tài chính học, sự đánh đổi thường được bộc lộ bằng ngân sách thời cơ của một sự lựa chọn tiềm năng, đó là sự mất mát của giải pháp thay thế sửa chữa tốt nhất hiện có .Definition: A trade-off (or tradeoff) is a situational decision that involves diminishing or losing one quality, quantity or property of a set or design in return for gains in other aspects. In simple terms, a tradeoff is where one thing increases and another must decrease.

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

: A trade-off (or tradeoff) is a situational decision that involves diminishing or losing one quality, quantity or property of a set or design in return for gains in other aspects. In simple terms, a tradeoff is where one thing increases and another must decrease.

Một ví dụ về ngân sách thời cơ đánh đổi so với một cá thể sẽ là quyết định hành động của một người lao động toàn thời hạn nghỉ làm với mức lương 50.000 đô la để theo học trường y với học phí hàng năm là 30.000 đô la và kiếm được 150.000 đô la với tư cách là bác sĩ sau 7 năm học. Nếu tất cả chúng ta giả định vì đơn thuần rằng trường y chỉ được cho phép học toàn thời hạn, thì cá thể xem xét dừng việc làm sẽ phải đánh đổi giữa việc không đi học y khoa và kiếm được 50.000 đô la tại nơi thao tác, hoặc đi học trường y và thua 50.000 USD tiền lương và phải đóng 30.000 USD học phí nhưng kiếm được 150.000 USD trở lên mỗi năm sau 7 năm học .

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách những thuật ngữ tương quan Trade-Off Sự Trao Đỏi, ( Sự ) Cân Bằng ; Hiệp Điệu ; Cân Nhắc Lựa Chọn ( Một Trong Hai ) tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Trade-Off là gì? (hay Sự Trao Đỏi, (Sự) Cân Bằng; Hiệp Điệu; Cân Nhắc Lựa Chọn (Một Trong Hai) nghĩa là gì?) Định nghĩa Trade-Off là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Trade-Off / Sự Trao Đỏi, (Sự) Cân Bằng; Hiệp Điệu; Cân Nhắc Lựa Chọn (Một Trong Hai). Truy cập evolutsionataizmama.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Rate this post