Có trích lục bản đồ địa chính thì được cấp Sổ đỏ?

Trích lục map địa chính là một trong những sách vở thông dụng trong quản trị đất đai. Vậy, hộ mái ấm gia đình, cá thể có được sử dụng trích lục map địa chính để làm Sổ đỏ không ?

Trích lục bản đồ địa chính là gì?

Theo Phụ lục số 13 phát hành kèm theo Thông tư 25/2014 / TT-BTNMT, trích lục map địa chính là sách vở chứa những thông tin về thửa đất, gồm :

– Số thứ tự thửa đất, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất.

– Diện tích thửa đất .
– Mục đích sử dụng đất .
– Tên người sử dụng đất, địa chỉ thường trú .
– Các đổi khác của thửa đất so với sách vở pháp lý về quyền sử dụng đất .
– Bản vẽ thửa đất, gồm sơ đồ thửa đất và chiều dài cạnh thửa
Như vậy, trích lục map địa chính là một hình thức cung ứng, xác nhận thông tin thửa đất .

trích lục bản đồ địa chính để làm sổ đỏDùng trích lục bản đồ địa chính làm Sổ đỏ? (Ảnh minh họa)
 

Bản đồ địa chính không phải điều kiện cấp Sổ đỏ

Điểm b khoản 3 Điều 70 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP pháp luật việc làm của Văn phòng ĐK đất đai khi ĐK, cấp Giấy chứng nhận như sau :

“ Trích lục map địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có map địa chính hoặc đã có map địa chính nhưng thực trạng ranh giới sử dụng đất đã đổi khác hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp ( nếu có ) ”

Theo pháp luật trên, trong một số ít trường hợp khi triển khai thủ tục cấp Giấy ghi nhận thì Văn phòng ĐK đất đai sẽ trích lục map địa chính để Giao hàng việc cấp Giấy chứng nhận như so sánh về diện tích quy hoạnh, size, ranh giới thửa đất, …
Như vậy, trích lục map địa chính không phải là sách vở về quyền sử dụng đất. Hay nói cách khác, trích lục map địa chính không phải sách vở chứng tỏ điều kiện kèm theo được cấp Giấy ghi nhận .

Hộ gia đình, cá nhân chỉ được cấp Giấy chứng nhận khi có đủ điều kiện theo trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc không có giấy tờ về quyền sử dụng đất (căn cứ Điều 100 và Điều 101 Luật Đất đai 2013).

Có sách vở về quyền sử dụng đất là việc hộ mái ấm gia đình, cá thể có một trong những loại sách vở ghi nhận quyền sử dụng đất như sau :
– Những sách vở về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quy trình thực thi chủ trương đất đai của Nhà nước Nước Ta dân chủ Cộng hòa, nhà nước Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Nước Ta và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
– Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất trong thời điểm tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ ĐK ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993 .
– Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, Tặng Ngay cho quyền sử dụng đất hoặc gia tài gắn liền với đất ; sách vở giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất .
– Giấy tờ chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, mua và bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được Ủy Ban Nhân Dân xã, phường, thị xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993 .

– Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật..

Xem thêm : 32 loại sách vở về quyền sử dụng đất được cấp Sổ đỏ

Trên đây là quy định giải đáp về việc có được sử dụng trích lục bản đồ địa chính để làm Sổ đỏ hay không? Theo quy định thì trích lục bản đồ địa chính không phải là giấy tờ chứng minh điều kiện được cấp Giấy chứng nhận mà chỉ được sử dụng để đối chiếu về ranh giới, diện tích, kích thước thửa đất. Việc có hay không có trích lục bản đồ địa chính thì khi cấp Giấy chứng nhận vẫn phải có đủ điều kiện thì mới được cấp.

>> Thủ tục làm Sổ đỏ – Toàn bộ hướng dẫn mới nhất

Rate this post