Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet

BÀI 22. MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET

1. Tổ chức và truy cập thông tin

a. Tổ chức thông tin

– Thông tin trên Internet được tổ chức dưới dạng siêu văn bản (là tổng thể của: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video… và có liên kết đến các siêu văn bản khác).

Trang web: mỗi siêu văn bản được gán một địa chỉ truy cập tạo thành trang web.

– Có hai loại website : trang web tĩnh và trang web động .

– Tìm kiếm các trang web, các tài nguyên trên Internet sử dụng hệ thống WWW (World Wide Web – Hệ thống được cấu thành từ các trang web và được xây dựng trên giao thức truyền tin siêu văn bản HTTP).

Website: gồm một hoặc nhiều trang web trong hệ thống WWW được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập. Ví dụ: website học trực tuyến có địa chỉ là: www.hoc24.vn

Trang chủ (Homepgae) của một website: là trang được mở ra đầu tiên khi truy cập website đó.

– Có nhiều phần mềm soạn thảo văn bản để tạo một trang web đơn giản. Hoặc sử dụng phần mềm chuyên biệt như: Microsoft FrontPage.

b. Truy cập trang web

– Để truy cập vào các Website phải sử dụng một chương trình đặc biệt gọi là trình duyệt web.

Trình duyệt web là chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: Truy cập các trang web, tương tác với máy chủ trong hệ thống WWW và các tài nguyên khác của Internet.

– Có nhiều trình duyệt web khác nhau, trong đó thông dụng nhất là các trình duyệt: Internet Explorer, Netscape Navigator, Fire Fox

3. Tìm kiếm thông tin trên Internet

– Có 2 cách thường được sử dụng:

  • Cách 1: Tìm kiếm theo danh mục địa chỉ hay liên kết được các nhà cung cấp dịch vụ đặt trên các trang web
  • Cách 2: Tìm kiếm nhờ các máy tiềm kiếm (Search Engine). Hiện nay có nhiều website cung cấp máy tìm kiếm, trong đó có thể kể đến:
    • Google: www. google. com
    • Yahoo: www. yahoo. com
    • Alta Vista: www. altavista. com

– Người dùng nhập từ cần tìm kiếm và nhận được các địa chỉ chưa từ cần tìm.

4. Thư điện tử (Electronic Mail )

– E-mail là dịch vụ thực hiện việc chuyển thông tin trên Internet thông qua các hợp thư điện tử. Ngoài nội dung thư có thể kèm thêm tệp: văn bản, hình ảnh, âm thanh…

– Để gửi và nhận thư điện tử người dùng cần đăng kí hộp thư điện tử do nhà cung cấp dịch vụ thư cấp phát, gồm có: tên truy cập và mật khẩu

– Mỗi hộp thư điện tử gắn với một địa chỉ thư điện tử duy nhất có dạng:

@<địa chỉ máy chủ của hộp thư>

Ví dụ: [email protected]

5. Vấn đề bảo mật thông tin

– Vấn đề bảo mật thông tin rất quan trọng trong thời đại Internet.

a. Quyền truy cập website

– Chỉ cho phép truy cập có giới hạn, người dùng muốn sử dụng các dịch vụ hoặc xem thông tinphải đăng nhập bằng tên và mật khẩu.

b. Mã hóa dữ liệu

– Mã hóa dữ liệu được sử dụng để tăng cường tính bảo mật cho các thông điệp. Việc mã hóa có thể thực hiện bằng nhiều cách, kể cả phần cứng lẩn phần mềm.

– Ví dụ: Từ “bac” được mã hóa thành “dce”

c. Nguy cơ nhiễm Virus khi sử dụng các dịch vụ Internet

– Người dùng nên cài đặt một phần mềm chống virus như: BKAV, AVG,… Cần cập nhật thường xuyên các phần mềm chống virus để đảm bảo ngăn ngừa những loại virus mới xuất hiện.

Rate this post