ưa nhìn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Em rất ưa nhìn nữa.

You’re good looking very much

QED

Những người có vẻ ngoài ưa nhìn thường thăng tiến dễ dàng hơn trong giới kinh doanh .

Attractive people tend to make better career progress in the business world .

EVBNews

Bà ta có ưa nhìn không?

Does she have a view?

OpenSubtitles2018. v3

Ăn uống đúng cách—Vẻ ngoài ưa nhìn hơn!

Eat Right —Look Better!

jw2019

Đó không phải là vẻ ngoài ưa nhìn, thể lực tốt, cũng không phải là IQ.

It wasn’t good looks, physical health, and it wasn’t IQ.

QED

Cô ta ưa nhìn chứ?

She eye-candy?

OpenSubtitles2018. v3

Luke Collins còn trẻ, ưa nhìn, và là một ảo thuật gia cưỡi bò.

Luke Collins is young, easy on the eyes, and a magician on a bull.

OpenSubtitles2018. v3

Những người ưa nhìn với những ý niệm tốt đẹp… giống như anh.

Good looking guys with good intentions… just like you.

OpenSubtitles2018. v3

Đôi khi người ta cho cô vào chỉ vì cô ưa nhìn.

Sometimes they let you in just’cause you’re eye candy.

OpenSubtitles2018. v3

Jack Parrish xưa kia luôn là một chàng trai ưa nhìn, còn giờ anh đẹp chết người.

Jack Parrish had always been a good-looking boy, now he was lethal.

Literature

Rồi đột nhiên 1 chàng trai ưa nhìn đến và đối xử rất tốt với tôi.

Finally, this great-looking guy comes in and he’s nice to me, you know?

OpenSubtitles2018. v3

Ơn Chúa, anh ấy không ưa nhìn.

Thank God he’s not good-looking.

OpenSubtitles2018. v3

Chà, bạn nên cố gắng để trông thật ưa nhìn.

Well, you could try looking really cute.

ted2019

Dần dà mình có vẻ ngoài ưa nhìn hơn, nhờ vậy mà tự tin hơn bao giờ hết!”.—Emily

And when I start to look better because of it, that’s a great confidence boost!” —Emily

jw2019

Anh đóng vai một cậu bé nhà quê thông minh và ưa nhìn với một bí mật ẩn giấu.

He played a smart and good looking country boy with a hidden secret.

WikiMatrix

Giống như hầu hết mọi người, anh ngay lập tức bị vẻ ngoài ưa nhìn của cô thu hút.

Like most people, he was immediately struck by her good looks.

WikiMatrix

Nó kể câu chuyện về một người đàn ông rất đẹp trai và ưa nhìn, được ta hóa thân thành.

It tells the story of a very handsome and good-looking man, played by me.

OpenSubtitles2018. v3

Và 2 đứa tụi mày, một đám diện mạo ưa nhìn ở tại phía bắc Bức Tường, đang lần mò qua khu rừng.

And the two of you, fancy-looking folks north of the Wall creeping through the woods.

OpenSubtitles2018. v3

Gương mặt của cô ấy trông ưa nhìn– – đối với những người đàn ông và đàn bà khác, người ta nói chung.

Her face is quite pleasing – to other men and to women, people in general .

OpenSubtitles2018. v3

“Dù ưa nhìn đến đâu đi nữa thì chúng ta vẫn cứ nghĩ mình không đời nào đẹp bằng người khác”.—Hân.

“ No matter how pretty or handsome you are, you always come across others who are better-looking. ” — Haley .

jw2019

Hãy nhớ rằng, sức khỏe tốt sẽ giúp bạn có vẻ ngoài ưa nhìn hơn, cảm thấy khỏe khoắn và hoạt động hiệu quả.

Remember, having good health will help you to look better, feel great, and perform at your best.

jw2019

Con đường dẫn đến vị trí siêu sao của ông rất thuận lợi, vì phong cách của chất giọng riêng biệt và vẻ ngoài ưa nhìn.

Liu’s path to super-stardom was smooth, due to his distinctive vocal styles and good looks.

WikiMatrix

Dù cố lái sang chủ đề khác nhưng vừa khi một cô bạn ưa nhìn đi qua là tụi mình lại quên sạch đang nói chuyện gì!”.—Alex.

We try to discuss other things, but as soon as a pretty girl walks by, well, we forget what we were talking about ! ” — Alex .

jw2019

Thật ra, chỉ vài thay đổi đơn giản cũng đủ giúp bạn dần có vẻ ngoài ưa nhìn hơn, cảm thấy khỏe khoắn và hoạt động hiệu quả.

Really, it may take just a few simple adjustments for you to start looking better, feeling great, and performing at your best.

jw2019

Năm 1999 ở tuổi 16, cô được chọn là Người mẫu Ưa nhìn Tanzania và thi đấu tại cuộc thi Người mẩu Ưa nhìn 1999 ở Nice, Pháp và nằm trong Top 17.

In 1999 at age of 16 she was selected as Elite Model Look Tanzania, and competed at Elite Model Look 1999 in Nice, France placing among the Top 17 and also got an exclusive contract with Elite Model Management in New York city.

WikiMatrix

Rate this post