Hệ thống Liên Hợp Quốc – Wikipedia tiếng Việt

Cờ biểu trưng của Liên Hiệp Quốc

Tổ chức Liên Hợp Quốc được hình thành bởi 5 cơ quan chính (trước kia là 6 vì gồm cả Hội đồng Quản thác nhưng đã dừng hoạt động năm 1994):

Ngoài ra, còn có những tổ chức triển khai độc lập khác đã được lập ra để xử lý những việc làm trình độ hàng ngày của Liên Hiệp Quốc .

Các tổ chức triển khai thuộc mạng lưới hệ thống Liên Hiệp Quốc[sửa|sửa mã nguồn]

Một trong các đặc tính cơ bản của hệ thống Liên Hợp Quốc là tính trách nhiệm. Chẳng hạn, vì không có khả năng kiểm soát hay ảnh hưởng tới Hội đồng Kinh tế và Xã hội nên các nước thành viên LHQ thuộc thế giới thứ ba đã lập ra Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển để giải quyết các vấn đề cụ thể mà Hội đồng Kinh tế và Xã hội không giải quyết.[1]

Các tổ chức triển khai thường trực Đại hội đồng[sửa|sửa mã nguồn]

  • Các ủy ban chủ chốt
  • Các ủy ban cuộc họp
  • Các ủy ban thường trực và cơ quan chuyên biệt
  • Các cơ quan phụ trợ

Có thể kể đến 1 số ít tổ chức triển khai, những chương trình và những quỹ tương hỗ lớn như :

Các viện nghiên cứu và điều tra và giảng dạy[sửa|sửa mã nguồn]

Các thực thể khác[sửa|sửa mã nguồn]

Các tổ chức triển khai thường trực Hội đồng Bảo an[sửa|sửa mã nguồn]

Các tổ chức triển khai thuộc Hội đồng Kinh tế và Xã hội[sửa|sửa mã nguồn]

Các chuyên ban[sửa|sửa mã nguồn]

Các ủy ban khu vực

[sửa|sửa mã nguồn]

Các cơ quan chuyên môn[sửa|sửa mã nguồn]

The specialized agencies are autonomous organizations working with the United Nations and each other through the coordinating machinery of the Economic and Social Council .

See also the IAEA – International Atomic Energy Agency[cần giải thích]

Các thực thể khác[sửa|sửa mã nguồn]

  • Permanent Forum on Indigenous Issues (PFII)
  • Sessional and Standing Committees Expert, ad hoc and related bodies

Các cơ quan thuộc Ban Thư ký[sửa|sửa mã nguồn]

Ban Thư ký Liên Hợp Quốc được điều hành bởi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc.
The United Nations Secretariat is led by the Secretary-General of the United Nations.

United Nations Trust Funds :

  • UNDEF – United Nations Democracy Fund. The UNDEF Advisory Board recommends funding proposals for approval by the UN Secretary-General.
  • UNFIP – United Nations Fund for International Partnerships. Autonomous trust fund operating under the Deputy Secretary-General.

Tòa án Công lý Quốc tế[sửa|sửa mã nguồn]

Xem bài Tòa án Công lý Quốc tế.

Các ban thư ký hội nghị[sửa|sửa mã nguồn]

Các tổ chức triển khai tương quan[sửa|sửa mã nguồn]

Ban quản lý và quản trị[sửa|sửa mã nguồn]

Ban Hành pháp có trách nhiệm họp những người đứng đầu những tổ chức triển khai trong mạng lưới hệ thống chung Liên Hiệp Quốc, dưới sự chủ tọa của Tổng Thư ký LHQ. Ủy ban sẽ báo cáo giải trình về những yếu tố quản trị của toàn mạng lưới hệ thống và cần sự phối hợp hành vi của nhiều tổ chức triển khai thuộc mạng lưới hệ thống. Ngoài ra, Ban này đôi lúc còn thay mặt đại diện toàn mạng lưới hệ thống Liên Hiệp Quốc phát ngôn về những chủ trương chung. Có ba tiểu ban chịu nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình với Ban Hành pháp, gồm có Ủy ban về chương trình ( High-level Committee on Programme ), Ủy ban về quản trị ( High-level Committee on Management ), và Ủy ban tăng trưởng ( UN Development Group ). Mỗi tiểu ban này lại gồm có những ban nhỏ làm những việc làm trình độ .

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

  1. ^ Basu, Rumki, ” Liên Hiệp Quốc : Cơ cấu và Chức năng của một tổ chức triển khai quốc tế “, Nhà xuất bản Sterling, New Delhi, 1993 .

Source: https://blogchiase247.net
Category: Hỏi Đáp

Rate this post