Phân loại vật theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Vật trong tự nhiên rất phong phú và đa dạng, Tùy thuộc vào giá trị, các đặc tính tự nhiên cũng như xã hội, ý nghĩa pháp lý của chúng trong giao lưu dân sự người ta phân biệt các loại vật khác nhau. Ngoài việc phân loại vật thành bất động sản và động sản, BLDS còn có những cách phân loại dưới đây

Hoa lợi và lợi tức

Dựa vào những địa thế căn cứ khác nhau trong việc “ ngày càng tăng tự nhiên ” của gia tài, Điều 109 Bộ luật dân sự năm ngoái ( BLDS ) dã phân loại thành hoa lợi và cống phẩm .– Hoa lợi là sản vật tự nhiên mà gia tài mang lại .. Ví dụ : Hoa quả của công tyy, trứng do gia cầm đẻ ra, gia sức nhỏ do mẹ chúng sinh ra .

– Lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản.. Thông thường, lợi tức được tính ra thành một số tiền nhất định. Ví dụ: Khoản tiền thu được từ việc cho thuê nhà, tiền lãi thu được từ việc cho vay tài sản.

Vật chính và vật phụ

Trên phương diện vật lý, những vật này cố thể tách rời nhau nhưng giá trị và ý nghĩa kinh tế tài chính thì một vật chỉ hoàn toàn có thể cố giá trị khi đi kèm với vật kia .– Vật chính là vật độc lập, hoàn toàn có thể khai thác tác dụng theo tính năng. Ví dụ : Máy ảnh là vật chính còn vỏ máy ảnh là vật phụ .– Vật phụ là vật trực tiếp ship hàng cho việc khai thác tác dụng của vật chính, là một bộ phận của vật chính, nhưng hoàn toàn có thể tách rời vật chính .. Ví dụ : Bộ phận điều khiến từ xa của tivi, video ; những dụng cụ ( đổ nghé ) đế thay thế sửa chữa xe hơi .Theo nguyên tắc chung, vật chính và vật phụ là đối tượng người tiêu dùng thống nhất, nếu những bên không cố thoả thuận gì khác, thì vật phụ phải đi kèm vật chính khi thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao vật chính. Tuy nhiên, những bên hoàn toàn có thể thoả thuận khác : chỉ vật chính hoặc vật phụ. Đương nhiên, không hề coi là vật phụ nếu bản thân nó là một bộ phận cấu thành của vật chính, như lốp xe hơi đang sử dụng của một cái xe hơi, nhưng lốp để dự trữ xe lại hoàn toàn có thể được coi là vật phụ .

Vật chia được và vật không chia được

Vật chia được là vật khi bị phân loại vẫn giữ nguyên đặc thù và tính năng sử dụng bắt đầu. Ví dụ : Xăng, dầu, gạo hoàn toàn có thể phân loại thành nhiều phần khác nhau nhưng vẫn giữ nguyên được đặc thù và tính năng sử dụng .Vật không chia được là vật khi bị phân loại thì không giữ nguyên được đặc thù và tính năng sử dụng khởi đầu. Ví dụ : Giường tủ, đồng hồ đeo tay, xe máy, xe đạp điện … Khi cần phân loại vật không chia được thì phải trị giá thành tiền để chia .Người nào giữ vật phải trả cho người kia số tiền cố giá trị tương tự với phần của họ .Trong quan hệ dân sự, việc phân loại vật chia được và không chia được mang tính tương đối. Các đối tượng người tiêu dùng của quan hệ dân sự trong trường hợp này là vật không chia được nhưng trường hợp khác là vật chia được. Ví dụ : nhà ở và đất đai. Khi phân loại di sản nếu nhà ở và đất ở chia ra được thành hai hay nhiều phần mà những chù sở hữu đéu sừ dụng được thì nhà ở và đất ở là vật chia được … .

Vật tiêu hao và vật không tiêu hao

Về phương diện vật lý, mọi vật khi sử dụng đều bị hao mòn ( tiêu tốn ). Trong pháp lý, Vật tiêu tốn là vật khi đã qua một lần sử dụng thì mất đi hoặc không giữ được đặc thù, hình dáng và tính năng sử dụng bắt đầu. Nó giảm khối lượng hoặc đã đổi khác sang vật khác. Ví dụ : Phim ảnh, xi-măng, vỡi, cổt, Xăng dầu .Vì vậy Vật tiêu tốn không hề là đối tượng người tiêu dùng của hợp đồng cho thuê hoặc hợp đồng cho mượn .

Vật không tiêu hao là vật khi đã qua sử dụng nhiều lần mà cơ bản vẫn giữ được tính chất, hình dáng và tính năng sử dụng ban đầu. Ví dụ: Nhà ở, các loậí xc và mây móc, các công cụ khác…

Vật cùng loại và vật đặc định

Vật cùng loại là những vật có cùng hình dáng, đặc thù, tính năng sử dụng và xác lập được bằng những đơn vị chức năng thống kê giám sát và thường được xác lập hằng những đơn vị chức năng thống kê giám sát như kg, m, lít …Ví dụ : Xăng dầu cùng loại gạo, xi mãng cùng loại của một nhà máy sản xuất sản xuất …Vật cùng loại có cùng chất lượng hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa cho nhau .. Theo nguyên tắc chung, nếu vật cùng loại bị tiêu huỷ hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa nó bằng vật cùng loại khác. Vật đặc định là những vật hoàn toàn có thể phân biệt với vật khác bằng những tín hiệu đặc trưng riêng không liên quan gì đến nhau của vật đó với ký hiệu, hình dáng, sắc tố, vật liệu, đặc tính, vị trí .Trong vật đặc định, người ta xác lập vật độc nhất ( không có vật thứ hai ) và vật đặc định hóa. Khi vật đặc định độc nhất bị tiêu huỷ, thì không hề thay thế sửa chữa bằng vật khác, quan hệ pháp lý về chiếm hữu so với vật cũng chấm hết. Vi dụ : Bức tranh cổ của một họa sỹ, những loại đổ cổ quý và hiếm v.v. Còn vật được đặc định hóa là trong những vật cùng loại người ta tách nó ra bằng một tín hiệu do con người đặt ra : Đánh dấu vật phẩm bàng những ký hiệu riêng không liên quan gì đến nhau, lứa đóng vào bao riêng, thực phẩm để trong những dụng cụ riêng. Khi triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao vật đặc định, thi phải chuyển giao đúng vật đó .

Vật đồng bộ

Vật đồng nhất là vật gồm những phần hoặc những bộ phận ăn khớp, liên hệ với nhau hợp thành chỉnh thể mà nếu thiếu một trong những phần, những bộ phận hoặc có phần hoặc bộ phận không đúng quy cách, chủng loại thì không sử dụng được hoặc giá trị sử dụng của vật đó bị giảm sút .Ví dụ : Bộ bàn và ghế, bộ tem thư, bộ tranh, những thiết bị đổng bộ …Có thể coi là vật đồng 1 bộ là những vật có đôi : Đôi giầy, đôi dép, đôi găng tay … Theo nguyên tắc chung, vật đồng nhất là đối tượng người dùng thống nhất trong những thanh toán giao dịch dân sự. Vì vậyKhi triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao vật đồng nhất thì phải chuyển giao hàng loạt những phần hoặc những bộ phận hợp thành, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác. Tuy nhiên, những bên hoàn toàn có thể thoả thuận từng vật trong bộ đó để chuyển giao riêng không liên quan gì đến nhau : Một cái ghế hoặc chỉ một cái bàn .

Quyền tài sản

Theo lao lý của Điều 115 BLDS, Quyền gia tài là quyền trị giá được bằng tiền, gồm có quyền gia tài so với đối tượng người dùng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và những quyền gia tài khác .Chỉ những quyền nào ( quyền nhu yếu ) trị giá được bằng tiền và hoàn toàn có thể chuyển giao cho người khác trong giao lưu dân sự thì mới được coi là quyền gia tài. Nghĩa là, nó hoàn toàn có thể trở thành đối tượng người dùng của một hợp đồng dân sự đơn cử. Vì vậy, pháp lý lao lý quyền gia tài gồm có quyền gia tài so với đối tượng người tiêu dùng quyền sở hữu trí tuệ

Ngoài ra, năng lượng được xem là một loại vật đặc biệt. Nó không có hình dạng và không thể quan sát được nếu không có những phương tiện kỹ thuật chuyên dụng. Việc chiếm hữu và chuyển giao được thực hiện theo một phương thức riêng. Nó được coi là vật cùng loại được xác định bằng kilo oát/giờ và là đối tượng trong các hợp đồng cung ứng điện năng.

Trên đây là nội dung Phân loại vật theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Xem thêm : Tài sản là gì ? theo pháp luật của pháp luật dân sự lúc bấy giờBất động sản và động sản theo lao lý của pháp lý gồm những gì ?

Rate this post