verge tiếng Anh là gì?

verge tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng verge trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ verge tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm verge tiếng Anh
verge
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ verge

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: verge tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

verge tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ verge trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ verge tiếng Anh nghĩa là gì.

verge /və:dʤ/

* danh từ
– bờ, ven
=the verge of road+ ven đường
=the verge of a forest+ ven rừng
– bờ cỏ (của luống hoa…)
– (kỹ thuật) thanh, cần
– (kiến trúc) thân cột
– (kiến trúc) rìa mái đầu hồi
– (tôn giáo) gậy quyền
!on the verge of
– sắp, gần, suýt
=on the verge of doing something+ sắp làm một việc gì
=to be on the verge of forty+ gần bốn mươi tuổi

* nội động từ
– nghiêng, xế
=the sun was verging towards the horizon+ mặt trời xế về chân trời
– tiến sát gần
=he is verging towards sixty+ ông ấy gần sáu mươi tuổi
!to verge on
– sát gần, giáp, kề, gần như
=boredom verging on tears+ nỗi buồn chán gần khóc lên được

Thuật ngữ liên quan tới verge

Xem thêm: Lớp Urban Dance Là Gì – Bạn Đã Biết Gì Về Nhảy Hiện Đại

Tóm lại nội dung ý nghĩa của verge trong tiếng Anh

verge có nghĩa là: verge /və:dʤ/* danh từ- bờ, ven=the verge of road+ ven đường=the verge of a forest+ ven rừng- bờ cỏ (của luống hoa…)- (kỹ thuật) thanh, cần- (kiến trúc) thân cột- (kiến trúc) rìa mái đầu hồi- (tôn giáo) gậy quyền!on the verge of- sắp, gần, suýt=on the verge of doing something+ sắp làm một việc gì=to be on the verge of forty+ gần bốn mươi tuổi* nội động từ- nghiêng, xế=the sun was verging towards the horizon+ mặt trời xế về chân trời- tiến sát gần=he is verging towards sixty+ ông ấy gần sáu mươi tuổi!to verge on- sát gần, giáp, kề, gần như=boredom verging on tears+ nỗi buồn chán gần khóc lên được

Đây là cách dùng verge tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ verge tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

verge /və:dʤ/* danh từ- bờ tiếng Anh là gì?
ven=the verge of road+ ven đường=the verge of a forest+ ven rừng- bờ cỏ (của luống hoa…)- (kỹ thuật) thanh tiếng Anh là gì?
cần- (kiến trúc) thân cột- (kiến trúc) rìa mái đầu hồi- (tôn giáo) gậy quyền!on the verge of- sắp tiếng Anh là gì?
gần tiếng Anh là gì?
suýt=on the verge of doing something+ sắp làm một việc gì=to be on the verge of forty+ gần bốn mươi tuổi* nội động từ- nghiêng tiếng Anh là gì?
xế=the sun was verging towards the horizon+ mặt trời xế về chân trời- tiến sát gần=he is verging towards sixty+ ông ấy gần sáu mươi tuổi!to verge on- sát gần tiếng Anh là gì?
giáp tiếng Anh là gì?
kề tiếng Anh là gì?
gần như=boredom verging on tears+ nỗi buồn chán gần khóc lên được

Source: https://blogchiase247.net
Category: Hỏi Đáp

Rate this post