In which, on which, for which, of which là gì? Phân biệt

“Which” là đại từ quan hệ khi kết hợp với giới từ sẽ có nhiều nghĩa và cách dùng khác nhau. Chẳng hạn như in which, on which, for which, of which là gì & cách phân biệt chúng ra sao? Kiến thức iievietnam.org có tham khảo nguồn uy tín từ merriam-webster sẽ giúp các bạn hiểu được nội dung bài học này.

In which, on which, for which, of which là gì

Ý nghĩa Which

Định nghĩa which gồm những nội dung như sau :– Which là một từ để hỏi khi có sự lựa chọn giữa vấn đề hay người nào

Ex: Which way is quicker – on foot or by car?

( Cách nào đi nhanh hơn, đi bộ hay đi xe xe hơi thế ? )➔ Ở câu này, Which là từ để hỏi giữa hai sự lựa chọn về cách đi nhanh hơn là đi bộ hay đi xe xe hơi .– Which là một đại từ quan hệ thường để chỉ “ cái mà ” .Ex : This book which I read with my sister yesterday .( Quyển sách này cái mà tôi đã đọc cùng với chị gái ngày trong ngày hôm qua )– Từ đồng nghĩa tương quan với Which gồm có có : Whichever = Whichsoever : “ cái mà ”, “ người nào mà ” .Ex : Whichever Jin buys, there is a three-month guarantee .( Bất cứ cái nào Jin mua đều được bh 3 tháng )

Các cụm từ thông dụng của Which

In which là gì?

In which: trong đó, nơi mà

In which là một từ thường được dùng để tránh kết thúc một câu với giới từ .Ex : Jany lives in that house. ( Jany sống trong ngôi nhà kia )➔ That is the house in which Jany lives. ( Kia là ngôi nhà nơi mà Jany sống )In which = Where : nơi mà, thường sử dụng để ra mắt một mệnh đề quan hệ ( Relative Clause ) đứng sau một danh từ và chỉ nơi chốn

On which là gì?

On which: trên đó, trong thời gian mà

On which = when : thời hạn mà để trình làng một mệnh đề quan hệ và thường chỉ về thời hạn .Ex : Monday is the day on which we start working .( Thứ Hai là ngày mà chúng tôi mở màn thao tác )= Monday is the day when we start working .( Thứ Hai là ngày mà chúng tôi khởi đầu thao tác )

For which là gì?

For which: theo đó

Riêng trong mệnh đề quan hệ, For which sẽ được dùng sửa chữa thay thế cho Why để miêu tả về nguyên do, nguyên do xảy ra vấn đề, hành vi .Ex : I don’t know the reason for which she didn’t go to school yesterday .( Tôi không biết nguyên do cái mà cô ấy đã không đi học ngày trong ngày hôm qua )= I don’t know the reason why she didn’t go to school yesterday .( Tôi không biết nguyên do cái mà cô ấy đã không đi học ngày ngày hôm qua )

Of which là gì?

Of which: mà

Of which sử dụng trong mệnh đề quan hệ được dùng SAU những từ chỉ số lượng thông dụng như all ( toàn bộ ), both ( cả ), each ( mỗi ), many ( nhiều ), most ( nhiều nhất ), part ( một phần ), some ( nhiều ), … hay những từ ở dạng so sánh hơn nhất .Ex : Bean has very great neighbors. I like all of them very much .( Bean có những người hàng xóm tuyệt vời. Tôi thích họ rất nhiều )

➔ Bean has very great neighbors, all off whom I like very much.

( Bean có những người hàng xóm tuyệt vời. Tôi thích họ rất nhiều )

Phân biệt in which, on which, for which, of which

Các từ in which, on which, for which, of which đều là những từ kết hợp với Which & sử dụng trong mệnh đề quan hệ (Relative clauses), tuy nhiên chúng lại được phân biệt một cách cơ bản như sau:

+ In which hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế Where nếu từ trước đó chỉ một khu vực nhất định .Ex : This is the house in which Linda has lived for 5 years .( Đây là ngôi nhà nơi mà Linda đã sống được 5 năm )= This is the house where Linda has lived for 5 years .( Đây là ngôi nhà nơi mà Linda đã sống được 5 năm )

+ In whichOn which đều có thể thay thế When khi trước đó đề cập đến một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, In which sẽ dùng trường hợp cho tháng, năm, mùa; còn On which dùng cho ngày.

Ex : a, Saturday is the day when I am most busy .( Thứ Bảy là ngày mà tôi bận rộn nhất )➔ Saturday is the day on which I am most busy .( Thứ Bảy là ngày mà tôi bận rộn nhất )b, Winter is the season when I like most .( Mùa đông là mùa mà tôi thích nhất )➔ Winter is the season in which I like most .( Mùa đông là mùa mà tôi thích nhất )+ Of which thường đứng trước hoặc sau danh từ nhưng danh từ đó cần có mạo từ ‘ the ’ để chỉ vật .Ex : Frank enjoys this city. Its landscape is wonderful .( Frank thích thành phố này. Phong cảnh nơi đây thật tuyệt vời )➔ Frank enjoys this city, of which the landscape is wonderful .( Frank thích thành phố này nơi mà có cảnh sắc thật tuyệt vời )Ví dụ in which+ For which sửa chữa thay thế cho đại từ quan hệ ‘ why ’ và thường đi cùng với ‘ the reason ’Ex : That’s the reason for which my sister was absent last night .( Đó là nguyên do cái mà khiến chị gái tôi đã vắng mặt tối qua )= That’s the reason why my sister was absent last night .( Đó là nguyên do cái mà khiến chị gái tôi đã vắng mặt tối qua )

✅ Xem thêm: Phrasal verb with keep

Bạn thấy đấy which có rất nhiều cách dùng tùy theo trường hợp đúng không nào? Đặc biệt các cụm từ in which, on which, for which, of which phải chú ý vì chúng ta thường xuyên gặp. Chúng tôi vừa giải thích các cụm từ which + giới từ và cách phân biệt chúng. Chúc các bạn học tốt!

Nội dung có tìm hiểu thêm tại :https://www.merriam-webster.com/dictionary/which Định Nghĩa –

Rate this post