Tổng hợp tiếng Anh là gì? Những điều bạn chưa biết về tổng hợp

Tổng hợp là gì?

Tổng hợp là tổ hợp các yếu tố riêng rẽ nào đó làm thành một chính thể. Tổng hợp thường được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau trong đời sống như: tóm lược lại ý kiến của mọi người để làm báo cáo, tổng hợp các sợi tơ thành vải, tổng hợp các chất hóa học để điều chế chất mới,…

Tổng hợp là động từ, thể hiện hành vi tóm lược, tổng kết những đơn vị chức năng, những yếu tố nhỏ lẻ để hình thành một chính thể .
Tổng hợp là thuật ngữ được sử dụng hầu hết trong những nghành khác nhau trong đời sống như : kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội, …

>>> Thạc sỹ tiếng Anh là gì?

Tổng hợp tiếng Anh là gì?

Tổng hợp tiếng Anh là: synthetic.

Ngoài ra hoàn toàn có thể hiểu tổng hợp trong tiếng Anh là : Synthesis is a combination of some separate elements that make up a polity. Depending on the field may be more specific definition, Synthesis is often used for many different purposes in life such as summarizing people’s opinions to make reports, synthesizing silk fibers into fabrics, synthesizing chemicals to prepare new substances, etc .
Synthesis is a verb, showing summary behavior, summing up small units and elements to form a polity .
Synthesis is the term used in almost different fields of life such as : economy, culture, society, …
>> > P. tiếng Anh là gì ?

Từ đồng nghĩa với tổng hợp tiếng Anh là gì?

Từ đồng nghĩa với tổng hợp tiếng Anh là: general.

Ngoài ra có tùy thuộc vào mục tiêu sử dụng, trường hợp đơn cử mà hoàn toàn có thể sử dụng những từ khác như :
– To summarize có nghĩa là : tóm tắt, tổng kết ;
– To recapitulate có nghĩa là : Kết luận, tóm tắt lại ;
– Modulation có nghĩa là : điều chế. Trong trường hợp đơn cử, hoàn toàn có thể điều chế chất mới từ những chất khác nhau. Tuy nhiên, từ ngữ này chỉ vận dụng trong 1 số ít nghành chuyên ngành như : vật lí, hóa học, …
– Conclude có nghĩa là : Tóm lại. Thường sử dụng trong những văn kiện, những bản báo cáo giải trình biểu lộ bằng văn bản .

– Total có nghĩa là: toàn bộ;

– Aggregation có nghĩa là : tập hợp. Thường được sử dụng trong thuật ngữ toán học, sinh học, …
>> > Xem thêm : Nhân viên kinh doanh thương mại tiếng Anh là gì ?

Ví dụ cụm từ thường sử dụng với từ tổng hợp tiếng Anh như thế nào?

Hiện nay, trong ngôn từ nói và viết đều sử dụng từ tổng hợp cho nhiều nghành nghề dịch vụ khác nhau .
Một số ví dụ cụm từ thường sử dụng với từ tổng hợp tiếng Anh như sau :
– Tổng hợp kỹ năng và kiến thức toán lớp 9 ; được dịch sang tiếng Anh là : Combining 9 th grade math knowledge .
– Tổng hợp kết quá ; được dịch sang tiếng Anh là : Summary of results .
– Tổng hợp những thì trong tiếng Anh ; được dịch sang tiếng Anh là : Sum of tenses in English .
– Tổng hợp công thức vật lí lớp 11 ; được dịch sang tiếng Anh là : Synthesis of physical formulas of grade 11 .
– Tổng hợp ngữ pháp n5 ; được dịch sang tiếng Anh là : Synthesize grammar n5 .
– Tổng hợp kiến thức và kỹ năng n3 mới nhất ; được dịch sang tiếng Anh là : Summary of the latest n3 knowledge

– Tổng hợp đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội; được dịch sang tiếng Anh là: Synthesis de English test in grade 10 Hanoi.

– Tổng hợp hàng loạt kiến thức và kỹ năng số lượng giới hạn và mạng lưới hệ thống bài tập lớp 11 ; được dịch sang tiếng Anh là : Summing up all the limited knowledge and 11 th grade exercise system .

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh cơ bản có giải thích chi tiết; được dịch sang tiếng Anh là: Summary of basic English grammar with detailed explanations.

>> > Tham khảo : Báo giá tiếng Anh là gì ?

Rate this post