wipes tiếng Anh là gì?

wipes tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng wipes trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ wipes tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm wipes tiếng Anh
wipes
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ wipes

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: wipes tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

wipes tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ wipes trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ wipes tiếng Anh nghĩa là gì.

wipe /waip/

* danh từ
– sự lau, sự chùi
– (từ lóng) cái tát, cái quật
– (từ lóng) khăn tay

* ngoại động từ
– lau, chùi
=to wipe one’s face+ lau mặt
=to wipe something dry+ lau khô một vật gì
=to wipe one’s eyes+ lau nước mắt, thôi khóc
!to wipe at
– (từ lóng) quật, tống cho một qu; giáng cho một đòn
!to wipe away
– tẩy (vết bẩn); lau sạch (nước mắt)
!to wipe off
– lau đi, lau sạch, tẩy đi
– làm tắt (một nụ cười)
– thanh toán, tr hết, giũ sạch (nợ cũ)
– quên đi, xoá sạch (mối bất hoà cũ…)
!to wipe out
– lau chùi, lau sạch, chùi, tẩy (vết bẩn)
– tiêu diệt (quân đội); triệt hạ (thành phố)
– thanh toán, tr hết (nợ); rửa (nhục)
!to wipe up
– lau sạch, chùi sạch
!to wipe someone’s eye
– (từ lóng) phỗng tay trên ai, đi nước trước ai
!to wipe the floor with someone lóng
– (từ lóng) đánh bại ai hoàn toàn (trong cuộc tranh luận)
– (từ lóng) hạ ai đo ván (trong cuộc đấu võ); đánh bại nhục nh

Thuật ngữ liên quan tới wipes

Tóm lại nội dung ý nghĩa của wipes trong tiếng Anh

wipes có nghĩa là: wipe /waip/* danh từ- sự lau, sự chùi- (từ lóng) cái tát, cái quật- (từ lóng) khăn tay* ngoại động từ- lau, chùi=to wipe one’s face+ lau mặt=to wipe something dry+ lau khô một vật gì=to wipe one’s eyes+ lau nước mắt, thôi khóc!to wipe at- (từ lóng) quật, tống cho một qu; giáng cho một đòn!to wipe away- tẩy (vết bẩn); lau sạch (nước mắt)!to wipe off- lau đi, lau sạch, tẩy đi- làm tắt (một nụ cười)- thanh toán, tr hết, giũ sạch (nợ cũ)- quên đi, xoá sạch (mối bất hoà cũ…)!to wipe out- lau chùi, lau sạch, chùi, tẩy (vết bẩn)- tiêu diệt (quân đội); triệt hạ (thành phố)- thanh toán, tr hết (nợ); rửa (nhục)!to wipe up- lau sạch, chùi sạch!to wipe someone’s eye- (từ lóng) phỗng tay trên ai, đi nước trước ai!to wipe the floor with someone lóng- (từ lóng) đánh bại ai hoàn toàn (trong cuộc tranh luận)- (từ lóng) hạ ai đo ván (trong cuộc đấu võ); đánh bại nhục nh

Đây là cách dùng wipes tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ wipes tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

wipe /waip/* danh từ- sự lau tiếng Anh là gì?
sự chùi- (từ lóng) cái tát tiếng Anh là gì?
cái quật- (từ lóng) khăn tay* ngoại động từ- lau tiếng Anh là gì?
chùi=to wipe one’s face+ lau mặt=to wipe something dry+ lau khô một vật gì=to wipe one’s eyes+ lau nước mắt tiếng Anh là gì?
thôi khóc!to wipe at- (từ lóng) quật tiếng Anh là gì?
tống cho một qu tiếng Anh là gì?
giáng cho một đòn!to wipe away- tẩy (vết bẩn) tiếng Anh là gì?
lau sạch (nước mắt)!to wipe off- lau đi tiếng Anh là gì?
lau sạch tiếng Anh là gì?
tẩy đi- làm tắt (một nụ cười)- thanh toán tiếng Anh là gì?
tr hết tiếng Anh là gì?
giũ sạch (nợ cũ)- quên đi tiếng Anh là gì?
xoá sạch (mối bất hoà cũ…)!to wipe out- lau chùi tiếng Anh là gì?
lau sạch tiếng Anh là gì?
chùi tiếng Anh là gì?
tẩy (vết bẩn)- tiêu diệt (quân đội) tiếng Anh là gì?
triệt hạ (thành phố)- thanh toán tiếng Anh là gì?
tr hết (nợ) tiếng Anh là gì?
rửa (nhục)!to wipe up- lau sạch tiếng Anh là gì?
chùi sạch!to wipe someone’s eye- (từ lóng) phỗng tay trên ai tiếng Anh là gì?
đi nước trước ai!to wipe the floor with someone lóng- (từ lóng) đánh bại ai hoàn toàn (trong cuộc tranh luận)- (từ lóng) hạ ai đo ván (trong cuộc đấu võ) tiếng Anh là gì?
đánh bại nhục nh

Rate this post