Làm rõ thêm về khái niệm Xã hội học tập :: Suy ngẫm & Tự vấn :: https://blogchiase247.net

Có thể khẳng định đối với ta đây là một việc mới, khi bắt tay vào cuộc cần có sự thống nhất về quan niệm thế nào là mô hình chung của GDXHHT thích hợp của nước ta? Để xây dựng XHHT phải dựa trên những tư tưởng chỉ đạo nào? Ta có thuận lợi gì và đang đứng trước những thách thức thế nào ? Từ đó mà xác định phương châm, mục tiêu cụ thể và lộ trình.

Về khái niệm : XHHT là một khái niệm mới gắn với khái niệm “ học suốt đời ” ( HSĐ ). Căn cứ vào ý niệm đư ­ ­ ­ ­ ợc trình diễn trong những tài liệu của UNESCO và OECD vận dụng vào thực trạng nư ­ ­ ­ ­ ớc ta, theo chúng tôi hoàn toàn có thể nêu nội dung của khái niệm này nh ­ ­ ­ ­ ư sau : “ XHHT ” là quy mô văn minh của nền GD trong đó GD và XH có sự thống nhất, thực thi chính sách GD cho mọi ngư ­ ­ ­ ­ ời và HSĐ – chìa khóa Open vào thế kỷ XXI ; gồm có sự học tập liên tục mà sự phân biệt chỉ có tính tư ­ ­ ­ ­ ơng đối của hai loại đối tư ­ ­ ­ ­ ợng tức thế hệ đang lớn lên ( GD thế hệ trẻ ) thực thi “ giảng dạy bắt đầu ” theo hình thức học “ chính quy ” trong nhà trư ­ ­ ­ ­ ờng truyền thống lịch sử và giáo dục ngư ­ ­ ­ ­ ời lớn ( GDNL ) triển khai “ học tập thư ­ ­ ­ ờng xuyên ” hay “ GDNL ” theo hình thức “ không chính quy ” và “ phi chính quy ” thực thi ngoài nhà tr ­ ­ ­ ­ ường truyền thống cuội nguồn ; theo bốn trụ cột của GD thế kỷ XXI “ học để biết, học để làm, học để cùng chung sống, học để làm ngư ­ ­ ­ ­ ời ” ; nhằm mục đích phân phối nhu yếu học tập của cá thể và XH với những tiềm năng nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực, tu dưỡng nhân tài, để mỗi ngư ­ ­ ­ ­ ời tự khẳng định chắc chắn mình tham gia thị trư ­ ­ ­ ­ ờng lao động và có thời cơ việc làm nâng cao chất lượng đời sống góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế-xã hội ( KT-XH ) đất nư ­ ­ ­ ­ ớc và tham gia đời sống XH trong nư ­ ­ ­ ­ ớc và hội nhập quốc tế .Quan niệm về khoanh vùng phạm vi và trách nhiệm thiết kế xây dựng XHHT ở nư ­ ớc ta : Xuất phát từ khái niệm trên thì khoanh vùng phạm vi XHHT gồm ba thành khâu như ­ ­ ­ ­ sau, khâu I : GD trong nhà trư ­ ­ ­ ­ ờng chính quy truyền thống cuội nguồn phân phối trình độ học vấn và tiền nghề nghiệp khởi đầu hầu hết cho thế hệ trẻ theo hình thức học tập chính quy ( thay đổi theo tiếp cận HSĐ ) và cho một bộ phận ngư ­ ­ ời lớn đang tham gia sản xuất, công tác làm việc ( học không tập trung chuyên sâu, tại chức, từ xa, tự học ) theo kiểu bán chính quy ; khâu II : GD th ­ ­ ­ ­ ường xuyên, học tập không chính quy ( học “ mặt giáp mặt ”, GD mở, GD từ xa, tự học ) để nâng cao và bổ túc một cách liên tục trình độ học vấn và nghề nghiệp tiếp đón đ ­ ­ ­ ­ ược từ nhà trư ­ ­ ­ ­ ờng cho người trẻ tuổi không có điều kiện kèm theo học tiếp con đ ­ ­ ­ ­ ường chính quy mà chư ­ ­ ­ ­ a có việc làm và hầu hết cho bộ phận ngư ­ ­ ­ ­ ời lớn đang lao động nghề nghiệp ; và khâu III : sự học tập thiết dụng và học tập tùy thực trạng ( Learning environments ) theo phư ­ ơng thức GD không chính quy và đa phần GD phi chính quy rất phong phú của ng ­ uời lớn đang tham gia quốc tế việc làm và đời sống xã hội ( và ng ­ ­ ­ ­ ười cao tuổi ) cũng nh ­ ­ ­ ­ ư những đối tư ­ ­ ­ ­ ợng dân c ­ ­ ­ ­ ư khác có nhu yếu học tập cá thể hoặc theo nhu yếu xã hội ( học tập hội đồng, mái ấm gia đình, cá thể ) .

Đối với nư­­­ớc ta hai khâu I và II về cơ bản đã đ­­­ược quy định trong Luật GD (1998) nhưng nay vận dụng tiếp cận XHHT-HSĐ thì phải có nhiều đổi mới mạnh mẽ, còn khâu III là mới mẻ. Bởi vậy công việc xây dựng XHHT phạm vi toàn quốc phải nhằm mục tiêu chung là tạo điều kiện thuận lợi nhất (có thể đư­­­ợc phù hợp khả năng KT-XH) đáp ứng quyền đ­­­ược học tập cho mọi ng­­ười có nhu cầu học.

Xây dựng XHHT là cơ hội thực hiện hoài bão của Hồ Chủ tịch và cũng là khao khát ngàn đời của dân tộc Việt Nam “học để nên người” “ai cũng được học hành”, bởi vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa lịch sử và triết lý GD của những tư tưởng và những lời huấn thị của Hồ Chủ tịch trong việc Người đã đề ra các đường lối,chủ trương,chính sách cũng như chỉ đạo thực tiễn sự nghiệp xây dựng “nền GD hoàn toàn Việt Nam” nói chung và phong trào bình dân học vụ“diệt giặc dốt” nói riêng để quán triệt vào hoạt động xây dựng XHHT hôm nay.

Đó là những tư ­ tư ­ ởng độc lập dân tộc bản địa, về chủ nghĩa nhân đạo và nhân văn của sự nghiệp GD Nước Ta độc lập, vai trò của GD trong công cuộc thiết kế xây dựng lại đất nư ­ ớc được Người phát biểu trong nhiều trường hợp khác nhau như sau ngày độc lập Người nêu rõ 4 tiềm năng của “ kế hoạch kiến quốc ” : Làm cho dân có ăn, Làm cho dân có mặc, Làm cho dân có chỗ ở, Làm cho dân có học tập và “ Một dân tộc bản địa dốt là một dân tôc yếu ”. Người bày tỏ về lòng ham muốn tột bậc của mình : “ làm cho nước ta được trọn vẹn độc lập, dân ta được trọn vẹn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học tập ”. Còn về ý nghĩa thiêng liêng của sự học cho người trẻ tuổi ( cũng là cho nhân dân ) lời Bác dạy vốn đã trở thành bất hủ nay đặc biệt quan trọng càng có ý nghĩa thời sự trong toàn cảnh hòa nhập và cạnh tranh đối đầu quốc tế .Nguyễn Như Ất, TP. Hà Nội Mới

Rate this post