Xử lý vi phạm hành chính là gì? Khái niệm và nguyên tắc

Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Vậy xử lý vi phạm hành chính là gì? Pháp luật quy định thế nào về nội dung này

Xử lý vi phạm hành chính là gì

Khoản 2 Điều 2 Luật giải quyết và xử lý vi phạm hành chính 2012 lao lý Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt vận dụng hình thức xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả so với cá thể, tổ chức triển khai triển khai hành vi vi phạm hành chính theo pháp luật của pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính .

Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính

Khoản 1 Điều 3 Luật giải quyết và xử lý vi phạm hành chính lao lý nguyên tắc xử phạt gồm có :

– Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật;

Bạn đang đọc: Xử lý vi phạm hành chính là gì? Khái niệm và nguyên tắc

– Việc xử phạt vi phạm hành chính được triển khai nhanh gọn, công khai minh bạch, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo vệ công minh, đúng pháp luật của pháp lý ;– Việc xử phạt vi phạm hành chính phải địa thế căn cứ vào đặc thù, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng người tiêu dùng vi phạm và diễn biến giảm nhẹ, diễn biến tăng nặng ;– Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp lý pháp luật .+ Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần .+ Nhiều người cùng thực thi một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó .+ Một người triển khai nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm ;– Người có thẩm quyền xử phạt có nghĩa vụ và trách nhiệm chứng tỏ vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức triển khai bị xử phạt có quyền tự mình hoặc trải qua người đại diện thay mặt hợp pháp chứng tỏ mình không vi phạm hành chính ;– Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền so với tổ chức triển khai bằng 02 lần mức phạt tiền so với cá thể .

Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính

Theo lao lý tại ĐIều 5, những đối tượng người dùng bị xử phạt gồm có :

– Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính.

+ Người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân vi phạm hành chính thì bị giải quyết và xử lý như so với công dân khác ; trường hợp cần vận dụng hình thức phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động giải trí có thời hạn tương quan đến quốc phòng, bảo mật an ninh thì người xử phạt đề xuất cơ quan, đơn vị chức năng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có thẩm quyền giải quyết và xử lý ;– Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra ;– Cá nhân, tổ chức triển khai quốc tế vi phạm hành chính trong khoanh vùng phạm vi chủ quyền lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng độc quyền kinh tế tài chính và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; trên tàu bay mang quốc tịch Nước Ta, tàu biển mang cờ quốc tịch Nước Ta thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo pháp luật của pháp lý Nước Ta, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có pháp luật khác .

Lưu ý:

– Đối với những giải pháp như giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị xã ; giải pháp đưa vào trường giáo dưỡng ; giải pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và giải pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có pháp luật riêng về đối tượng người dùng bị vận dụng giải pháp này– Các giải pháp giải quyết và xử lý hành chính không vận dụng so với người quốc tế .

Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính

Điều 11 Luật giải quyết và xử lý vi phạm hành chính lao lý không xử phạt vi phạm hành chính so với những trường hợp sau đây :1. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết ;2. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng ;3. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện giật mình ;

4. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng;

5. Người triển khai hành vi vi phạm hành chính không có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính ; người triển khai hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính .

Trên đây là nội dung Xử lý vi phạm hành chính là gì? Khái niệm và nguyên tắc Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn.

Xem thêm : Thẩm quyền giải quyết và xử lý vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ kế toán

Rate this post