Intercept Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Excel cho Microsoft 365E xcel cho Microsoft 365 dành cho máy MacExcel cho webExcel 2019E xcel 2016E xcel 2019 for MacExcel 2013E xcel 2010E xcel 2007E xcel năm nay for MacExcel for Mac 2011E xcel Starter 2010T hêm … Ít hơn

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm INTERCEPT trong Microsoft Excel.

Bạn đang xem: Intercept là gì

Mục lục nội dung

Mô tả

Tính toán điểm mà tại đó một đường thẳng sẽ giao cắt với trục y bằng cách dùng những giá trị x và giá trị y hiện có. Điểm cắt được dựa vào đường hồi quy phù hợp nhất nối qua những giá trị x đã biết và giá trị y đã biết. Dùng hàm INTERCEPT khi bạn muốn xác lập giá trị của biến số nhờ vào khi biến số độc lập là 0 ( không ). Ví dụ, bạn hoàn toàn có thể dùng hàm INTERCEPT để Dự kiến điện trở của một sắt kẽm kim loại tại 0 °C khi những điểm tài liệu của bạn được lấy ở nhiệt độ phòng và cao hơn.

Cú pháp

INTERCEPT(known_y”s, known_x”s)

Cú pháp hàm INTERCEPT có những đối số sau đây :

Known_y”s Bắt buộc. Tập hợp phụ thuộc các quan trắc hoặc dữ liệu.

Known_x”s Bắt buộc. Tập hợp độc lập các quan trắc hoặc dữ liệu.

Chú thích

Các đối số phải là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.

Xem thêm: đơn Hàng Tiếng Anh Là Gì, Mẫu đơn đặt Hàng Bằng Tiếng Anh

Nếu known_y”s và known_x”s có chứa số điểm dữ liệu khác nhau hoặc không chứa điểm dữ liệu nào, hàm INTERCEPT trả về giá trị lỗi #N/A.

Phương trình cho giao cắt của đường hồi quy, a, là : *trong đó độ dốc, b, được giám sát là : *và trong đó x và y là những mẫu AVERAGE ( known_x ” s ) và AVERAGE ( known_y ” s ).

Thuật toán ẩn dưới dùng trong hàm INTERCEPT và SLOPE khác với thuật toán ẩn dưới dùng trong hàm LINEST. Sự khác nhau giữa các thuật toán này có thể dẫn đến các kết quả khác nhau khi dữ liệu chưa được xác định và cộng tuyến. Ví dụ, nếu các điểm giá trị của đối số known_y”s là 0 và các điểm dữ liệu của đối số known_x”s là 1:

INTERCEPT và SLOPE trả về lỗi # DIV / 0 !. Thuật toán INTERCEPT và SLOPE được phong cách thiết kế để tìm một và chỉ một câu vấn đáp và trong trường hợp này có nhiều câu vấn đáp.

Hàm LINEST trả về giá trị 0. Thuật toán LINEST được thiết kế để trả về kết quả hợp lý của dữ liệu cộng tuyến và trong trường hợp này có thể tìm thấy ít nhất một câu trả lời.

Xem thêm: Recommend Là Gì – Nghĩa Của Từ Recommend

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị hiệu quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ tài liệu.

Source: https://blogchiase247.net
Category: Hỏi Đáp

Rate this post