I’m … year old trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

His next statement shocked me: “I’m 82 years old.

Lời nói kế tiếp của người ấy làm tôi sửng sốt: “Tôi đã 82 tuổi.

LDS

“My name is Rudy, and I’m 11 years old.

“Em tên là Rudy, 11 tuổi.

jw2019

“I feel like I’m 40 years old,” says one teenage mother.

Một bà mẹ vị thành niên nói: “Em có cảm giác như mình đã 40 tuổi.

jw2019

“But Bob,” I replied, “I’m only 24 years old, and I don’t have the experience.”

Tôi đáp: “Nhưng anh Bob, tôi chỉ mới 24 tuổi thôi, tôi không có kinh nghiệm”.

jw2019

I’m thirty-eight years old and I’ve just found out my whole life is one big fucking lie!

Cháu đã ba mươi tám tuổi rồi, và cháu chỉ thấy hoá ra toàn bộ cuộc đời cháu, mẹ kiếp, chỉ là một sự đại dối trá!

Literature

I’m only ten years old, but I understand it, and it was easy to read.

Em mới mười tuổi, nhưng em hiểu được sách và nó dễ đọc.

jw2019

Then she emphatically said, “I can’t teach 16-yearolds; I’m inactive, and besides I smoke.”

Rồi chị dứt khoát nói: “Tôi không thể dạy các em 16 tuổi được; tôi kém tích cực và ngoài ra tôi còn hút thuốc nữa.”

LDS

Now I look out at the 8-year-olds, the 15-year-olds, the 20-year-olds, and the 35-yearolds, and I’m going to pass this torch to you.

Bây giờ, tôi nhìn vào các em 8 tuổi, các em 15 tuổi, các em 20 tuổi, và các em 35 tuổi, và tôi sẽ chỉ định trách nhiệm này cho các em.

LDS

“I hardly ever feel that I’m good enough,” says 20-yearold Jacob.

Jacob, 20 tuổi, tâm sự: “Em hầu như chẳng bao giờ cảm thấy bằng lòng với chính mình.

jw2019

“Lately,” says 20-yearold Jennifer, “I’m trying to go to bed and get up at the same time every day.”

Jennifer, 20 tuổi, chia sẻ: “Dạo này mình đặt mục tiêu là đi ngủ và thức dậy đúng giờ mỗi ngày”.

jw2019

For instance, 14-yearold Christopher admits, “I’m afraid kids will make fun of me and tell everyone I’m weird.”

Chẳng hạn, một bạn trai 14 tuổi tên là Christopher thừa nhận: “Tôi sợ các bạn sẽ chế nhạo và nói với mọi người là tôi lập dị”.

jw2019

For instance, 14-yearold Christopher admits, “I’m afraid kids will make fun of me and tell everyone I’m weird.”

Ví dụ, Christopher, 14 tuổi, thừa nhận: “Mình sợ trở thành trò cười và bị bạn rêu rao là đứa lập dị”.

jw2019

I’m now helping an 80-yearold woman who studied with my partner, Adeline Nako, who is back in Hawaii looking after her sick mother.

“Bây giờ tôi đang giúp một bà 80 tuổi trước học với bạn tôi là Adeline Nako, chị này phải trở về Hạ Uy Di để chăm sóc cho mẹ chị bị bệnh.

jw2019

I’m sure my 16-yearold daughter is having sex with a boy in her class, and that my 13-yearold son hangs out regularly after school at the local pool hall.”

Tôi tin chắc đứa con gái 16 tuổi của tôi đang ăn nằm với một đứa trai cùng lớp với nó. Còn đứa con trai 13 tuổi của tôi la cà mỗi ngày sau buổi học tại quán thọc bi-da của khu xóm”.

jw2019

A 34-yearold woman explains: “Maybe I’m old-fashioned, but the commitment of marriage makes me feel more secure.. . .

Một phụ nữ 34 tuổi giải thích: “Có thể là tôi sống theo lối xưa, nhưng hợp ước hôn nhân khiến tôi cảm thấy an toàn hơn…

jw2019

An 11-yearold boy said: “When I’m alone and look out the window, I see how wonderful Jehovah’s creations are.

Một bé trai 11 tuổi nói: “Lúc một mình nhìn ra cửa sổ, em thấy những tạo vật của Đức Giê-hô-va tuyệt vời làm sao.

jw2019

Says one 19-yearold girl, “Sometimes I’m browsing or shopping on the Internet or even just checking bank statements online when wham —pornography pops up!”

Một bạn nữ 19 tuổi nói: “Đôi khi mình đang lướt web, mua sắm trên mạng hay thậm chí chỉ là kiểm tra tài khoản điện tử thì bỗng nhiên hình ảnh khiêu dâm xuất hiện!”.

jw2019

Says one 19-yearold girl, “Sometimes I’m browsing or shopping on the Internet or even just checking bank statements online when wham —pornography pops up!”

Một bạn gái 19 tuổi nói: “Đôi khi tôi đang lướt mạng, lên Internet để mua sắm, hoặc thậm chí chỉ để kiểm tra tài khoản ngân hàng thì bất ngờ—một hình khiêu dâm hiện ra trước mắt tôi!”.

jw2019

I’m in a permanent state of shyness,” laments 19-yearold Elizabeth.

Elizabeth, 19 tuổi, than rằng: “Vốn là đứa nhút nhát nên mình rất khó tiếp xúc với mọi người tại buổi nhóm họp.

jw2019

“I just want to have my cell phone and my e-mail without my parents’ looking over my shoulder every ten minutes to ask me who I’m talking to,” says 16-yearold Amy.

Amy, 16 tuổi, nói: “Phải chi lúc mình dùng điện thoại di động và e-mail thì bố mẹ không kè kè bên cạnh và hở chút lại hỏi là mình đang nói chuyện với ai”.

jw2019

She admitted: “I would look at my one-yearold daughter and think, ‘Look at what I’m doing to her.

Chị thừa nhận: “Tôi nhìn đứa con gái một tuổi và nghĩ: “Hãy xem, mình đã làm gì với con.

jw2019

“I used to count calories,” says 19-yearold Julia, “but now I just stop eating when I’m full.”

Julia, 19 tuổi, kể: “Trước đây mình cứ phải tính lượng calo, nhưng giờ mình dừng ăn khi cảm thấy no”.

jw2019

Rate this post