TIN ADP NON FARM EMPLOYMENT CHANGE THAY ĐỔI VIỆC LÀM PHI NÔNG NGHIỆP ADP

ADP Non Farm khác với Non Farm?

Hoàn toàn độc lạ, ADP Non Farm được tính bởi một tổ chức triển khai tư nhân là Automatic Data Processing, còn Non Farm được tính bởi cơ quan chính phủ Mỹ

Bảng lương ADP Non Farm là gì?

Là con số giúp dự báo sự tăng trưởng việc làm của tháng trước, ngoại trừ lĩnh vực nông nghiệp. Chỉ số này được công bố bởi một tổ chức tư nhân là Automatic Data Processing. Chỉ số này ảnh hướng đến sức mạnh của đồng USD. Nếu thông tin về chỉ số này tốt, USD sẽ tăng giá; ngược lại USD sẽ giảm giá. Từ đó các sản phẩm cũng biến động giá theo.

Bảng lương ADP thường được công bố khi nào?

Công bố hàng tháng, 2 ngày sau khi tháng cũ kết thúc. Ngoài trừ trường hợp đặc biệt quan trọng ngày thười điểm công bố sẽ được đổi khác .

Vì sao bảng lương ADP quan trọng?

Đây là một chỉ số được công bố rất sớm hàng tháng, giúp đoán định một nghành nghề dịch vụ rất quan trọng của nền kinh tế tài chính Mỹ, đó là việc làm. Đồng thời, vì nó được công bố trước một chỉ số quan trọng khác là Bảng lương Phi nông nghiệp Mỹ ( cũng về nghành nghề dịch vụ việc làm ngoài nông nghiệp ) nên giới góp vốn đầu tư rất chăm sóc đến Bảng lương ADP, như một công cụ giúp dự báo US NFP .

Các chỉ số được công bố
Tin tức công bố gồm 3 chỉ số:

1 – Chỉ số của kỳ trước .2 – Chỉ số dự báo – Phán đoán của những chuyên viên được đưa ra từ đầu tuần .

3- Chỉ số công bố của kỳ này.

Sự chênh lệch đối sánh tương quan giữa 3 chỉ số này sẽ tác động ảnh hưởng lên tâm ý nhà góp vốn đầu tư và làm thị trường dịch chuyển. Khi nghiên cứu và phân tích tin việc nhận xét mối đối sánh tương quan giữa : Kỳ trước, Dự báo và Kỳ này là vô cùng nhiều mẫu mã. Bạn nên có chính kiến của riêng mình .

Phân tích tin ADP Non Farm

1 – Trước khi ra tin, từ thứ 2 đến thứ 6, Sự đối sánh tương quan giữa Kỳ trước và Dự báo sẽ ảnh hưởng tác động lên thị trường .2 – Ngay sau khi ra tin, sự đối sánh tương quan giữa kỳ này và sự báo sẽ ảnh hưởng tác động trong vài giờ .3 – Sau khi ra tin, đối sánh tương quan giữa kỳ trước và kỳ này sẽ tác động ảnh hưởng vài ngày hoặc vài tuần sau .

Quyết định cuối cùng là của thị trường.

Cách trade

Giá thường thì co nén + đi ngang trước khi có tin ; và dịch chuyển mạnh vào thời gian ra tin .

Rate this post