Liên hệ bản thân về phong cách làm việc của Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng để chúng ta học tập và noi theo. Trong bài viết này sẽ giúp bạn phân tích và liên hệ bản thân về phong cách làm việc của Hồ Chí Minh. Hãy cùng Ingoa theo dõi ngay sau đây.

lien-he-ban-than-ve-phong-cach-lam-viec-cua-ho-chi-minh-ingoa

Trong suốt quy trình chỉ huy cách mạng, quản trị Hồ Chí Minh luôn nhu yếu phải nêu gương, trước hết về đạo đức cho tổng thể cán bộ, đảng viên. Bởi “ Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống ” và “ Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước ”.

Đối với mình là không được tự cao tự đại, tự mãn. Bởi tự cao tự đại, tự mãn là căn bệnh rất nguy hiểm. Nếu cán bộ, đảng viên mắc phải căn bệnh này thì dễ mù quáng, thiển cận, luôn đề cao cá nhân mình, coi thường quần chúng, nhất định sẽ thoái bộ, dừng lại. Người nhấn mạnh: “Tự mãn, tự túc là co mình lại, không cho mình tiến bộ thêm”.

Đối với người phải yêu thương, khoan dung, độ lượng; phải luôn có thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết. Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải thực hiên tốt điều “Nhân”: “Thật thà yêu thương, hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng bào. Vì thế mà kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân”3.

Đối với việc phải tận tâm, tận lực, có trách nhiệm, gương mẫu phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên phải luôn giữ vững nguyên tắc “Dĩ công vi thượng”, nghĩa là để việc công lên trên, lên trước việc tư. Người luôn giáo dục, nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải “chí công vô tư”, nghĩa là phải biết hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích của Tổ quốc, nhân dân và của Đảng.

lien-he-ban-than-ve-phong-cach-lam-viec-cua-ho-chi-minh-ingoa-1

Theo Hồ Chí Minh, muốn tiến hành tốt các nội dung nêu gương, thì cán bộ, đảng viên phải luôn thực hiện “nói đi đôi với làm” và phải biết lấy người tốt, việc tốt để tuyên truyền cho sự nêu gương. Đây là vấn đề cực kì quan trọng, là nguyên tắc trước hết của sự nêu gương. Bởi vì, chỉ có nhất quán giữa nói và làm thì người cán bộ, đảng viên mới giành được lòng tin của quần chúng.

Nếu người cán bộ, đảng viên nói nhiều làm ít, nói mà không làm, hoặc “nói một đằng làm một nẻo”, thì nhất định sẽ mất uy tín trước đơn vị, trước cộng đồng, và vai trò của sự nêu gương sẽ không thể phát huy được. Sự thống nhất giữa lời nói và việc làm còn là một yêu cầu khách quan của phẩm chất người cán bộ, đảng viên, nhất là trong tình hình hiện nay.

Khi giáo dục cán bộ làm công tác dân vận, Người đã nhấn mạnh: “Tuyên truyền phải miệng nói tay làm, phải tùy hoàn cảnh mà tổ chức giúp đỡ nhân dân thật sự, không phải chỉ dân vận bằng diễn thuyết”.phải yêu thương, khoan dung, độ lượng ; phải luôn có thái độ chân thành, nhã nhặn, đoàn kết. Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải thực hiên tốt điều “ Nhân ” : “ Thật thà yêu thương, hết lòng giúp sức chiến sỹ, đồng bào.

Vì thế mà nhất quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân ” . phải tận tâm, tận lực, có nghĩa vụ và trách nhiệm, gương mẫu phấn đấu hoàn thành xong tốt mọi trách nhiệm được giao. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên phải luôn giữ vững nguyên tắc “ Dĩ công vi thượng ”, nghĩa là để việc công lên trên, lên trước việc tư.

Người luôn giáo dục, nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải “ chí công vô tư ”, nghĩa là phải biết hy sinh lợi ích cá thể cho quyền lợi của Tổ quốc, nhân dân và của Đảng. Theo Hồ Chí Minh, muốn thực thi tốt các nội dung nêu gương, thì cán bộ, đảng viên phải luôn triển khai “ nói song song với làm ” và phải biết lấy người tốt, việc tốt để tuyên truyền cho sự nêu gương. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng, là nguyên tắc trước hết của sự nêu gương.

lien-he-ban-than-ve-phong-cach-lam-viec-cua-ho-chi-minh-ingoa-2

Bởi vì, chỉ có đồng nhất giữa nói và làm thì người cán bộ, đảng viên mới giành được lòng tin của quần chúng. Nếu người cán bộ, đảng viên nói nhiều làm ít, nói mà không làm, hoặc “ nói một đằng làm một nẻo ”, thì nhất định sẽ mất uy tín trước đơn vị chức năng, trước hội đồng, và vai trò của sự nêu gương sẽ không hề phát huy được. Sự thống nhất giữa lời nói và việc làm còn là một nhu yếu khách quan của phẩm chất người cán bộ, đảng viên, nhất là trong tình hình lúc bấy giờ.

Khi giáo dục cán bộ làm công tác làm việc dân vận, Người đã nhấn mạnh vấn đề : “ Tuyên truyền phải miệng nói tay làm, phải tùy thực trạng mà tổ chức triển khai giúp sức nhân dân thật sự, không phải chỉ dân vận bằng diễn thuyết ”. Để vận dụng đúng đắn, phát minh sáng tạo và hiệu suất cao phong cách nêu gương của Bác, cần tập trung chuyên sâu thực thi tốt một số ít yếu tố sau :

Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, nội dung của phong cách nêu gương.

Cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định rằng, phong cách nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò hết sức quan trọng đối với các phong trào cách mạng của quần chúng. Thực tế kết quả những phong trào thi đua rộng khắp hiện nay như: xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Cho thấy: Ở đâu cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện và sáng tạo trong lãnh đạo, vận động quần chúng thực hiện, thì ở đó phong trào phát triển mạnh mẽ, đạt hiệu quả cao. Ở đâu cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, ở đó phong trào yếu kém, hiệu quả thi đua thấp.

Hai là, luôn nắm vững và thực hiện tốt nguyên tắc, phương pháp về phong cách nêu gương.Xem thêm : Kỹ Thuật Trồng Nấm Bào Ngư Đúng Cách Làm Nấm Bào Ngư, Kỹ Thuật Trồng Nấm Bào Ngư Đúng Chuẩn

Để hoàn toàn có thể nêu gương trước quần chúng, cán bộ, đảng viên phải luôn thực thi tốt lời nói song song với việc làm và phải biết tuyên truyền thoáng đãng gương người tốt, việc tốt trong nhân dân. Nói song song với làm là nhu yếu bắt buộc, là nguyên tắc cao nhất của phong cách nêu gương, là thước đo, tấm gương phản chiếu tư cách của người cán bộ, đảng viên.

Thường xuyên nêu gương của cấp trên so với cấp dưới, của thế hệ trước so với thế hệ sau. Cụ thể, trong mái ấm gia đình thì ông bà, cha mẹ làm gương cho con cháu ; ở trường học các thầy, cô giáo làm gương cho học viên ; ở cơ quan, đơn vị chức năng thì cán bộ chỉ huy làm gương cho cấp dưới, người này làm gương cho người kia …

Trong đời sống hàng ngày, mỗi cán bộ, đảng viên chẳng những phải nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện để không ngừng văn minh, trưởng thành, mà còn phải là tấm gương tốt giúp cho nhân dân nhìn vào để làm những điều đúng, điều thiện, chống lại những cái ác, cái sai. Đó chính là học và làm theo phong cách nêu gương của quản trị Hồ Chí Minh.

lien-he-ban-than-ve-phong-cach-lam-viec-cua-ho-chi-minh-ingoa-3

Ba là, nỗ lực phấn đấu, nâng cao hiệu quả rèn luyện về sự nêu gương.

Để hoàn toàn có thể nêu gương trước quần chúng, củng cố niềm tin của nhân dân so với Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải ra sức rèn luyện, nhất quyết đấu tranh khắc phục những sống sót, yếu kém mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra.

Trên cơ sở thực thi rất đầy đủ các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải ngày càng nâng cao đức tính “ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ” ; quả cảm đấu tranh chống chủ nghĩa cá thể, chống quyền lợi nhóm, chống lối sống thời cơ, thực dụng, lối sống vì tiền tài, danh vọng, vô cảm trước những khó khăn vất vả, khó khăn vất vả của quần chúng nhân dân. Chỉ có nâng cao hiệu suất cao rèn luyện các phẩm chất ấy thì cán bộ, đảng viên mới làm gương cho quần chúng, giữ vững được niềm tin của nhân dân với Đảng.

Mặt khác, cán bộ, đảng viên phải tận tâm, tận lực, gương mẫu, phấn đấu hoàn thành xong mọi trách nhiệm được giao. Trong mọi thực trạng cán bộ, đảng viên phải là những chiếc đầu tàu, tạo nên động lực can đảm và mạnh mẽ, kéo cả đoàn tàu quần chúng tiến lên, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Như vậy bài viết trên đã giúp cho bạn đọc có thể liên hệ bản thân về phong cách làm việc của Hồ Chí Minh. Đừng quên theo dõi Inoga để biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác.

5/5 - (2 bình chọn)