KHÁI NIỆM, ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP, TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA BENZEN VÀ ANKYLBENZEN

Trung tâm gia sư – dạy kèm tại nhà NTIC Thành Phố Đà Nẵng xin ra mắt phần KHÁI NIỆM, ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP, TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA BENZEN VÀ ANKYLBENZEN nhằm mục đích hổ trợ cho những bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc những bạn học tốt môn học này .

Hình ảnh có liên quan

I. Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của ankylbenzen 

1. Đồng đẳng

C6H6 benzen
C7H8 C6H5CH3 toluen
C8H10 … CnH2n – 6 ( n > hoặc = 6 ) được gọi là ankylbenzen
– Khái niệm
Ankylbenzen là hidrocacbon thơm trong phân tử có 1 vòng benzen link với gốc hidrocacbon no, có công thức chung là CnH2n – 6 ( n > hoặc = 6 ) được gọi là ankylbenzen .

2. Đồng phân ankylbenzen

– Từ C8H10 trở lên, Ankylbenzen có đồng phân mạch cacbon, gồm có những gốc hidrocacbon đổi khác xung quanh vòng benzen .

3. Danh pháp
a. Tên thường thì
C6H5CH3 toluen
C6H4 ( CH3 ) 2 o-xilen ( m-xilen và p-xilen )
b. Tên thay thế sửa chữa
Gốc ankyl + benzen

* Lưu ý:

 – Khi có 2 nhánh trở lên nhánh đầu tiên đánh số 1 và nhánh còn lại sẽ được đánh số gần với nhỏ nhất có thể. Tương tự đối với nhiều nhánh cũng vậy.

Ví dụ : Từ C8H10 viết những đồng phân ankylbenzen hoàn toàn có thể có

Ví dụ : Từ C9H12 viết những đồng phân ankylbenzen hoàn toàn có thể có

  – có 2 đồng phân ứng với công thức: C3H7−C6H5

 – có 3 đồng phân vị trí ứng với công thức: CH3C6H4−C2H5
   
 – có 3 đồng phân vị trí ứng với công thức: (CH3)3C6H3
   

II. Cấu tạo của benzen 

– Công thức phân tử : C6H6 .
– Công thức cấu trúc : Phân tử benzen gồm 6 nguyên tử H và 6 nguyên tử C nằm trong cùng một mặt phẳng trong đó 6 nguyên tử C tạo thành hình lục giác đều, mỗi nguyên tử C lại link với một nguyên tử H nữa. Độ dài những link C-C bằng nhau, độ dài những link C-H cũng như nhau .

Các cách biểu diễn cấu tạo của benzen

III. Tính chất vật lí

– Các hiđrocacbon thơm đều là chất lỏng hoặc rắn ở điều kiện kèm theo thường, chúng có nhiệt độ sôi tăng theo chiều tăng của phân tử khối .
– Các hiđrocacbon thơm ở thể lỏng có mùi đặc trưng, không tan trong nước và nhẹ hơn nước, có năng lực hoà tan nhiều chất hữu cơ .
Trung tâm luyện thi, gia sư – dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC  

Địa chỉ: Đường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 – 0778494857 

Email: [email protected]

Rate this post