bạc lót trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tôi thật lấy làm tiếc, Rick, nhưng có loại vải lót bằng bạc.

I’m truly sorry, Rick, but there is a silver lining.

OpenSubtitles2018. v3

Chẳng hạn, khi Si-môn, người trước kia là phù thủy, thấy sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng có quyền phép, hắn dâng bạc đút lót để được hai sứ đồ này truyền cho quyền phép.

For instance, when the former sorcerer Simon saw the miraculous powers possessed by the apostles Peter and John, he offered to pay them to impart that power to him.

jw2019

Trong suốt chuyến bay, một mảng màu trắng hình chữ V và lớp lót dưới cánh bạc có thể nhìn thấy được.

During flight, a V-shaped white rump patch and the silvergray underwing linings are visible.

WikiMatrix

Càng lớn tuổi tôi nhận được, tôi càng đồng ý với Shakespeare và những Johnnies nhà thơ về nó luôn luôn là đen tối nhất trước bình minh và lót bạc there’sa và những gì bạn bị mất trên những thay đổi tính bạn thực hiện trên đảo.

The older I get, the more I agree with Shakespeare and those poet Johnnies about it always being darkest before the dawn and there’s a silver lining and what you lose on the swings you make up on the roundabouts .

QED

Vấn đề thậm chí còn tệ hơn thế này nữa bởi vì chúng ta không chỉ gửi trẻ nghèo vào trong tù, chúng ta đang trói buộc trẻ em nghèo bằng lệ phí tòa, bằng quản chế và lệnh tha hạn chế, với bảo đảm ở mức thấp, chúng ta đang đòi hỏi chúng sống giữa những ngôi nhà và nhà tạm giam, và chúng ta đang đòi hỏi chúng thỏa thuận với lực lượng cảnh sát xâm nhập vào cộng đồng da màu nghèo, không nhằm mục đích cải thiện an toàn công cộng, mà bằng số lượng bắt giam, để lót kho bạc thành phố.

The problem’s actually a bit worse than this ’cause we’re not just sending poor kids to prison, we’re saddling poor kids with court fees, with probation and parole restrictions, with low-level warrants, we’re asking them to live in halfway houses and on house arrest, and we’re asking them to negotiate a police force that is entering poor communities of color, not for the purposes of promoting public safety, but to make arrest counts, to line city coffers.

ted2019

Tấm lót giương của bà được thay đổi hàng ngày, và đầu bếp riêng của bà chuẩn bị bữa ăn gồm sự lựa chọn 32 món ăn đặt trên một tấm đĩa bạc.

Her bedlinen was changed daily, and her own chefs prepared meals with a choice of thirty-two dishes served on silver plates.

WikiMatrix

Trong thế giới hiện đại ngày nay, khi mà thời gian là vàng bạc, và cuộc ganh đua để kiếm kế sinh nhai ngày càng trở nên khốc liệt, những dân thường không may chỉ đơn giản đút lót để bắt kịp cuộc sống.

In the modern day world, where time is premium and battle for subsistence is unimaginably tough, the hapless common man simply gives in and pays the bribe just to get on with life.

QED

Rate this post