bác sĩ y khoa trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Arnim nhận được bằng cấp của một bác sĩ Y khoa năm 1801, nhưng không bao giờ thực hành.

Arnim received the degree of a Doctor of Medicine in 1801, but never practiced.

WikiMatrix

Cha ông, một bác sĩ y khoa, từ trần khi Einthoven còn nhỏ.

His father, a doctor, died when Einthoven was a child.

WikiMatrix

Bác sĩ y khoa William A.

A medical doctor, William A.

jw2019

Để được chuẩn đoán chính xác hơn, hãy gặp bác sĩ y khoa .

For a proper diagnosis, though, do see an M.D.

EVBNews

Con đường dài của tôi để trở thành một bác sĩ y khoa chỉ mới bắt đầu.

My long road to become a doctor of medicine was only the beginning.

LDS

Trong tám năm ông đã làm bác sĩ y khoa ở Kirtland.

For eight years he had a medical practice in Kirtland.

LDS

Anh là bác sĩ y khoa, phải không?

You are medicine doctor, yes?

OpenSubtitles2018. v3

Anh cũng có một người chị là một bác sĩ y khoa.

He has one sister who is also a physician.

WikiMatrix

Ông là một bác sĩ y khoa chuyên nghiệp, tốt nghiệp Đại học Havana năm 1953.

He is a medical doctor by profession, graduating from the University of Havana in 1953.

WikiMatrix

Tôi từng biết một người cha luôn yêu cầu con trai mình trở thành một bác sĩ y khoa.

I once knew a father who pushed his son to become a medical doctor.

Literature

Theo người đứng đầu của Chương trình phòng chống HIV/AIDS, Ethiopia chỉ có 1 bác sĩ y khoa trên 100.000 người.

According to the head of the World Bank’s Global HIV/AIDS Program, in 2007 Ethiopia had only 1 medical doctor per 100,000 people.

WikiMatrix

Ông có bằng bác sĩ y khoa và phẫu thuật, Taipale đã từng làm bác sĩ tại một số bệnh viện.

A Doctor of Medicine and Surgery by education, Taipale has worked as a physician at several hospitals.

WikiMatrix

Uganda có ít nhất 8 trường y tế công lập và tư thục, tốt nghiệp gần 500 bác sĩ y khoa hàng năm.

Uganda has at least 8 public and private medical schools, graduating close to 500 medical doctors annually.

WikiMatrix

Diana Kanzira Atwine MBChB, MMed, thường được gọi là Atwiine, là một bác sĩ y khoa và công chức người Ugandan.

Diana Kanzira Atwine MBChB, MMed, also Atwiine, is a Ugandan medical doctor and civil servant.

WikiMatrix

Sau chiến tranh, vào mùa xuân năm 1919, Nielsen kết hôn với Carola von Pieverling, một bác sĩ y khoa người Đức.

After the war, in the spring of 1919, Nielsen married Carola von Pieverling, a German medical doctor.

WikiMatrix

Bước thứ 1, bác sĩ y khoa đi khảo sát trong 6 tháng những nguyên do của 9 mục tiêu chúng tôi nhắm đến.

First step, the medical doctor went away for about six months. And he worked on what were to become these nine health goals — what were we aiming at?

ted2019

William Byrd Powell (1799–1867), một bác sĩ y khoa và nhà sinh lý học, coi Atakapan là những kẻ ăn thịt người.

William Byrd Powell (1799–1867), a medical doctor and physiologist, regarded the Atakapan as cannibals.

WikiMatrix

Ông là con của một bác sĩ, và học y khoa ở Paris, tốt nghiệp bác sĩ y khoa vào năm 1826.

He was the son of a physician, and studied medicine in Paris, gaining his M.D. in 1826.

WikiMatrix

Trong phần tiếp vào năm 2007, Doctor đón bác sĩ y khoa Martha Jones (Freema Agyeman) làm bạn đồng hành mới của anh.

In the 2007 series, the Doctor takes on Martha Jones (Freema Agyeman) as his new companion.

WikiMatrix

Bà được đào tạo và thực hành như một bác sĩ y khoa trước khi tự biến mình thành một tác giả.

She trained and practised as a medical doctor before establishing herself as an author.

WikiMatrix

Nicolle học khoa sinh học rất sớm từ người cha Eugène Nicolle, một bác sĩ y khoa làm việc ở bệnh viện Rouen.

He learned about biology early from his father Eugène Nicolle, a doctor at a Rouen hospital.

WikiMatrix

Edna Andan sinh ra ở Hargeisa, British Somaliland ngày 8 tháng 9 năm 1937, là con gái của một bác sĩ y khoa người Somalia nổi tiếng.

Edna Adan was born in Hargeisa, British Somaliland on September 8, 1937, the daughter of a prominent Somali medical doctor.

WikiMatrix

Anh trai Joseph của tôi là một bác sĩ y khoa và hành nghề này trong nhiều năm ở khu vực Vịnh San Francisco.

My older brother, Joseph, is a medical doctor and practiced for many years in the San Francisco Bay area.

LDS

Lồng tiếng bởi: Kaida Yuko (tiếng Nhật), Abby Craden (tiếng Anh) Julia Silverstein là một bác sĩ y khoa làm việc cho Red Shield.

Voiced by: Yuko Kaida (Japanese); Abby Craden (English) Julia Silverstein is a medical doctor working for the Red Shield.

WikiMatrix

Rate this post