dự thi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thầy Wolf nói tôi không nên dự thi.

Wolf says I shouldn’t audition.

OpenSubtitles2018. v3

Hắn từng dự thi Olympic.

He’s in the Olympics.

OpenSubtitles2018. v3

Có tổng cộng 749 vận động viên dự thi tất cả 36 bộ môn thể thao.

A total of 749 athletes competed in all 36 sports during the games.

WikiMatrix

Cháu đến để nộp bài dự thi.

I’m here to win the $ 50.

OpenSubtitles2018. v3

Và tôi bắt đầu gợi chuyện với một số người dự thi.

And I started talking to a few of the competitors.

ted2019

Một năm sau, cô dự thi Hoa hậu Mexico Hoa Kỳ với tư cách là Hoa hậu Sinaloa.

A year later, she competed in Miss Mexico USA as Miss Sinaloa.

WikiMatrix

Bạn của Aynaw đã đăng ký cho cô tham dự thi Hoa hậu Israel.

Aynaw’s friend registered her for the Miss Israel competition.

WikiMatrix

Hai con đi với Cha để đem bò đực non của Carolyn đi dự thi.

The two of you were going with Dad to exhibit… Carolyn’s prize steer.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi tham dự thi bởi vì tôi cần thành tích học tập.

I must have passed it because they put me in third grade.

WikiMatrix

Nhấn vào đây để xem tất cả ảnh dự thi

Click here to view all submissions

worldbank.org

Đội hỗn hợp cũng được dự thi.

Cooperative missions are also planned.

WikiMatrix

Các tác phẩm dự thi phải được hoàn tất sau ngày 1 tháng Giêng năm 2006.

Entries must have been completed after January 1, 2006.

LDS

Chúng ta có thể gởi dự thi Liên hoan Thơ năm tới.

We can enter it in next year’s Poetic Festival.

OpenSubtitles2018. v3

Năm 2011, Anite dự thi vào ghế quốc hội của Đại diện Thanh niên cho miền Bắc Uganda.

In 2011, she contested for the parliamentary seat of Youth Representative for Northern Uganda.

WikiMatrix

Các Nghệ Sĩ được Mời Dự Thi

Artists Invited to Enter Competition

LDS

Santana sau đó dự thi Hoa hậu Cộng hòa Dominican 2005 và cũng đoạt danh hiệu Á hậu 1.

Santana then competed in Miss Dominican Republic 2005 and also placed as 1st runner-up.

WikiMatrix

Kết quả là cái tên “Nadeshiko Japan” được chọn từ 2.700 bản dự thi vào ngày 7 tháng 7 năm 2004.

“Nadeshiko Japan” was chosen from among about 2,700 entries and was announced on 7 July 2004.

WikiMatrix

Cô ấy sẽ dự thi ở khách sạn Ben Franklin.

She’s gonna be competing at the Ben Franklin Hotel.

OpenSubtitles2018. v3

Cô gái đó nên dự thi Olympic.

Girl should be in the fucking Olympics.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu như anh hiểu quy luật và muốn tiếp tục, hãy nhấn phím 1 để đăng ký dự thi.

If you understand the rules and wish to continue, please press one to register your entry.

OpenSubtitles2018. v3

(Tuổi tính từ ngày dự thi) Các tập 1, 2 và 3 là các tập casting.

Episodes 1, 2 and 3 were casting episodes .

WikiMatrix

Bây giờ ai sẽ là cặp đôi dự thi đầu tiên đây?

Now, who will be our first contestants?

OpenSubtitles2018. v3

Ước gì tay con gãy cho rồi, vậy con khỏi phải dự thi nữa!

I wish my hand had been broken, so that I don’t have to take it !

QED

Cô còn thí sinh dự thi trong show Reality Game trên Sky Vivo.

She was also a competitor in the reality show Reality Game on Sky Vivo .

WikiMatrix

Đi tham dự thi chạy Mayo với tớ đi.

I’m gonna need you to go on a Mayo run.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post