‘bạn đọc’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” bạn đọc “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ bạn đọc, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ bạn đọc trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Thư bạn đọc

2. Cùng bạn đọc

3. Bạn đọc thân mến:

4. 30 Thư bạn đọc

5. Mời bạn đọc bài tiếp theo.

6. • Cùng thảo luận điều bạn đọc

7. Tư liệu bạn đọc, đúng không?

8. Bạn là những gì bạn đọc. “

9. 10. (a) Bạn đọc Kinh Thánh khi nào?

10. Mời bạn đọc để xoa dịu nỗi đau.

11. Bạn đọc Kinh Thánh bao lâu một lần?

12. Khi bạn đọc, đèn bàn sẽ tỏa sáng hơn.

13. Nếu bạn đọc câu này, bạn sẽ bị mù.

14. Mời bạn đọc kỹ bài này và bài sau.

15. Điều này sẽ giúp bạn đọc có hiệu quả hơn.

16. Thư viện này phục vụ hơn 12 nghìn bạn đọc.

17. Thân gửi các bạn đọc yêu mến Đức Giê-hô-va:

18. Khi bạn đọc một câu chuyện hay, bạn cứ ngấu nghiến đọc.

19. Khuyến khích con phát biểu và cùng thảo luận điều bạn đọc.

20. Đôi lúc hãy ngừng lại để suy ngẫm những điều bạn đọc.

21. Mục tiêu chính là bạn đọc và những người làm ra nó.

22. Nhưng một vài người có lẽ không thích bạn đọc Kinh Thánh.

23. Việc suy ngẫm những gì bạn đọc cũng mang lại nhiều lợi ích.

24. Một số trẻ hay lăng xăng thích đứng dậy trong lúc bạn đọc .

25. Nếu trẻ thích bạn đọc sách, hãy ôm con trong lòng khi đọc .

26. Các anh em có thể mời một người bạn đọc Sách Mặc Môn.

27. Đức Chúa Trời muốn bạn đọc, tìm hiểu và yêu thích Kinh Thánh.

28. Bài văn của em mà các bạn đọc lúc nãy có đầy lỗi.

29. Nhiều hay ít, bạn đọc nó, bạn có thể theo đường dẫn, thế thôi.

30. Người có thẻ bạn đọc chỉ có thể đọc sách ngay tại phòng đọc.

31. Khi bạn đọc câu này, có hàng triệu người trẻ đang sử dụng mạng Internet.

32. Khi bạn đọc về ́em trong những vùng họ đang luôn luôn rất tôn giáo.

33. Việc bạn đọc sách mỏng này cho thấy có lẽ bạn nằm trong số họ.

34. Bạn sẽ không hối tiếc hoặc quên chuyến đi này.—Một bạn đọc kể lại.

35. (Tiếng cười) Ý tôi là, họ là người chung chung giống bạn đọc trên báo.

36. 9) Khi bạn đọc, hãy đọc một số các câu Kinh-thánh được đối chiếu.

37. Chúng tôi mời bạn đọc bài tới, “Khi nào sự sợ hãi sẽ chấm dứt?”

38. Trong các siêu nhân, cậu là người cho bạn đọc biết được nhiều điều nhất.

39. Một số tiểu mục nơi trang 31 khá hấp dẫn đối với bạn đọc trẻ.

40. Hãy dành thì giờ suy ngẫm điều bạn đọc để nó thấm sâu vào lòng.

41. Mỗi khi bạn đọc hay nói nó, bạn tạo ra một bản copy trong não bạn.

42. Và rồi bạn đọc báo vài tuần trước “oh, nhân tiện, 1/4 chúng đã chết.”

43. Chúng tôi mời bạn đọc bài kế tiếp: “Sắp đến lúc chẳng còn ai nghèo nữa!”

44. Bạn có lợi ích nào khi suy gẫm về những gì bạn đọc trong Kinh-thánh?

45. Đây là một nhân vật rất bí ẩn nhưng đặc sắc, làm bạn đọc phải suy ngẫm.

46. Những con chip này không bao giờ bể hay bị tương tự mà bạn đọc trên báo.

47. Những gì bạn đọc cho con cái nghe có thể giúp uốn nắn nhân cách của chúng

48. CÓ BAO giờ bạn đọc những hàng tin trang đầu của báo chí giống như thế chưa?

49. Câu vấn đáp chắc như đinh sẽ sưởi ấm lòng bạn. — Đọc Giê-rê-mi 31 : 18-20 .

50. Lần gần nhất bạn đọc báo với tiêu đề ” Cậu bé chết vì hen suyễn?” là khi nào?

Rate this post