Văn bản pháp luật là gì? Đặc điểm và phân loại văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật là gì? Đặc điểm và phân loại văn bản pháp luật hiện nay. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những nội dung liên quan đến văn bản pháp luật.

1. Văn bản pháp luật là gì

Có rất nhiều quan điểm lúc bấy giờ về khái niệm văn bản pháp luật, tuy nhiên hoàn toàn có thể định nghĩa văn bản pháp luật như sau : Văn bản pháp luật ( VBPL ) do những chủ thể có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức theo pháp luật lao lý, có nội dung là ý chí của nhà nước, mang tính bắt buộc và được bảo vệ bằng quyền lực tối cao của nhà nước .Văn bản pháp luật gồm có ba nhóm văn bản là văn bản quy phạm pháp luật, văn bản vận dụng pháp luật và văn bản hành chính. Mỗi nhóm trong mạng lưới hệ thống VBPL còn có một số ít nét đặc trưng về nội dung, đặc thù và vai trò trong quản trị nhà nước .

2. Đặc điểm của văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật có những đặc điểm cơ bản sau đây:

2.1. Văn bản pháp luật do những chủ thể có thẩm quyền ban hành

Ở Viêt Nam những chủ thể có thẩm quyền của cơ quan nhà nước gồm có : Các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp. Các cơ quan nhà nước chỉ được ban hành văn bản pháp luật trong khoanh vùng phạm vi, nghành nghề dịch vụ do mình quản trị mà pháp luật lao lý. Ngoài ra, pháp luật còn lao lý cho một số ít chủ thể khác cũng có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật như : Người đứng đầu những cơ quan nhà nước, thủ trưởng 1 số ít đơn vị chức năng thường trực những cơ quan nhà nước, …Những VBPL mà được ban hành bởi chủ thể không có thẩm quyền theo lao lý của pháp luật về thẩm quyền ban hành thì không có hiệu lực hiện hành pháp luật .

2.2. Văn bản pháp luật có hình thức do pháp luật lao lý

Hình thức văn bản pháp luật gồm có hai yếu tố cấu thành là tên gọi và thể thức của văn bản .– Về tên gọi : Hiện nay pháp luật lao lý rất nhiều loại văn bản pháp luật có tên gọi khác nhau như : Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị định, nghị quyết, thông tư, …– Về thể thức : VBPL là pháp luật cách trình diễn văn bản theo một khuôn mẫu, cấu trúc nhất định, tạo sự link ngặt nghèo giữa hình thức với nội dung và bảo vệ sự thống nhất trong hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống cơ quan nhà nước .

2.3. Văn bản pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục nhất định

– VBPL được ban hành theo thủ tục, trình tự theo pháp luật của pháp luật như Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật khiếu nại, tố cáo, … Với mỗi VBPL đơn cử thì có những pháp luật về thủ tục riêng nhưng nhìn chung đều gồm có những hoạt động giải trí mang tính trình độ, nhiệm vụ có vai trò trợ giúp cho người soạn thảo, tạo chính sách trong việc phối hợp, kiểm tra giám sát của những cơ quan có thẩm quyền so với việc ban hành VBPL .

2.4. Văn bản pháp luật tiềm ẩn ý chí của chủ thể

Nội dung của VBPL tiềm ẩn ý chí của chủ thể ban hành. Ý chí được bộc lộ qua hai hình thức đó là qua những quy phạm pháp luật thì gồm có cấm, được cho phép, bắt buộc hoặc qua những mệnh lệnh của chủ thể là người có thẩm quyền .

2.5. Văn bản pháp luật mang tính bắt buộc và được nhà nước bảo vệ thực thi

Nhà nước có thể áp dụng nhiều biện pháp khác nhau như: tuyên truyền, giáo dục hoặc cưỡng chế. Nếu các tổ chức, cá nhân có liên quan không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các nội dung của văn bản pháp luật thì phải chịu trách nhiệm pháp lý trước nhà nước.

3. Phân loại văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật gồm 03 nhóm như sau : Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản vận dụng pháp luật và văn bản hành chính .

3.1. Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục lao lý trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm ngoái .Văn bản quy phạm pháp luật có tiềm ẩn những quy phạm pháp luật được vận dụng nhiều lần trong thực tiễn, là cơ sở để ban hành ra những văn bản vận dụng pháp luật và văn bản hành chính .

Ví dụ: Hiến pháp, Luật, Bộ luật,…

Xem thêm : Điểm mới về mạng lưới hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

3.2. Văn bản vận dụng pháp luật

Văn bản vận dụng pháp luật là văn bản do những chủ thể có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục lao lý, có tiềm ẩn những mệnh lệnh riêng biệt, vận dụng một lần trong một trường hợp đơn cử .Khác với văn bản quy phạm pháp luật, văn bản vận dụng pháp luật tiềm ẩn quy tắc xử sự đơn cử, vận dụng cho một chủ thể xác lập và được abn hành trên cơ sở văn bản quy phạm pháp luật .

Ví dụ: Quyết định bổ nhiệm, quyết định khen thưởng,…

3.3. Văn bản hành chính

Văn bản hành chính là những văn bản được ban hành nhằm mục đích triểm khai triển khai văn bản pháp luật của cấp trên so với cấp dưới trong nghành quản trị hành chính nhà nước. Văn bản hành chính không lao lý đơn cử về tên gọi, thẩm quyền, nội dung .

Ví dụ: Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Trên đây là nội dung bài viết Văn bản pháp luật là gì? Đặc điểm và phân loại văn bản pháp luật. Hãy liên hệ với LawKey để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Rate this post