Chứng thực là gì? Giá trị pháp lý của văn bản chứng thực

Mọi người thường gọi chung chứng thực và công chứng đều là công chứng vì không biết rằng chúng khác nhau. Vậy chứng thực là gì và văn bản chứng thực có giá trị thế nào, cùng khám phá qua bài viết này .

Chứng thực là gì?  

Dưới góc nhìn ngôn từ, theo Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ, Nxb Thành Phố Đà Nẵng năm 1997, chứng thực được định nghĩa “ Nhận cho để làm vật chứng là đúng thực sự. Chứng thực lời khai. Xác nhận là đúng. Thực tiễn đã chứng thực điều đó ” .

Dưới khía cạnh pháp lý, chứng thực được hiểu là việc cơ quan có thẩm quyền xác nhận tính chính xác, hợp pháp của các giấy tờ, văn bản, chữ ký của các nhân, thông tin cá nhân để bảo vệ quyền và lợi ích của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong quan hệ dân sự, kinh tế, hành chính.

Cần lưu ý rằng hiện nay, chưa có bất cứ văn bản pháp luật nào quy định rõ ràng, bao quát khái niệm chứng thực mà chỉ có khái niệm chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng.
 

chứng thực là gì
Chứng thực là gì? Giá trị pháp lý của văn bản chứng thực (Ảnh minh họa)
 

Các loại chứng thực

Căn cứ theo nội dung chứng thực hoàn toàn có thể chia chứng thực thành 4 loại như sau theo Điều 2 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP :
1 – Cấp bản sao từ sổ gốc ( hay còn gọi là chứng thực bản sao từ sổ gốc ) là việc cơ quan, tổ chức triển khai đang quản trị sổ gốc, địa thế căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao. Bản sao từ sổ gốc phải có nội dung đúng với nội dung ghi trong sổ gốc .

2- Chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.

3 – Chứng thực chữ ký là việc cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền chứng thực chữ ký trong sách vở, văn bản là chữ ký của người nhu yếu chứng thực .

4- Chứng thực hợp đồng, giao dịch là việc cơ quan có thẩm quyền chứng thực về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.
 

Giá trị pháp lý của văn bản chứng thực

– Bản sao được cấp từ sổ gốc và bản sao được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong những sách vở .
– Chữ ký được chứng thực có giá trị chứng tỏ người nhu yếu chứng thực đã ký chữ ký đó và là địa thế căn cứ để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm của người ký sách vở, văn bản .

– Hợp đồng, giao dịch được chứng thực có giá trị chứng cứ chứng minh về thời gian, địa điểm các bên đã ký kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.

Như vậy, tùy từng văn bản chứng thực sẽ có giá trị pháp lý khác nhau .

>> 6 loại giấy tờ không được chứng thực bản sao từ bản chính

Hậu Nguyễn

Rate this post