[FA/F3: Tóm tắt kiến thức] Lesson 14 – Đối chiếu ngân hàng (Bank Reconciliation)

[ FA / F3 : Tóm tắt kỹ năng và kiến thức ] Lesson 14 – Đối chiếu ngân hàng nhà nước ( Bank Reconciliation )

Cách học bài Đối chiếu ngân hàng trong phạm vi môn học FA/F3 ACCA

I. Mục tiêu

 • Định nghĩa
 • Các lỗi dẫn đến sai lệch trong đối chiếu giữa ngân hàng và sổ sách kế toán

II. Nội dung

1. Định nghĩa

Đối chiếu ngân hàng nhà nước là so sánh giữa sổ tiền mặt và sao kê ngân hàng nhà nước của một doanh nghiệp .
Trong đó :

 • Sổ tiền mặt là ghi chép do doanh nghiệp chuẩn bị
 • Sao kê ngân hàng là ghi chép của ngân hàng về doanh nghiệp

Vì số dư trên sổ tiền mặt hoàn toàn có thể không bằng số dư trên báo cáo giải trình ngân hàng nhà nước. Vì thế so sánh ngân hàng nhà nước dùng để tìm ra sự chênh lệch giữa số dư trên sổ tiền và số dư trên báo cáo giải trình ngân hàng nhà nước .

2.     Các lỗi dẫn đến sai lệch giữa đối chiếu ngân hàng và sổ cái

 • Chênh lệch do sự khác biệt về thời gian (Timing difference): Các giao dịch được ghi chép trên sổ tiền mặt nhưng chưa được ghi nhận trên sao kê của ngân hàng
  Trong trường hợp này, không có khoản điều chỉnh nào được ghi vào sổ tiền và sao kê ngân hàng.
 • Do sai sót và lỗi của doanh nghiệp (Business’s errors and omissions):

Các giao dịch được ghi nhận chính xác trên sao kê ngân hàng nhưng thông tin giao dịch này không được ghi nhận trên sổ tiền. Các khoản này có thể là:

Trong những trường hợp này, kế toán cần thực thi những khoản kiểm soát và điều chỉnh trong sổ tiền .

 • Do lỗi của ngân hàng (Bank errors):

Ngân hàng ghi nhận xô lệch những khoản tiền nhận và tiền trả của những doanh nghiệp với nhau .

3. Các bước thực hiện đối chiếu (Bank reconciliation process)

– Quy trình phát hiện lỗi :

– Quy trình thực thi so sánh ngân hàng nhà nước :

 • Chuẩn bị sổ tiền đã chỉnh sửa
 • Chuẩn bị báo cáo đối chiếu ngân hàng

III. Bài tập

The bank statement on 31 October 20X7 showed an overdraft of $800. On reconciling the bank statement, it was discovered that a cheque drawn by your company for $80 had not been presented for payment, and that a cheque for $130 from a customer had been dishonoured on 30 October 20X7, but that this had not yet been notified to you by the bank.
What is the correct bank balance to be shown in the statement of financial position at 31 October 20X7?

Hướng dẫn giải:

Vậy :
Số dư đúng chuẩn trên thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước là USD 880

Rate this post