Bảo hiểm tài sản là gì? Đặc điểm, nguyên tắc và quy trình bồi thường • Hello Bacsi

Mời bạn cùng tìm hiểu và khám phá khám phá qua những thông tin được tổng hợp trong bài viết sau của Hello Bacsi !

Bảo hiểm tài sản là gì?

Cũng như những loại bảo hiểm khác, bảo hiểm tài sản giúp người mua khắc phục những thiệt hại khi xảy ra rủi ro đáng tiếc. Vì không phải khi nào cũng hoàn toàn có thể Phục hồi được tài sản về trạng thái khởi đầu, thứ mà bảo hiểm tài sản chăm sóc, chính là giá trị của tài sản. Như vậy, bảo hiểm tài sản là bảo hiểm cho giá trị của tài sản trong trường hợp xảy ra những rủi ro đáng tiếc gây hư hỏng, mất mát …, làm giảm hoặc mất giá trị của tài sản, gây ra thiệt hại cho người được bảo hiểm.

Bảo hiểm tài sản có thể kèm theo sản phẩm bổ trợ là bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho chủ tài sản trong trường hợp người thứ ba sử dụng tài sản đó gặp thiệt hại.

Đối tượng của bảo hiểm tài sản là gì?

Tất cả những gì chiếm hữu được đều hoàn toàn có thể là đối tượng người tiêu dùng của bảo hiểm tài sản. Tùy vào loại bảo hiểm đơn cử, đối tượng người tiêu dùng của bảo hiểm tài sản hoàn toàn có thể là :

  • Những vật hữu hình : nhà cửa, kho, xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện đi lại luân chuyển, những loại sản phẩm & hàng hóa, vật phẩm, súc vật, mùa màng …
  • Tiền và những loại sách vở có trị giá quy đổi được thành tiền
  • Quyền tài sản : quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất …

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản là gì?

Tùy vào mô hình và pháp luật của bảo hiểm, sẽ có những rủi ro đáng tiếc được bảo hiểm và những rủi ro đáng tiếc không được bảo hiểm. Cần quan tâm rằng bảo hiểm tài sản không bảo hiểm cho trường hợp giá trị tài sản bị giảm hoặc mất do hao mòn tự nhiên hoặc do thực chất vốn có của tài sản, trừ khi được thỏa thuận hợp tác đơn cử trong hợp đồng. Ví dụ về những rủi ro đáng tiếc làm tác động ảnh hưởng đến giá trị tài sản gồm :

  • Thiên tai : lũ lụt, động đất, sét đánh
  • Sự cố: hỏa hoạn, tràn nước, khói

  • Lỗi con người : gây rối, đình công, rơi vỡ
  • Tai nạn : va chạm với phương tiện đi lại luân chuyển, súc vật, máy bay rơi…

Trong trong thực tiễn, đặc thù của nhiều loại tài sản khiến việc liệt kê khá đầy đủ những trường hợp hoàn toàn có thể gây hư hỏng và cần được bảo hiểm trở nên không hài hòa và hợp lý, đôi lúc bất khả thi.

Xuất phát từ nhu cầu đó mà bảo hiểm mọi rủi ro tài sản ra đời. Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản là loại bảo hiểm chỉ loại trừ những rủi ro được nêu cụ thể trong hợp đồng. Điều đó có nghĩa là những rủi ro nào không được loại trừ đều sẽ được bảo hiểm.

Đây là loại bảo hiểm tổng lực, phân phối tốt hơn nhu yếu của nhiều người mua. Bảo hiểm mọi rủi ro đáng tiếc tài sản do đó có phí tương đối cao, với Xác Suất xảy ra của mỗi loại rủi ro đáng tiếc được xem xét kỹ.

Đặc điểm của hợp đồng bảo hiểm tài sản

bảo hiểm tài sản là gì

1. Hợp đồng bảo hiểm tài sản là một loại hợp đồng bồi thường

Với mục đích bồi thường, mệnh giá bảo hiểm không được vượt quá giá trị thị trường của tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng.

Để bảo vệ tiềm năng này, Luật Kinh doanh bảo hiểm pháp luật về 3 trường hợp định giá hợp đồng bảo hiểm như sau :

* Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị

Là khi mệnh giá bảo hiểm cao hơn giá trị thị trường của tài sản tại thời gian giao kết. Loại hợp đồng này không được pháp luật được cho phép. Trường hợp đã lỡ ký vì một nguyên do nào đó, công ty bảo hiểm cần định lại mệnh giá đúng với giá trị tài sản, tính lại mức phí bảo hiểm và trả phần phí đã đóng dôi ra cho bên mua. Khi xảy ra rủi ro đáng tiếc, chỉ bồi thường dựa trên giá trị đúng của tài sản lúc giao kết.

* Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị

Là khi mệnh giá bảo hiểm thấp hơn giá trị thị trường của tài sản tại thời gian giao kết. Như vậy, cách tính số tiền bồi thường khi xảy ra rủi ro đáng tiếc sẽ dựa trên ( giá trị thiệt hại trong thực tiễn ) x ( mệnh giá bảo hiểm ) / ( giá trị thị trường của tài sản lúc giao kết ) .

Rate this post