BCC và CC trong Email là gì? Khi nào bạn cần dùng đến nó???

Khi bạn sử dụng gmail để gửi email tất cả chúng ta sẽ thấy mục BCC và CC. Tuy nhiên, sẽ có trường hợp bạn không biết tính năng thật sự của hai mục này. Với những bạn tân sinh viên hẳn sẽ còn kinh ngạc với tính năng này. Để tương hỗ tốt cho việc học tập và gửi email của những bạn tân sinh viên. Việt Số Hóa sẽ giúp bạn làm rõ công dụng BCC và CC trải qua bài viết dưới đây .

1. Tìm hiểu về Cc và Bcc trong email

  • Cc (Carbon copy) có nghĩa là tạo ra các bản sao, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl+Shift+C để sử dụng tính năng này. Người ta thường sử dụng CC để gửi email cho nhiều người cùng lúc và những người này sẽ cùng xem được danh sách những người nhận được nội dung mail.
  • Còn Bcc (Blind carbon copy) là tạo ra các bản sao tạm, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl+Shift+B để sử dụng tính năng này. Thường thì Bcc là người gửi sẽ gửi bản sao email cho nhiều người nhận khác nhưng những người này không thể nhìn thấy danh sách của những người cùng được nhận email này.

Sự khác nhau giữa BCC và CC

Giống nhau

Cả hai công dụng BCC và CC trong gmail đều dùng để tạo những bản email copy. Và cùng lúc sẽ gửi được cho nhiều đối tượng người tiêu dùng và nhận được email cùng lúc .

Khác nhau

  • Tính năng của BCC sẽ là khi bạn gửi nội dung cho nhiều người cùng lúc nhưng người được gửi sẽ không thấy nhau. Bạn có thể dùng BCC khi cần bảo mật địa chỉ email của nhau.
  • Theo cách nói đơn giản, BCC hữu ích khi bạn muốn gửi các bản sao mail đến người khác. Nhưng bạn không muốn họ biết rằng bạn đã gửi cho ai khác thì sẽ dùng BCC.

Còn với CC :

  • Khi bạn dùng CC thì những người nhận email sẽ thấy những địa chỉ email của người được nhận cùng lúc. Bạn có thể dùng CC để gửi mail cho thành viên trong lớp học, nhóm học,… Mọi người sẽ nhìn thấy được ai đã được gửi mail. Có thể dễ dàng kiểm tra được có ai bị nhầm lẫn hay không không.
  • Với CC bạn sẽ không thể bảo mật danh tính, địa chỉ email của những người bạn đã gửi đi. Do đó, khi lựa chọn bạn cần xem cẩn thận hai tính năng để tránh nhầm lẫn.

Vừa rồi là hai tính năng BCC và CC trong gmail, thường thì tất cả chúng ta sẽ quên mất đi tính năng của cả hai hoặc nhầm lẫn. Qua bài viết này những bạn sẽ nắm được đúng mực hiệu quả của hai tính năng .

Rate this post