bệnh tim in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Có chừng 170 ca thí nghiệm phòng khám nghiên cứu vai trò của tế bào gốc trong bệnh tim.

There are 170 clinical trials investigating the role of stem cells in heart disease.

QED

bệnh tim, ung thư hay là tai nạn ôtô?

Heart disease, cancer, a car accident?

ted2019

Các bệnh tim mạch chiếm trên 25% tổng số trường hợp tử vong.

Cardiovascular diseases account for more than 25% of all deaths.

WikiMatrix

Những nghiên cứu trên tử thi cho thấy 80% người bệnh Alzheimer có bệnh tim mạch.

Some autopsy studies have shown that as many as 80 percent of people with Alzheimer’s also had cardiovascular disease.

ted2019

Chiếc xe lửa đó chính là bệnh tim của tôi.

My train was a heart attack .

QED

Bệnh tim giết chết con người, thường rất nhanh chóng.

Heart disease kills people, often very quickly.

QED

Ngày 19 tháng 8 năm 1905, Bouguereau qua đời tại La Rochelle ở tuổi 79 vì bệnh tim.

On 19 August 1905, aged 79, Bouguereau died in La Rochelle from heart disease.

WikiMatrix

Khi ngoài 60 tuổi, anh bắt đầu có những triệu chứng của bệnh tim.

In his early 60’s he began to have symptoms of a heart problem.

jw2019

Đó là thuốc trị bệnh tim.

Oh, that’s a heart medication.

OpenSubtitles2018. v3

Lên đến 90% bệnh tim mạch có thể phòng ngừa được nếu tránh được các yếu tố nguy cơ.

Up to 90% of cardiovascular disease may be preventable if established risk factors are avoided.

WikiMatrix

Bà được điều trị bệnh tim và được xuất viện từ ngày 3 tháng 7.

She was treated for a heart condition and released from the hospital on July 3.

WikiMatrix

Wun thì đang bệnh tim

And Wun has a heart problem.

OpenSubtitles2018. v3

Trong những ca hiếm, nó có thể là nguyên nhân gây bệnh tim mạch và thận.

In rare cases, it can cause cardiovascular or renal failure.

OpenSubtitles2018. v3

Ông có biết là ổng đã dùng thuốc gì cho bệnh tim của ổng không?

Do you know if he took any medication for his heart condition?

OpenSubtitles2018. v3

Mỡ bụng dư thừa là yếu tố rủi ro gây mắc bệnh tim .

Excess abdominal fat is a risk factor for heart disease .

EVBNews

Bà mất vào ngày 27 tháng 6 năm 2011, là nạn nhân của căn bệnh tim mạch.

She died on June 27, 2011, victim of cardiovascular disease.

WikiMatrix

Ông nhập viện vì bệnh tim và qua đời tại Thiên Tân vào năm 1937.

He was hospitalized for heart illness and died in Tianjin in 1937.

WikiMatrix

Mỗi năm, hàng triệu người chết vì bệnh tim, ung thư và những bệnh khác.

Each year millions of people die of heart ailments, cancer, and other diseases.

jw2019

Bệnh tim mạch

Cardiovascular disease

EVBNews

Cá làm giảm nguy cơ bị ung thư, bệnh tim và béo phì.

It can reduce our risks of cancer, heart disease and obesity.

ted2019

Walden bị bệnh tim.

Walden has a bad heart.

OpenSubtitles2018. v3

Thế mà vẫn còn có người chết về bệnh timbệnh ung thư.

Nevertheless, people are still dying from heart disease and cancer.

jw2019

Tế bào gốc niềm hy vọng cho người mắc bệnh tim

Stem cell hope for heart patients

EVBNews

Một đêm nọ, Richard, đứa con trai nhỏ của chúng tôi, bị bệnh tim thức giấc và khóc.

One night our little son Richard, who had a heart problem, awoke crying.

LDS

Tôi từng một lần chăm sóc một quý ông lớn tuổi bị bệnh tim rất nặng.

I had once cared for an elderly gentleman who was having a massive heart attack.

ted2019

Rate this post