Bid Bond là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Bid Bond
Tiếng Việt Trái phiếu thầu
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Bid Bond là gì?

Một trái phiếu thầu được phát hành như một phần của tiến trình đấu thầu phân phối của nhà thầu cho chủ dự án Bất Động Sản, để bảo vệ rằng nhà thầu trúng thầu sẽ thực thi hợp đồng theo những lao lý mà họ đấu thầu. Khoản tiền gửi hoàn toàn có thể bị tịch thu hàng loạt hoặc một phần nếu nhà thầu trúng thầu không triển khai hợp đồng hoặc cung ứng hiệu suất thiết yếu hoặc trái phiếu giao dịch thanh toán. Trái phiếu thầu bảo vệ và bảo vệ rằng nếu nhà thầu thành công xuất sắc, nhà thầu sẽ triển khai hợp đồng và cung ứng trái phiếu bảo vệ chắc như đinh .

 

 

  • Bid Bond là Trái phiếu thầu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Bid Bond nghĩa là Trái phiếu thầu.

Trái phiếu thầu giúp quy trình lựa chọn hợp đồng diễn ra một cách suôn sẻ. Không có những trái phiếu này, chủ dự án Bất Động Sản sẽ có rất ít cách để bảo vệ rằng nhà thầu họ chọn cho dự án Bất Động Sản hoàn toàn có thể triển khai xong việc làm một cách đúng chuẩn mà không gặp phải những yếu tố về dòng tiền. Bằng cách đưa ra trái phiếu thầu cho những giá thầu tương ứng, mỗi nhà thầu hoàn toàn có thể phân phối một sự bảo vệ khá đầy đủ với chủ sở hữu rằng dự án Bất Động Sản nằm trong năng lực của họ .

Definition: A bid bond is issued as part of a supply bidding process by the contractor to the project owner, to provide guarantee, that the winning bidder will undertake the contract under the terms at which they bid. The cash deposit is subject to full or partial forfeiture if the winning contractor fails to either execute the contract or provide the required performance and/or payment bonds. The bid bond assures and guarantees that should the bidder be successful, the bidder will execute the contract and provide the required surety bonds.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách những thuật ngữ tương quan Bid Bond

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Bid Bond là gì? (hay Trái phiếu thầu nghĩa là gì?) Định nghĩa Bid Bond là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bid Bond / Trái phiếu thầu. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Rate this post