Bộ Nội vụ (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt

Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Tổ chức chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính; Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Tổ chức hội và tổ chức phi Chính phủ Văn thư, lưu trữ nhà nước và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.[2]

Bộ Nội vụ lúc bấy giờ được xây dựng năm 2002 trên cơ sở đổi tên Ban Tổ chức – Cán bộ nhà nước. Ban Tổ chức – Cán bộ nhà nước là một cơ quan ngang bộ từ tháng 9-1992, do một Bộ trưởng, chuyên trách công tác làm việc Tổ chức và cán bộ của Hội đồng Bộ trưởng đứng đầu. Từ năm 1973 – 1990 có tên là Ban Tổ chức của nhà nước, từ 1990 – 1992 đổi tên là Ban Tổ chức – Cán bộ của nhà nước. [ 3 ]

Bộ Nội vụ cũ ( 1945 – 1998 )[sửa|sửa mã nguồn]

Bộ Nội vụ là một trong 13 bộ đầu tiên trong chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập ngày 28-8-1945 và ra mắt ngày 2-9-1945. Khi đó lực lượng công an cũng nằm trong bộ này. Năm 1953, Bộ Công an ra đời, tách khỏi Bộ Nội vụ.

Tháng 4 năm 1959, Bộ Thương binh – Cựu binh giải thể, toàn bộ công tác thương binh liệt sĩ được chuyển giao cho Bộ Nội vụ phụ trách. Ngày 20 tháng 3 năm 1965, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 36/CP thành lập Vụ số 8 trực thuộc Bộ Nội vụ để thống nhất quản lý các chính sách, chế độ đối với gia đình những cán bộ đi “công tác đặc biệt”; quản lý trại nhi đồng đặc biệt; đón tiếp, bố trí công việc cho đồng bào miền Nam ra Bắc; quản lý mồ mả, hồ sơ, di sản của công nhân viên chức và đồng bào miền Nam chết ở miền Bắc. Ngày 16 tháng 8 năm 1967, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 129/CP thành lập Vụ Hưu trí thuộc Bộ Nội vụ.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa V, ngày 8 tháng 7 năm 1975 Ủy ban thường vụ Quốc hội ra Quyết định số 160/QH – HC hợp nhất Bộ Công an và một số bộ phận của Bộ Nội vụ thành một bộ mới, lấy tên là Bộ Nội vụ với chức năng của Bộ Công an. Còn bộ phận làm công tác thương binh liệt sĩ của Bộ Nội vụ cũ chuyển sang Bộ Thương binh và Xã hội vừa được thành lập.[4]

Bộ Nội vụ này đến tháng 5-1998 thì đổi tên là Bộ Công an. Đến đây không còn tên gọi Bộ Nội vụ nữa. Thay vào đó là Ban Tổ chức Cán bộ của Chính phủ được thành lập thay thế.

Ban Tổ chức của nhà nước ( 1973 – 1990 ), Ban Tổ chức – Cán bộ của nhà nước ( 1990 – 1992 ), Ban Tổ chức – Cán bộ nhà nước ( 1992 – 2002 )[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 20/2/1973, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định số 29/CP về việc thành lập Ban Tổ chức của Chính phủ.[5]

Tháng 6/1975, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá V, Quốc hội quyết định hợp nhất hai Bộ Công an và Bộ Nội vụ, lấy tên là Bộ Nội vụ. Là một Bộ mới nhưng Bộ Nội vụ chỉ làm nhiệm vụ cảnh sát, an ninh quốc gia và phòng cháy, chữa cháy. Các chức năng về công tác thương binh – xã hội do Bộ Thương binh – Xã hội đảm nhận. Công tác về Việt kiều, tôn giáo, đào tạo và bồi dưỡng viên chức, lưu trữ, văn thư và tổ chức được giao về một số cơ quan trực thuộc Chính phủ.

Từ năm 1980, do nhu yếu trách nhiệm công tác làm việc, Ban Tổ chức của nhà nước đã được tách biên chế và ngân sách ra khỏi Văn phòng nhà nước, là cơ quan thường trực nhà nước, hoạt động giải trí độc lập, có trụ sở tại 103A Quán Thánh. Đầu năm 1990, được phép của quản trị Hội đồng Bộ trưởng, trụ sở của Ban Tổ chức của nhà nước được chuyển từ 103A Quán Thánh về 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm .

Ngày 7/5/1990, Hội đồng Bộ trưởng ra Nghị định số 135/HĐBT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Tổ chức – Cán bộ của Chính phủ là cơ quan trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng, có nhiệm vụ: xây dựng các đề án để Hội đồng Bộ trưởng xem xét và trình Quốc hội, Hội đồng nhà nước quyết định cơ cấu tổ chức của Hội đồng Bộ trưởng và hệ thống tổ chức chính quyền các cấp; xây dựng các quy chế về thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng, trình Hội đồng Bộ trưởng ban hành các chức danh, tiêu chuẩn viên chức nhà nước; quy định việc thành lập hội; chỉ đạo bầu cử hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân các cấp; phân vạch địa giới hành chính các cấp; xây dựng kế hoạch, quy chế về công tác cán bộ thuộc cơ quan hành chính nhà nước.[6]

Ngày 30/9/1992, Nghị quyết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá IX đã quyết định Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ là cơ quan ngang Bộ.

Ngày 17/4/2002, Thủ tướng nhà nước ban hành Quyết định số 279 / QĐ-TTg lấy ngày 28 tháng 8 hàng năm làm ” Ngày truyền thống cuội nguồn của ngành Tổ chức nhà nước ” ghi nhận những góp phần to lớn của ngành Tổ chức nhà nước so với Tổ quốc và dân tộc bản địa .

Bộ Nội vụ ( 2002 – nay )[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 5 tháng 8 năm 2002, Quốc hội ra Nghị quyết số 02/2002/QH11 về việc quy định danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ. Theo đó, Bộ Nội vụ mới được thành lập trên cơ sở đổi tên từ Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và tồn tại song song với Bộ Công an.[7]

Ngày 9 tháng 5 năm 2003, Thủ tướng nhà nước ký Nghị định số 45/2003 / NĐ-CP, Quy định công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Nội vụ

Chức năng trách nhiệm[sửa|sửa mã nguồn]

Bộ Nội vụ triển khai những trách nhiệm, quyền hạn theo pháp luật tại Nghị định số 123 / năm nay / NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm năm nay của nhà nước lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của bộ, cơ quan ngang bộ và những trách nhiệm, quyền hạn đơn cử sau đây :1. Trình nhà nước dự án Bất Động Sản luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án Bất Động Sản pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị định của nhà nước, dự thảo nghị quyết liên tịch giữa nhà nước với Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo chương trình, kế hoạch thiết kế xây dựng pháp lý hàng năm của bộ đã được phê duyệt và những dự án Bất Động Sản, đề án, chương trình, nghị quyết theo sự phân công của nhà nước, Thủ tướng nhà nước ; trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng dài hạn, trung hạn, hàng năm và những dự án Bất Động Sản, khu công trình quan trọng quốc gia thuộc ngành, nghành do Bộ Nội vụ quản trị .2. Trình Thủ tướng nhà nước dự thảo quyết định hành động, thông tư và những văn bản khác thuộc ngành nghành nghề dịch vụ do Bộ Nội vụ quản trị hoặc theo phân công .3. Ban hành thông tư, quyết định hành động, thông tư và những văn bản khác thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của bộ ; hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai những văn bản đó .4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai triển khai những văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng dài hạn, năm năm, hàng năm và những đề án, dự án Bất Động Sản, khu công trình quan trọng vương quốc đã được phát hành hoặc phê duyệt thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của bộ ; thông tin, tuyên truyền, phổ cập, giáo dục pháp lý thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của bộ .5. Về tổ chức triển khai hành chính, sự nghiệp nhà nước :a ) Trình nhà nước đề án cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của nhà nước theo nhiệm kỳ Quốc hội ; đề án, dự thảo nghị định của nhà nước về xây dựng mới, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước ; dự thảo nghị định pháp luật tổ chức triển khai những cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân ; dự thảo nghị định pháp luật việc phân cấp quản trị tổ chức triển khai cỗ máy hành chính, sự nghiệp nhà nước ;b ) Thẩm định những dự thảo nghị định của nhà nước pháp luật tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước ; thẩm định và đánh giá đề án xây dựng, sáp nhập, giải thể, tổ chức triển khai lại tổng cục và tương tự, vụ, cục và tương tự do bộ, cơ quan ngang bộ trình nhà nước ; thẩm định và đánh giá dự thảo quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của tổng cục và tương tự thuộc bộ, cơ quan ngang bộ ; thẩm định và đánh giá đề án và dự thảo quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước về việc xây dựng, sáp nhập, giải thể, tổ chức triển khai lại những tổ chức triển khai hành chính, sự nghiệp nhà nước và những tổ chức triển khai tư vấn, phối hợp liên ngành do những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW ( gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ) trình Thủ tướng nhà nước ;c ) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng nhà nước và những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước thanh tra rà soát lại lần cuối những dự thảo nghị định của nhà nước lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước trước khi trình Thủ tướng nhà nước ký, phát hành ;d ) Hướng dẫn tiêu chuẩn chung để triển khai phân loại, xếp hạng những tổ chức triển khai hành chính, tổ chức triển khai sự nghiệp nhà nước theo lao lý của pháp lý ;đ ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thanh tra rà soát tính năng, trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước ; tổng hợp, báo cáo giải trình nhà nước quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước .6. Về chính quyền sở tại địa phương :a ) Trình nhà nước để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội phát hành văn bản lao lý về tiêu chuẩn của đơn vị chức năng hành chính và phân loại đơn vị chức năng hành chính ; về xây dựng, giải thể, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới, đặt tên, đổi tên đơn vị chức năng hành chính và xử lý tranh chấp địa giới đơn vị chức năng hành chính ;b ) Thẩm định, trình Thủ tướng nhà nước hồ sơ phê chuẩn tác dụng bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm quản trị, Phó quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ; đề xuất điều động, không bổ nhiệm quản trị, Phó quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và giao quyền quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ;c ) Giúp nhà nước, Thủ tướng nhà nước hướng dẫn, kiểm tra hoạt động giải trí của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật của pháp lý ; tham gia những phiên họp định kỳ của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, khi thiết yếu tham gia những cuộc họp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bàn về nghành nghề dịch vụ kiến thiết xây dựng chính quyền sở tại địa phương và quản trị địa giới đơn vị chức năng hành chính hoặc chương trình thao tác toàn khóa, hàng năm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ;d ) Tham mưu giúp nhà nước, Thủ tướng nhà nước thực thi việc chỉ huy những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân những cấp thực thi công tác làm việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp ; kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân những cấp triển khai những lao lý của pháp lý về bầu cử, những văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử vương quốc và của những cơ quan TW, định kỳ báo cáo giải trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước theo quá trình triển khai công tác làm việc bầu cử ;đ ) Tham mưu giúp nhà nước, Thủ tướng nhà nước trong việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân những cấp về phương pháp tổ chức triển khai và hoạt động giải trí, việc thực thi những trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban nhân dân những cấp theo lao lý của Luật tổ chức triển khai chính quyền sở tại địa phương và những văn bản quy phạm pháp luật có tương quan ;e ) Trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước phát hành hoặc phát hành theo thẩm quyền văn bản pháp luật về số lượng, chính sách, chủ trương so với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động giải trí không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố ; hướng dẫn tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của thôn, tổ dân phố ;g ) Trình Thủ tướng nhà nước phát hành văn bản lao lý về tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo, tiến trình thủ tục công nhận xã hòn đảo, xã bảo đảm an toàn khu, vùng bảo đảm an toàn khu ; đánh giá và thẩm định, trình Thủ tướng nhà nước công nhận xã hòn đảo, xã bảo đảm an toàn khu, vùng bảo đảm an toàn khu ;h ) Thống kê số lượng, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp ; thành viên Ủy ban nhân dân những cấp và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động giải trí không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố ; số lượng và hiệu quả phân loại đơn vị chức năng hành chính những cấp .7. Về địa giới hành chính và phân loại đơn vị chức năng hành chính :a ) Thẩm định, trình nhà nước để nhà nước trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội những đề án về xây dựng, giải thể, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành chính, đặt tên, đổi tên và việc xử lý tranh chấp địa giới đơn vị chức năng hành chính những cấp ;b ) Trình Thủ tướng nhà nước quyết định hành động xây dựng hội đồng thẩm định và đánh giá đề án xây dựng, giải thể, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành chính cấp tỉnh ; chủ trì, phối hợp với những bộ, cơ quan TW tương quan tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá đề án xây dựng, giải thể, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành chính cấp huyện, cấp xã ; chủ trì tổ chức triển khai khảo sát để phục vụ việc đánh giá và thẩm định đề án xây dựng, giải thể, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành chính ;c ) Trình Thủ tướng nhà nước phân loại đơn vị chức năng hành chính cấp tỉnh ;d ) Quyết định phân loại đơn vị chức năng hành chính cấp huyện ; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân loại đơn vị chức năng hành chính cấp xã ;đ ) Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Nội vụ trong việc thực thi những lao lý của pháp lý về xây dựng, giải thể, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành chính ; đặt tên, đổi tên và xử lý tranh chấp địa giới đơn vị chức năng hành chính ; việc phân loại đơn vị chức năng hành chính ;e ) Trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước phát hành hoặc phát hành theo thẩm quyền văn bản lao lý về hồ sơ, thủ tục và cơ sở tài liệu về quản trị hồ sơ địa giới đơn vị chức năng hành chính những cấp .8. Về quản trị biên chế, tinh giản biên chế :a ) Trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt tổng biên chế công chức, biên chế công chức dự trữ, biên chế công chức thao tác ở quốc tế của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, tổ chức triển khai do nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng mà không phải là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và những tỉnh, thành phố thường trực TW ;b ) Thẩm định, trình Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ biên chế công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, tổ chức triển khai do nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng mà không phải là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong khoanh vùng phạm vi biên chế công chức dự trữ được Thủ tướng nhà nước phê duyệt hàng năm ;c ) Quyết định giao biên chế công chức so với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, tổ chức triển khai do nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng mà không phải là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và những tỉnh, thành phố thường trực TW sau khi được Thủ tướng nhà nước phê duyệt ;d ) Quyết định giao biên chế công chức thao tác ở quốc tế so với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước sau khi được Thủ tướng nhà nước phê duyệt ;đ ) Quyết định giao biên chế so với những Hội có đặc thù đặc trưng hoạt động giải trí trong khoanh vùng phạm vi cả nước sau khi Thủ tướng nhà nước phê duyệt ;e ) Quyết định kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ biên chế công chức so với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, tổ chức triển khai do nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng mà không phải là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi được Thủ tướng nhà nước quyết định hành động ;g ) Quyết định tổng số lượng người thao tác trong những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tự bảo vệ một phần chi liên tục và đơn vị chức năng sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo vệ chi tiếp tục của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, tổ chức triển khai do nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng mà không phải là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ;h ) Thẩm định tổng số lượng người thao tác trong những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tự bảo vệ một phần chi liên tục và đơn vị chức năng sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo vệ chi tiếp tục của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ;i ) Thẩm tra đối tượng người dùng tinh giản biên chế của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, tổ chức triển khai do nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng mà không phải là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ;k ) Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai quản trị, sử dụng biên chế công chức, số lượng người thao tác trong những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, tổ chức triển khai do nhà nước, Thủ tướng nhà nước xây dựng mà không phải là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ;l ) Tổng hợp, thống kê biên chế công chức, số lượng người thao tác trong những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế của những cơ quan nhà nước và những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trong khoanh vùng phạm vi cả nước, báo cáo giải trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước và cơ quan có thẩm quyền .9. Về cán bộ, công chức, viên chức nhà nước :a ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực thi quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức chỉ huy, quản trị của những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước ; tổng hợp, báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước về quy hoạch cán bộ, công chức viên chức và những chức vụ chỉ huy, quản trị khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng nhà nước ; hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai quy hoạch, kế hoạch, chương trình thiết kế xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ;b ) Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai những pháp luật của nhà nước, Thủ tướng nhà nước về : Tuyển dụng, sử dụng, chỉ định ngạch, chuyển ngạch, nâng ngạch, đổi khác chức vụ nghề nghiệp, nhìn nhận, chỉ định, chỉ định lại điều động, luân chuyển, biệt phái, xin thôi giữ chức vụ, từ chức, không bổ nhiệm kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu, đạo đức, văn hóa truyền thống tiếp xúc của cán bộ, công chức, viên chức và những nội dung quản trị khác so với cán bộ, công chức, viên chức theo pháp luật của pháp lý ; bảo vệ nguyên tắc bình đẳng giới theo lao lý của pháp lý ;c ) Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai những lao lý của nhà nước về chức vụ, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức chỉ huy, quản trị từ cấp phó trưởng phòng và tương tự đến thứ trưởng và tương tự của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước ; từ cấp phó trưởng phòng và tương tự thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đến giám đốc sở và tương tự thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ;d ) Quy định mã số ngạch công chức, mã số chức vụ nghề nghiệp viên chức ; lao lý cơ cấu tổ chức ngạch công chức, cơ cấu tổ chức viên chức theo chức vụ nghề nghiệp ; pháp luật tiêu chuẩn trình độ, nhiệm vụ những ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thuộc nghành được giao quản trị ; pháp luật về công tác làm việc quản trị hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, về số hiệu, thẻ, chính sách đeo thẻ của công chức, viên chức, về phục trang so với cán bộ, công chức ;đ ) Cho quan điểm thống nhất để những bộ, cơ quan ngang bộ phát hành pháp luật về tiêu chuẩn trình độ, nhiệm vụ những ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thuộc nghành nghề dịch vụ được giao quản trị ;e ) Chủ trì tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên và tương tự lên ngạch nhân viên chính và tương tự, từ ngạch nhân viên chính và tương tự lên ngạch nhân viên hạng sang và tương tự trong những cơ quan nhà nước, những đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước ; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương Đảng tổ chức triển khai thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên và tương tự lên ngạch nhân viên chính và tương tự ; từ ngạch nhân viên chính và tương tự lên ngạch nhân viên hạng sang và tương tự trong những cơ quan, đơn vị chức năng sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ; phối hợp với những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp của viên chức ; quyết định hành động chỉ định ngạch nhân viên hạng sang, chức vụ nghề nghiệp tương tự ngạch nhân viên hạng sang theo thẩm quyền ; kiểm tra, giám sát việc nâng ngạch công chức và biến hóa chức vụ nghề nghiệp của viên chức ;g ) Thẩm định về tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo, quá trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự so với những chức vụ cán bộ, công chức, viên chức và những chức vụ chỉ huy, quản trị khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng nhà nước quyết định hành động phê chuẩn theo pháp luật của pháp lý ;h ) Tổ chức thực thi chủ trương so với cán bộ hạng sang theo phân công và phân cấp ;i ) Xây dựng và quản trị tài liệu vương quốc về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước ; tổ chức triển khai quản trị hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp ;k ) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức triển khai triển khai pháp luật của nhà nước về quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ, tỷ suất nữ để chỉ định những chức vụ trong những cơ quan nhà nước ; tích lũy, tổng hợp những chỉ tiêu thống kê vương quốc về công tác làm việc cán bộ nữ .10. Về công tác làm việc huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức :a ) Tổng hợp, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai đề án, chương trình, kế hoạch giảng dạy, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở trong nước và ở quốc tế, cán bộ, công chức cấp xã và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp ;b ) Hướng dẫn những lao lý của nhà nước về tổ chức triển khai của cơ sở đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ, công chức của những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ;c ) Thống nhất quản trị chương trình tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quản trị nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức ; chương trình tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quản trị nhà nước trước khi chỉ định chức vụ chỉ huy, quản trị ; chương trình tu dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp và cán bộ, công chức cấp xã. Thẩm định chương trình tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức ;d ) Tổ chức giảng dạy, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức quản trị nhà nước so với cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ ; chủ trì huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức quản trị nhà nước so với đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp và cán bộ, công chức cấp xã ;đ ) Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt ; tổng hợp và báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước tác dụng huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ;e ) Xây dựng, phát hành, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức triển khai thực thi quy hoạch nhân lực ngành Nội vụ ; huấn luyện và đào tạo nguồn nhân lực ĐH, sau đại học những nghành do Bộ Nội vụ quản trị ;g ) Bồi dưỡng công chức theo tiêu chuẩn ngạch nhân viên hạng sang và tương tự trong những cơ quan của Đảng, Nhà nước và tổ chức triển khai sự nghiệp công lập trong mạng lưới hệ thống chính trị và doanh nghiệp ; tu dưỡng công chức, viên chức trước khi chỉ định giữ chức vụ chỉ huy, quản trị theo thẩm quyền ;h ) Đào tạo, tu dưỡng giảng viên, nghiên cứu viên và những đối tượng người tiêu dùng khác về những chuyên ngành hành chính và quản trị nhà nước ;i ) Đào tạo, tu dưỡng trình độ, nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức về những chuyên ngành, nghành nghề dịch vụ công tác làm việc thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ Nội vụ .11. Về chủ trương tiền lương :a ) Hướng dẫn triển khai pháp luật của nhà nước, Thủ tướng nhà nước về : Chính sách, chính sách tiền lương ( tiền lương tối thiểu ; bảng lương ; ngạch, bậc lương ; chính sách phụ cấp ; quản trị tiền lương và thu nhập ) ; những chủ trương, chính sách khác so với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước từ TW đến cấp xã ; tiền lương lực lượng vũ trang và lao động hợp đồng trong những cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai sự nghiệp nhà nước ;

b) Hướng dẫn việc xếp ngạch, bậc lương đối với viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước, người làm việc trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu, trừ hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ) khi được điều động, tiếp nhận, tuyển dụng vào làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước;

c ) Hướng dẫn, kiểm tra : Việc triển khai chủ trương, chính sách tiền lương, phụ cấp, sinh hoạt phí và tiền thưởng so với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, lực lượng vũ trang và lao động hợp đồng trong những cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước ; việc nâng bậc lương so với cán bộ, công chức, viên chức theo lao lý của pháp lý ; việc xếp thông số lương khi chỉ định ngạch công chức và chức vụ nghề nghiệp viên chức ;d ) Có quan điểm về nội dung tương quan đến tiền lương, phụ cấp, những khoản chi có đặc thù lương tại những dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Nghị định của nhà nước, Quyết định của Thủ tướng nhà nước về chính sách kinh tế tài chính đặc trưng của những cơ quan, đơn vị chức năng để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động ;đ ) Làm thường trực Ban Chỉ đạo nghiên cứu và điều tra và thực thi cải cách chủ trương tiền lương nhà nước .12. Về tổ chức triển khai hội và những tổ chức triển khai phi chính phủ :a ) Giúp nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về hội, quỹ xã hội quỹ từ thiện, tổ chức triển khai phi chính phủ trong nước và hoạt động giải trí chữ thập đỏ theo lao lý của pháp lý ;b ) Hướng dẫn thực thi những lao lý của nhà nước về : Trình tự, thủ tục xây dựng ; chia, tách ; sáp nhập ; hợp nhất ; giải thể ; phê duyệt điều lệ, cấp giấy phép so với hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức triển khai phi chính phủ trong nước ;c ) Quyết định việc : Cho phép xây dựng ; chia, tách ; sáp nhập, hợp nhất ; giải thể ; phê duyệt điều lệ, cấp giấy phép so với hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức triển khai phi chính phủ có khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí toàn nước hoặc liên tỉnh theo pháp luật của pháp lý ;d ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực thi những pháp luật của pháp lý về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức triển khai phi chính phủ ; việc triển khai điều lệ so với hội, tổ chức triển khai phi chính phủ theo pháp luật của pháp lý ;đ ) Xây dựng và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành hoặc phát hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động giải trí chữ thập đỏ. Thực hiện công tác làm việc thống kê, báo cáo giải trình về hoạt động giải trí chữ thập đỏ ;e ) Tham gia quản trị nhà nước so với tổ chức triển khai phi chính phủ quốc tế ;g ) Tổng kết, sơ kết, báo cáo giải trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước tình hình quản trị hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức triển khai phi chính phủ trong nước .13. Về thi đua, khen thưởng :a ) Hướng dẫn việc thực thi pháp luật của Nhà nước và nhà nước về tổ chức triển khai thi đua, thương hiệu và tiêu chuẩn thương hiệu thi đua ; hình thức, đối tượng người tiêu dùng, tiêu chuẩn khen thưởng ; thẩm quyền quyết định hành động, trao tặng, thủ tục, hồ sơ đề xuất khen thưởng ; quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của cá thể, tập thể được khen thưởng ; giải quyết và xử lý vi phạm ;b ) Tổ chức, hướng dẫn tiến hành triển khai những trào lưu thi đua, chủ trương khen thưởng của Đảng và Nhà nước ; hướng dẫn nhiệm vụ trình độ về thi đua, khen thưởng so với những ngành, những cấp ;c ) Thẩm định hồ sơ ý kiến đề nghị khen thưởng do những cơ quan, tổ chức triển khai trình Thủ tướng nhà nước quyết định hành động hoặc để Thủ tướng nhà nước trình quản trị nước quyết định hành động khen thưởng theo lao lý của pháp lý ;d ) Quy định việc hủy quyết định hành động khen thưởng, tịch thu, cấp, đổi hiện vật khen thưởng theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng hiện vật kèm theo những hình thức khen thưởng của quản trị nước, nhà nước, Thủ tướng nhà nước ;đ ) Vận động những nguồn hỗ trợ vốn và quản trị, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng Trung ương ; chỉ huy, hướng dẫn, kiểm tra việc quản trị quỹ thi đua, khen thưởng ở những cấp, những ngành ;e ) Hướng dẫn nhiệm vụ trình độ so với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác làm việc thi đua, khen thưởng ;g ) Sơ kết, tổng kết, tặng thưởng những hình thức khen thưởng ; nhìn nhận hiệu suất cao công tác làm việc thi đua, khen thưởng ;h ) Làm trách nhiệm thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương .14. Về công tác làm việc quản trị nhà nước về tôn giáo :a ) Ban hành theo thẩm quyền hoặc chủ trì, phối hợp với những bộ, ngành, cơ quan Trung ương của những tổ chức triển khai chính trị – xã hội và những tổ chức triển khai khác tương quan trong việc tham mưu trình cấp có thẩm quyền phát hành và tổ chức triển khai thực thi chủ trương, pháp lý về tôn giáo và công tác làm việc quản trị nhà nước về tôn giáo ;b ) Hướng dẫn nhiệm vụ trình độ về công tác làm việc quản trị nhà nước về tôn giáo so với những ngành, những cấp tương quan và những địa phương ;c ) Thống nhất quản trị về xuất bản những ấn phẩm, sách kinh, tác phẩm, giáo trình giảng dạy, văn hóa truyền thống phẩm thuần túy tôn giáo của những tổ chức triển khai tôn giáo được Nhà nước được cho phép hoạt động giải trí ;d ) Hướng dẫn những tổ chức triển khai tôn giáo hoạt động giải trí theo đúng pháp luật của pháp lý ;đ ) Thực hiện và hướng dẫn những tổ chức triển khai tôn giáo, Fan Hâm mộ, nhà tu hành, chức sắc tôn giáo về hợp tác quốc tế trong nghành nghề dịch vụ tôn giáo theo lao lý của pháp lý ; làm đầu mối liên hệ với những tổ chức triển khai tôn giáo trong nước và quốc tế ;e ) Khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng và vận dụng chủ trương đãi ngộ so với những tổ chức triển khai tôn giáo, cá thể tham gia hoạt động giải trí tôn giáo .15. Về công tác làm việc văn thư, tàng trữ nhà nước :a ) Xây dựng những đề án, dự án Bất Động Sản về công tác làm việc văn thư, sưu tầm, tích lũy, chỉnh lý, bảo vệ, dữ gìn và bảo vệ, bảo hiểm, sử dụng tài liệu tàng trữ và tổ chức triển khai thực thi sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt ;b ) Hướng dẫn, kiểm tra những cơ quan nhà nước triển khai những lao lý về quản trị nhà nước công tác làm việc văn thư, gồm có những việc làm về soạn thảo, phát hành văn bản ; quản trị văn bản, văn bản điện tử và tài liệu khác hình thành trong quy trình hoạt động giải trí của những cơ quan, tổ chức triển khai ; quản trị và sử dụng con dấu trong công tác làm việc văn thư ;c ) Hướng dẫn, kiểm tra những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể thực thi những pháp luật về quản trị nhà nước công tác làm việc tàng trữ ;d ) Thực hiện những hoạt động giải trí nhiệm vụ về sưu tầm, tích lũy, bổ trợ, chỉnh lý, xác lập giá trị tài liệu, bảo vệ, dữ gìn và bảo vệ, bảo hiểm tài liệu tàng trữ triển khai giải mật, công bố, ra mắt và tổ chức triển khai Giao hàng sử dụng tài liệu tàng trữ tại những Trung tâm Lưu trữ vương quốc ;đ ) Thống nhất quản trị về thống kê văn thư, tàng trữ trên khoanh vùng phạm vi cả nước ;e ) Lưu trữ tài liệu tàng trữ điện tử của những cơ quan nhà nước thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ vương quốc theo pháp luật của pháp lý ;g ) Tổ chức kiểm tra và cấp Giấy Chứng nhận hiệu quả kiểm tra nhiệm vụ tàng trữ ; quản trị, phát hành phôi chứng từ hành nghề tàng trữ và hướng dẫn, kiểm tra việc quản trị hoạt động giải trí dịch vụ tàng trữ ; thống kê, tổng hợp tình hình cấp chứng từ hành nghề tàng trữ trong khoanh vùng phạm vi cả nước .16. Về cải cách hành chính nhà nước :a ) Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án chung về cải cách hành chính nhà nước trong từng tiến trình để trình cấp có thẩm quyền quyết định hành động ; làm thường trực công tác làm việc cải cách hành chính của nhà nước ;b ) Tham mưu, đề xuất kiến nghị những chủ trương, chủ trương và giải pháp tăng cường cải cách hành chính nhà nước trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước quyết định hành động ;c ) Chủ trì tiến hành những nội dung cải cách tổ chức triển khai cỗ máy hành chính, cải cách công vụ, công chức ;d ) Hướng dẫn, kiểm tra những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thiết kế xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính và dự trù ngân sách hàng năm ;đ ) Thẩm tra những trách nhiệm trong dự trù ngân sách hàng năm về cải cách hành chính của những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tiềm năng, nội dung để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt chung trong dự trù ngân sách nhà nước hàng năm của những cơ quan ;e ) Thẩm định những đề án thử nghiệm cải cách hành chính do những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thiết kế xây dựng, trình Thủ tướng nhà nước ;g ) Hướng dẫn những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiến thiết xây dựng báo cáo giải trình cải cách hành chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm ;h ) Xây dựng báo cáo giải trình cải cách hành chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm trình phiên họp nhà nước ;i ) Chủ trì thiết kế xây dựng, phát hành, hướng dẫn và tiến hành việc theo dõi, nhìn nhận, xác lập Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của những bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ;k ) Chủ trì kiến thiết xây dựng, phát hành, hướng dẫn và tiến hành giám sát, xác lập Chỉ số hài lòng của dân cư, tổ chức triển khai so với sự Giao hàng của cơ quan hành chính nhà nước ;l ) Tổ chức tu dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức chuyên trách thực thi công tác làm việc cải cách hành chính ở những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ;m ) Chủ trì tiến hành công tác làm việc tuyên truyền về cải cách hành chính .17. Về thực thi Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác làm việc dân vận :a ) Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã, phường, thị xã và những cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước và doanh nghiệp nhà nước theo pháp luật của pháp lý ;b ) Hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai công tác làm việc dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền sở tại những cấp .18. Về hợp tác quốc tế :a ) Hướng dẫn triển khai những lao lý của nhà nước, Thủ tướng nhà nước về tổ chức triển khai hội nghị, hội thảo chiến lược quốc tế tương quan đến những nghành quản trị nhà nước của bộ ; tổng hợp, báo cáo giải trình định kỳ về hội nghị, hội thảo chiến lược quốc tế tương quan đến những nghành nghề dịch vụ quản trị nhà nước của bộ ;b ) Quản lý và tổ chức triển khai triển khai hợp tác quốc tế thuộc nghành nghề dịch vụ quản trị nhà nước của bộ theo lao lý của nhà nước ;c ) Thống nhất với những bộ, ngành, địa phương về tổ chức triển khai hội nghị, hội thảo chiến lược quốc tế, cấp vương quốc và hội nghị, hội thảo chiến lược do Thủ tướng nhà nước, những Phó Thủ tướng nhà nước chủ trì tương quan đến những nội dung, nghành nghề dịch vụ quản trị nhà nước của Bộ Nội vụ ;d ) Chủ trì, phối hợp với những cơ quan tương quan trong việc hợp tác về nghành công vụ với những nước ASEAN .19. Quản lý nhà nước về công tác làm việc người trẻ tuổi :a ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực thi những văn bản quy phạm pháp luật kế hoạch, chương trình tăng trưởng người trẻ tuổi và công tác làm việc người trẻ tuổi ;b ) Hướng dẫn việc lồng ghép những chính sách, chủ trương so với người trẻ tuổi trong thiết kế xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình tiềm năng của những cấp, những ngành ;c ) Tổng kết, sơ kết, báo cáo giải trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước tình hình thực thi những lao lý của pháp lý so với người trẻ tuổi .20. Thực hiện những dịch vụ công trong nghành nghề dịch vụ quản trị nhà nước của bộ theo lao lý của pháp lý .21. Thanh tra, kiểm tra việc thực thi chủ trương, pháp lý thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ Nội vụ. Tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, yêu cầu, phản ánh, triển khai công tác làm việc phòng, chống tham nhũng, công tác làm việc phòng, chống tội phạm theo pháp luật của pháp lý .22. Chủ trì, phối hợp với những bộ, ngành xử lý yêu cầu của những cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội theo phân công của nhà nước, Thủ tướng nhà nước .23. Hướng dẫn, kiểm tra việc được cho phép những cơ quan, tổ chức triển khai được sử dụng con dấu và việc quản trị, sử dụng con dấu theo pháp luật của pháp lý .24. Tổ chức và chỉ huy triển khai kế hoạch điều tra và nghiên cứu khoa học và ứng dụng nghiên cứu và điều tra khoa học trong những nghành quản trị nhà nước của bộ .25. Tổ chức, chỉ huy ứng dụng công nghệ tiên tiến và tài liệu thông tin, thống kê theo những nghành quản trị của bộ .26. Quản lý về tổ chức triển khai cỗ máy, biên chế công chức, số lượng viên chức, số lượng người lao động theo chính sách hợp đồng lao động ; cải cách hành chính ; quyết định hành động việc chỉ định, chỉ định lại, điều động, luân chuyển, từ chức, không bổ nhiệm, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu, chỉ huy triển khai chính sách tiền lương và những chính sách, chủ trương đãi ngộ so với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc bộ quản trị theo lao lý của Đảng, pháp lý của Nhà nước ; quyết định hành động việc sắp xếp biên chế công chức làm trách nhiệm chuyên trách công tác làm việc đảng, đoàn thể ; đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng về trình độ, nhiệm vụ so với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của bộ .27. Quản lý tài chính, gia tài được giao và tổ chức triển khai thực thi ngân sách được phân chia theo lao lý của pháp lý .28. Thực hiện những trách nhiệm, quyền hạn khác do nhà nước, Thủ tướng nhà nước giao và theo lao lý của pháp lý .

Lãnh đạo lúc bấy giờ[sửa|sửa mã nguồn]

 1. Nguyễn Duy Thăng, nguyên Vụ trưởng Vụ Tiền lương
 2. Triệu Văn Cường, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
 3. Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Cục trưởng Cục nông lâm sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 4. Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, nguyên Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ
 5. Trương Hải Long [8], nguyên Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức

Tổ chức Đảng[sửa|sửa mã nguồn]

 • Xem thêmː Đảng ủy Bộ Nội vụ

Tổ chức chính quyền sở tại[sửa|sửa mã nguồn]

Theo pháp luật tại Điều 3 Nghị định số 61/2012 / NĐ-CP ngày 10/8/2012 của nhà nước pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Nội vụ

 1. Văn phòng Bộ
 2. Thanh tra Bộ
 3. Vụ Tổ chức cán bộ.
 4. Vụ Hợp tác quốc tế.
 5. Vụ Pháp chế.
 6. Vụ Kế hoạch – Tài chính.
 7. Vụ Tổng hợp.
 8. Vụ Chính quyền địa phương.
 9. Vụ Cải cách hành chính.
 10. Vụ Tổ chức – Biên chế.
 11. Vụ Công chức – Viên chức.
 12. Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
 13. Vụ Tiền lương.
 14. Vụ Tổ chức phi chính phủ.
 15. Vụ Công tác thanh niên.
 16. Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.
 17. Ban Tôn giáo Chính phủ.
 18. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
 19. Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.
 20. Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng.
 21. Học viện Hành chính quốc gia
 22. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
 23. Viện Khoa học tổ chức nhà nước.
 24. Tạp chí Tổ chức nhà nước.
 25. Trung tâm Thông tin.

Bộ trưởng qua những thời kỳ[sửa|sửa mã nguồn]

Thứ trưởng qua những thời kỳ[sửa|sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Rate this post